STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin

Pyynnön vastaanottaja:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Liittyen Kelan ja STM:n linjauksiin toimeentulotuen lääkekorvauksista pyysin ja sain 12.6.2017 päivätyn muistion perustoimeentulotukena korvattavista lääkkeistä sekä ravitsemus- ja ravintovalmisteista.

Liittyy tiedotteeseen http://www.kela.fi/ajankohtaista-henk...


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Miika Hämynen
Otsikko STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Päivämäärä 6. syyskuuta 2017 kello 9.06
Vastaanottaja Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin saada 12.6.2017 päivätyn muistion perustoimeentulotukena korvattavista lääkkeistä sekä ravitsemus- ja ravintovalmisteista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/460/up/d2d25c7cb05651569919a96fc0b7075279b25b42/
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen
  1. 4 kuukautta, 2 viikkoaitten6. syyskuuta 2017 kello 9.06: Käyttäjä Miika Hämynen lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä paivi.jousea@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko Tietopyyntö; perustoimeentulotuen lääkekorvaukset; STM:n muistio 12.6.2017
Päivämäärä 6. syyskuuta 2017 kello 13.48
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Asia: Tietopyyntö; perustoimeentulotuen lääkekorvaukset; STM:n muistio 12.6.2017 Asianumero: STM/3393/2017 STM:n käsittelijä: Jousea Päivi VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: 02951 60782 Hei Ohessa pyytämäsi STM:n muistio. Terveisin STM Kirjaamo, Päivi Jousea Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
Lähettäjä Miika Hämynen
Otsikko Re: STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Päivämäärä 29. syyskuuta 2017 kello 10.27
Vastaanottaja Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin" (6.9.2017, #460) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 10 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaus on jo lähetetty, se ei ole tullut perille. Voitte käyttää myös tätä osoitetta vastaamiseen: <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen Pyynnön numero: 460 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/460/up/d2d25c...
  1. 3 kuukautta, 3 viikkoaitten29. syyskuuta 2017 kello 10.28: Käyttäjä Miika Hämynen lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko VS: STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Päivämäärä 29. syyskuuta 2017 kello 11.28
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

hei, teille on toimitettu ko. muistio 6.9 STM:n kirjaamosta/Päivi Jousea. Tässä kuitenkin uusintalähetyksenä kyseinen muistio. yt. STM:n kirjaamo/Helena Aunela
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Miika Hämynen <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 29. syyskuuta 2017 10:28 Vastaanottaja: STM Kirjaamo Aihe: Re: STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460] Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin" (6.9.2017, #460) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 10 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaus on jo lähetetty, se ei ole tullut perille. Voitte käyttää myös tätä osoitetta vastaamiseen: <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen Pyynnön numero: 460 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/460/up/d2d25c...
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.31: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  3. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten10. lokakuuta 2017 kello 17.59: Miika Hämynen julkaisi liitteen tietopyyntöön STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin.
  4. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten10. lokakuuta 2017 kello 17.59: Käyttäjä Miika Hämynen asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  5. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten10. lokakuuta 2017 kello 17.59: Miika Hämynen julkaisi liitteen tietopyyntöön STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin.
  6. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten10. lokakuuta 2017 kello 18.00: Käyttäjä Miika Hämynen asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.