STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Liittyen Kelan ja STM:n linjauksiin toimeentulotuen lääkekorvauksista pyysin ja sain 12.6.2017 päivätyn muistion perustoimeentulotukena korvattavista lääkkeistä sekä ravitsemus- ja ravintovalmisteista. Liittyy tiedotteeseen http://www.kela.fi/ajankohtaista-henk...

Messages in this request

From
Miika Hämynen
Subject
STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Date
Sept. 6, 2017, 9:06 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin saada 12.6.2017 päivätyn muistion perustoimeentulotukena korvattavista lääkkeistä sekä ravitsemus- ja ravintovalmisteista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/460/up/d2d25c7cb05651569919a96fc0b7075279b25b42/
Kind Regards, Miika Hämynen
  1. 3 years, 1 month agoSept. 6, 2017, 9:06 a.m.: Miika Hämynen sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
paivi.jousea@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Tietopyyntö; perustoimeentulotuen lääkekorvaukset; STM:n muistio 12.6.2017
Date
Sept. 6, 2017, 1:48 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia: Tietopyyntö; perustoimeentulotuen lääkekorvaukset; STM:n muistio 12.6.2017 Asianumero: STM/3393/2017 STM:n käsittelijä: Jousea Päivi VNK STM:n käsittelijän puhelinnumero: 02951 60782 Hei Ohessa pyytämäsi STM:n muistio. Terveisin STM Kirjaamo, Päivi Jousea Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
From
Miika Hämynen
Subject
Re: STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Date
Sept. 29, 2017, 10:27 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin" (6.9.2017, #460) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 10 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos vastaus on jo lähetetty, se ei ole tullut perille. Voitte käyttää myös tätä osoitetta vastaamiseen: <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen Pyynnön numero: 460 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
  1. 3 years, 1 month agoSept. 29, 2017, 10:28 a.m.: Miika Hämynen sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin [#460]
Date
Sept. 29, 2017, 11:28 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

hei, teille on toimitettu ko. muistio 6.9 STM:n kirjaamosta/Päivi Jousea. Tässä kuitenkin uusintalähetyksenä kyseinen muistio. yt. STM:n kirjaamo/Helena Aunela
  1. 3 years agoOct. 9, 2017, 4:28 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 3 years agoOct. 9, 2017, 4:31 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  3. 3 years agoOct. 10, 2017, 5:59 p.m.: Miika Hämynen published an attachment on request STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin.
  4. 3 years agoOct. 10, 2017, 5:59 p.m.: Miika Hämynen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  5. 3 years agoOct. 10, 2017, 5:59 p.m.: Miika Hämynen published an attachment on request STM:n muistio 12.6.2017 liittyen perustoimeentulotuen lääkekorvauksiin.
  6. 3 years agoOct. 10, 2017, 6 p.m.: Miika Hämynen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.