STM rahoitetut hankkeet (paitsi STEA -rahoittamat) vuosina 2018, 2019 ja 2020

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän kootusti tiedot Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n rahoittamista hankkeista vuosina 2018, 2019 ja 2020, paitsi avustuskeskus STEA:n rahoittamat hankkeet. Rahoitetun kokonaisuuden nimi, sisältö, rahoituksen saaja(t), alue, rahoitettu summa ja mahdolliset yhteys- ja lisätiedot.

Messages in this request

From
Markus Vähälä
Subject
STM rahoitetut hankkeet (paitsi STEA -rahoittamat) vuosina 2018, 2019 ja 2020 [#1195]
Date
Jan. 26, 2021, 10:52 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kootusti tiedot Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n rahoittamista hankkeista vuosina 2018, 2019 ja 2020, paitsi avustuskeskus STEA:n rahoittamat hankkeet. Rahoitetun kokonaisuuden nimi, sisältö, rahoituksen saaja(t), alue, rahoitettu summa ja mahdolliset yhteys- ja lisätiedot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Markus Vähälä <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Markus Vähälä << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Markus Vähälä
From
noreply@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Jan. 26, 2021, 10:53 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://stm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i social- och hälsovårdsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://stm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health. For information on how the Ministry of Social Affairs and Health processes personal data, go to: https://stm.fi/en/data-protection
  1. 2 years agoJan. 26, 2021, 10:53 a.m.: Markus Vähälä sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years agoJan. 26, 2021, 10:54 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
annakaisa.iivari@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaus STM:lle esitettyyn tietopyyntöön
Date
Feb. 9, 2021, 11:50 a.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, liitteenä on tietoja sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushankekokonaisuuksista vuosilta 2018-2020. Tietopyynnössänne olette pyytänyt tietoja myös rahoitetun kokonaisuuden sisällöstä, alueesta ja muista mahdollisista lisätiedoista. Tiedot kunkin rahoitetun kokonaisuuden tarkasta sisällöstä ja rahoituksen alueellisesta kohdentumisesta eivät ole saatavilla yksinkertaisella haulla tietojärjestelmästämme. Alueen ja hankkeen sisällön koostaminen olisivat sisällöllisesti täysin uuden tietoaineiston tuottamista ja edellyttäisivät viranomaisen asiakirjoihin kohdistuvan analyysin lisäksi seulontaa, muokkaamista ja yhdistelyä. Julkisuuslaki ei velvoita viranomaista tuottamaan tällaista tietoaineistoa (KHO 11.12.2015 T 3614). Mikäli toivotte tarkempia tietoja, pyydämme teitä mahdollisesti tarkentamaan tietopyyntöänne. Mikäli sosiaali- ja terveysministeriö katsoo aiheelliseksi lähteä tuottamaan laajempia tietoaineistoja, tulemme arvioimaan tarpeen periä tietopyyntöön vastaamisesta maksu julkisuuslain (621/1999) 34.2 §:n mukaisesti. Maksun suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella. Mahdolliseen laajempaan tietoaineistojen toimittamiseen tarvitaan myös pidempi toimitusaika. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu valtiovarainministeriön käynnissä olevaan Valtionavustus-toiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen (VM212:00/2018), jossa kehitetään valtionhallintoon yhteistä ratkaisua valtionavustusten käsittelemiseksi ja tilastoimiseksi. Lainsäädäntö- ja järjestelmäkehityksen myötä valtionavustustoimintaa koskevat tiedot tullevat olemaan tulevaisuudessa helpommin haettavissa julkisesta tietojärjestelmästä. Ystävällisin terveisin, Annakaisa Iivari johtaja Yhteisöt ja toimintakyky -osasto/Yhteiset palvelut Sosiaali- ja terveysministeriö
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 9, 2021, 11:51 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
Markus Vähälä
Subject
Re: Vastaus STM:lle esitettyyn tietopyyntöön [#1195]
Date
Feb. 10, 2021, 4:18 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Suuret kiitokset selvityksestä! Tästä on meille suurta apua. ... Ystävällisin terveisin Markus Vähälä Kehittämispäällikkö Kukunori ry Pyynnön numero: 1195 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Markus Vähälä << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 10, 2021, 4:19 p.m.: Markus Vähälä sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 1 year, 11 months agoMarch 1, 2021, 8:42 a.m.: Markus Vähälä set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 1 year, 11 months agoMarch 1, 2021, 2:44 p.m.: Markus Vähälä made the request 'STM rahoitetut hankkeet (paitsi STEA -rahoittamat) vuosina 2018, 2019 ja 2020' public.