Sipilän hallituskauden hankinnat

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin ministeriön diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja. Jos ostotiedot kuluineen on irrotettavissa digitaalisessa muodossa dokumentiksi, pyytäisin myös nämä. Pyydän näitä tietoja kuluvalta hallituskaudelta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sipilän hallituskauden hankinnat [#282]
Date
Feb. 18, 2016, 7:24 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin ministeriön diaareista otteet, joista näkisin otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja. Jos ostotiedot kuluineen on irrotettavissa digitaalisessa muodossa dokumentiksi, pyytäisin myös nämä. Pyydän näitä tietoja kuluvalta hallituskaudelta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 11 months agoFeb. 18, 2016, 7:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Sipilän hallituskauden hankinnat [#282]
Date
Feb. 19, 2016, 4:16 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/352/07.01.01.00/2016.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Sipilän hallituskauden hankinnat [#282]
Date
Feb. 19, 2016, 4:16 p.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/352/07.01.01.00/2016.
 1. 4 years, 11 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 11 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus tietopyyntöön; Sipilän hallituskauden hankinnat [#282]
Date
March 1, 2016, 12:26 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; diaariotteet, joista näkee otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja Lähetyspäivämäärä/Avsänt 01.03.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/352/07.01.01.00/2016 Hei, ohessa pyytämänne diaariotteet, joista näkyvät otsikkotasolla valtiovarainministeriön hankinnat Sipilän hallituskaudella. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
 1. 4 years, 10 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 10 months agoMarch 7, 2016, 7:52 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön; Sipilän hallituskauden hankinnat [#282]
Date
March 7, 2016, 11:55 a.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä Kati Sääksjärvi, saisinko seuraavien asioiden dokumentit: VM/1902/02.07.01/2015, VM/28/02.07.01/2016, VM/36/02.07.01/2016, VM/189/02.07.01/2016, VM/241/02.07.01/2016. Saisinko myös VM/1902/02.07.01/2015 diaariotteen kaikkine metatietoineen. Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, ne kannattaa lähettää tämän viestin lopussa olevalla linkillä. Nämä tiedot on julkaistu http://tietopyynto.fi/r/282 -sivulla. Olisi lisäksi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 282 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoMarch 7, 2016, 11:55 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 10 months agoMarch 7, 2016, 11:55 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus dokumenttipyyntöön; Tietopyyntö koskien diaariotteita, joista näkee otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja, 10.3.2016
Date
March 10, 2016, 1:28 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; diaariotteet, joista näkee otsikkotasolla hankintapäätökset koskien valtiovarainministeriön hankintoja Lähetyspäivämäärä/Avsänt 10.03.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/352/07.01.01.00/2016 Ohessa vastauksena viestiinne 7.3.2016 pyytämänne hankintapäätökset (yhdestä asiasta sopimus koska erillistä hankintapäätöstä ei ole tehty) sekä diaariote haluamastanne asiasta. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
 1. 4 years, 10 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
 2. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:20 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 3. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:20 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 4. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:24 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 5. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 6. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:36 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 7. 4 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 6:43 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sipilän hallituskauden hankinnat.
 8. 4 years, 10 months agoMarch 24, 2016, 10:03 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 9. 4 years, 10 months agoMarch 24, 2016, 10:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.