This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Selvitys tietojen antamisesta ulkopuoliselle

Request to:
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Haluan tietää kenelle on luovutettu minua koskevia käräoikeuden asiakirjoja. Kuka on niitä pyytänyt. Syystä,että naapurilla on asiakirjoja,ja hän levittää niistä saatuja tietoja. Minulla on syytä epäillä, että entinen esimieheni on asian takana erimielisyyksien takia. Sekä naapurin avomies on 7päivää lehden toimituksessa,liekö hän toiminnan takana. Saako käräjäoikeuden asiakirjoja luovuttaa kenelle vaan,joka niitä pyytää? Näillä asiakirjojen hankkimisella on vahva tarkoitus vahingoittaa minua.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Selvitys tietojen antamisesta ulkopuoliselle [#1101]
Date
Nov. 2, 2020, 11:38 a.m.
To
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan tietää kenelle on luovutettu minua koskevia käräoikeuden asiakirjoja. Kuka on niitä pyytänyt. Syystä,että naapurilla on asiakirjoja,ja hän levittää niistä saatuja tietoja. Minulla on syytä epäillä, että entinen esimieheni on asian takana erimielisyyksien takia. Sekä naapurin avomies on 7päivää lehden toimituksessa,liekö hän toiminnan takana. Saako käräjäoikeuden asiakirjoja luovuttaa kenelle vaan,joka niitä pyytää? Näillä asiakirjojen hankkimisella on vahva tarkoitus vahingoittaa minua.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?q?KO_It=C3=A4-Uusimaa?= <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi> – Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Nov. 2, 2020, 11:42 a.m.
Status
Request resolved

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
  1. 2 years, 7 months agoNov. 2, 2020, 11:42 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
  2. 2 years, 7 months agoNov. 2, 2020, 11:43 a.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
  3. 2 years, 7 months agoNov. 2, 2020, 11:44 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Selvitys tietojen antamisesta ulkopuoliselle' public.
From
=?utf-8?q?KO_It=C3=A4-Uusimaa?= <ita-uusimaa.ko@oikeus.fi> – Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Subject
VS: Selvitys tietojen antamisesta ulkopuoliselle [#1101]
Date
Nov. 4, 2020, 8:34 a.m.
Status
Request resolved

Hei Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan vain rajoitetusti, kun henkilötietoja käsitellään journalistisessa tarkoituksessa. Journalistinen tarkoitus riittää käsittelyperusteeksi. Tietojen vastaanottajan vastuulla on sensitiivisiksi luokiteltavien tietojen asianmukainen suojaaminen. Median edustajien velvollisuutena on noudattaa hyvää journalistista tapaa, mikä määrittelee tarkemmin sen, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla saatuja tietoja voidaan käyttää. Medialla ei ole oikeutta saada lain mukaan tai oikeuden päätöksellä salassa pidettäväksi määrättyä tietoa. Olemme toimittaneet Aller Media Oy:lle 21.10.2020 rikosjärjestelmästämme sähköisenä saatavan tuomion R 17/1732. Lisäksi arkistomme on toimittanut 30.10.2020 tuomiot R 07/1732/766, R 09/1361/766, R 12/2946/766. Luovutettu aineisto ei ole sisältänyt salassa pidettävää tietoa. Terveisin Krista Helin informaatikko Itä-Uudenmaan käräjäoikeus - Östra Nylands tingsrätt Urakankatu 1 A, 05900 Hyvinkää – Urakankatu 1 A, 05900 Hyvinge puh 029 56 45413 email  <<sähköpostiosoite>> Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Vantaan kanslia on muuttanut Vantaan Aviapolikseen. Käräjäoikeuden Hyvinkään kanslian ja Porvoon istuntopaikan sijainti pysyvät ennallaan. Tietoa muutoksista verkkosivuiltamme https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-... Östra Nylands tingsrätts kansli i Vanda har flyttat till Aviapolis i Vanda. Läget för tingsrättens kansli i Hyvinge samt sammanträdesplatsen i Borgå förblir oförändrad. Närmare upplysningar på våra webbsidor https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-...
  1. 2 years, 7 months agoNov. 4, 2020, 8:35 a.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
  2. 2 years, 6 months agoNov. 14, 2020, 10:20 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 2 years agoMay 19, 2021, 7:20 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Pyyntö peruttiin'.