Selvitys Helsingin kaupungin vihjelinjan tarpeellisuudesta ja toiminnasta

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Kaupunginjohtaja on päättänyt johtajistokäsittelyssä 10.2.2016 § 14 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää vihjelinjan perustamisella mahdollisesti saavutettavat hyödyt, siitä aiheutuvat kustannukset, vaihtoehdot tekniseksi toteutukseksi, sekä antaa ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Vihjelinjatyöryhmä jätti selvityksensä 31.8.2016.

Pyydän vihjelinjatyöryhmän selvitystä.

Pyydän myös selvityksen salaamisperustetta, josta käy selväksi mitä salassa pidettäviä tietoja selvityksessä katsotaan olevan, sekä salaamispäätöstä koskevia viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Selvitys Helsingin kaupungin vihjelinjan tarpeellisuudesta ja toiminnasta [#469]
Päivämäärä 26. syyskuuta 2017 kello 8.42
Vastaanottaja Helsinki
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaupunginjohtaja on päättänyt johtajistokäsittelyssä 10.2.2016 § 14 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää vihjelinjan perustamisella mahdollisesti saavutettavat hyödyt, siitä aiheutuvat kustannukset, vaihtoehdot tekniseksi toteutukseksi, sekä antaa ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Vihjelinjatyöryhmä jätti selvityksensä 31.8.2016. Pyydän vihjelinjatyöryhmän selvitystä. Pyydän myös selvityksen salaamisperustetta, josta käy selväksi mitä salassa pidettäviä tietoja selvityksessä katsotaan olevan, sekä salaamispäätöstä koskevia viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 3 kuukautta, 4 viikkoaitten26. syyskuuta 2017 kello 8.42: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko Selvitys Helsingin kaupungin vihjelinjan tarpeellisuudesta ja toiminnasta [#469]
Päivämäärä 28. syyskuuta 2017 kello 10.17
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei Liitteenä pyytämänne aineisto pdf-A-muodossa Ystävällisin terveisin Taru Tikkanen Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi Palvelunumero: 09 310 13700
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.30: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 2 viikkoa, 1 päiväitten8. tammikuuta 2018 kello 16.02: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Selvitys Helsingin kaupungin vihjelinjan tarpeellisuudesta ja toiminnasta.
  3. 2 viikkoa, 1 päiväitten8. tammikuuta 2018 kello 16.02: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.