Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018

Request to:
Helsingin hovioikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei, Haluaisin saada tarkasteltavaksi Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan R-kioskin valvontakameroiden videotallenteen päivältä 4.4.2018

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
March 30, 2021, 1 a.m.
To
Helsingin hovioikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Haluaisin saada tarkasteltavaksi Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan R-kioskin valvontakameroiden videotallenteen päivältä 4.4.2018
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (oikeus.fi)" <noreply@oikeus.fi> – Helsingin hovioikeus
Subject
RE: Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
March 30, 2021, 1 a.m.
Status
Awaiting response

<<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > har fått Ert e-postmeddelande. *** Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuojaselosteet ovat saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin... *** Hovrätten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Hovrättens dataskyddsbeskrivningar kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin...
  1. 2 years, 8 months agoMarch 30, 2021, 1:01 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin hovioikeus.
  2. 2 years, 8 months agoMarch 30, 2021, 1:02 a.m.: Received an email from Helsingin hovioikeus.
From
HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi> – Helsingin hovioikeus
Subject
VS: Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
March 30, 2021, 8 a.m.

Hei, mihin Helsingin hovioikeuden asiaan tietopyyntönne liittyy? Max Lampinen Kirjaamosihteeri - Registratorssekreterare Helsingin hovioikeus - Helsingfors hovrätt Salmisaarenranta 7 I (PL 132) - Sundholmsstranden 7 I (PB 132) 00181 Helsinki - 00181 Helsingfors Puh. - Tel. 029 56 40674 Sähköposti - E-post: <<sähköpostiosoite>> Kirjaamo - Registratorskontoret Puh. - Tel. 029 56 40789 Fax 029 56 40512 Sähköposti - E-post: <<sähköpostiosoite>> Tämä sähköposti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Se on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuojaselosteet ovat saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin... *** Detta e-post kan innehålla konfidentiell information och är avsett endast för mottagaren. Om ni inte är rätt mottagare, vänligen meddela avsändaren och förstör meddelandet. Hovrätten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Hovrättens dataskyddsbeskrivningar kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin...
  1. 2 years, 8 months agoMarch 30, 2021, 8:01 a.m.: Received an email from Helsingin hovioikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
March 30, 2021, 8:05 a.m.
To
Helsingin hovioikeus

Dear Sir or Madam, https://yle.fi/uutiset/3-11811155 tämän uutisen hovioikeuden päätökseen. ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1326 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
"Noreply (oikeus.fi)" <noreply@oikeus.fi> – Helsingin hovioikeus
Subject
RE: VS: Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
March 30, 2021, 8:06 a.m.

<<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > har fått Ert e-postmeddelande. *** Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuojaselosteet ovat saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin... *** Hovrätten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Hovrättens dataskyddsbeskrivningar kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin...
  1. 2 years, 8 months agoMarch 30, 2021, 8:06 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin hovioikeus.
  2. 2 years, 8 months agoMarch 30, 2021, 8:07 a.m.: Received an email from Helsingin hovioikeus.
From
HO Helsinki <helsinki.ho@oikeus.fi> – Helsingin hovioikeus
Subject
VS: Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018 [#1326]
Date
April 9, 2021, 2:57 p.m.

Hei, pyytämänne videotallenne asiassa R 18/1346 on katsottavissa Yle Uutisten verkkosivuilta osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-11811155. Hovioikeudella ei ole tallenteesta pidempää versiota. Helsingin hovioikeus - Helsingfors hovrätt Salmisaarenranta 7 I (PL 132) - Sundholmsstranden 7 I (PB 132) 00181 Helsinki - 00181 Helsingfors Kirjaamo - Registratorskontoret Puh. - Tel. 029 56 40789 Fax 029 56 40512 Sähköposti - E-post: <<sähköpostiosoite>> Tämä sähköposti voi sisältää luottamuksellista tietoa. Se on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi. Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuojaselosteet ovat saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin... *** Detta e-post kan innehålla konfidentiell information och är avsett endast för mottagaren. Om ni inte är rätt mottagare, vänligen meddela avsändaren och förstör meddelandet. Hovrätten behandlar som registeransvarig personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Hovrättens dataskyddsbeskrivningar kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsin...
  1. 2 years, 7 months agoApril 9, 2021, 2:58 p.m.: Received an email from Helsingin hovioikeus.
  2. 2 years, 6 months agoJune 5, 2021, 10:31 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Selkämeren Jätkäsaaren R-kioskin videotallenne 4.4.2018' public.