Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Voisitteko lähettää OM 20/914/2008 tarkoitetut asiakirjat, jotka liittyvät sähköisen äänestyksen pilottiin sähköisessä muodossa mm. PDF:inä vastauksena tähän viestiin. Voitteko lähettää kaiken kyseiseen hankkeeseen liittyvän materiaalin. Muun muassa, mutta ei-poissulkien nämä dokumentit: - Pnyx.core functional description - Arkkitehtuuri v.1.4H (17.1.2008) - Auditoijan opas v.0.94K (31.1.2008) - Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut (28.2.2008) - Äänestyspaikan tekninen opas v.1.31E (23.5.2008) - Vaalien perustaminen, sähköisen uurnan avaus ja tulosten laskenta v.1.0E (7.4.2008) - Arkistointikäytännöt v.1.1H (17.4.2008) - Testaussuunnitelma v.2.0H (6.3.2008) - Hyväksymistestauksen testausmuistio (maaliskuu 2008) - Sähköisen äänestyksen tuotantoympäristön kuvaus v.1.0E (19.2.2008) - Sähköinen äänestämisen testaus -kalvosetti (Oikeusministeriö) 12.3.-28.3.2008) - Avausryhmän pöytäkirja mukaanlukien TietoEnatorin uurnakopion hävityksestä antama todistus (syyskuu 2009) - IT-toimittajan laskutuksen kuluerittely (sillä tarkkuudella kun IT-toimittaja aikoinaan laskutuksessaan kulut eritteli, yht. 1 330 872 euroa) KHO aikoinaan vahvisti asiakirjojen salaamisen joidenkin dokumenttien osalta, mutta päätöksessä mainitut salaamisperusteet eivät enää liene ajankohtaisia.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat [#183]
Date
Feb. 9, 2015, 7:57 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisitteko lähettää OM 20/914/2008 tarkoitetut asiakirjat, jotka liittyvät sähköisen äänestyksen pilottiin sähköisessä muodossa mm. PDF:inä vastauksena tähän viestiin. Voitteko lähettää kaiken kyseiseen hankkeeseen liittyvän materiaalin. Muun muassa, mutta ei-poissulkien nämä dokumentit: - Pnyx.core functional description - Arkkitehtuuri v.1.4H (17.1.2008) - Auditoijan opas v.0.94K (31.1.2008) - Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut (28.2.2008) - Äänestyspaikan tekninen opas v.1.31E (23.5.2008) - Vaalien perustaminen, sähköisen uurnan avaus ja tulosten laskenta v.1.0E (7.4.2008) - Arkistointikäytännöt v.1.1H (17.4.2008) - Testaussuunnitelma v.2.0H (6.3.2008) - Hyväksymistestauksen testausmuistio (maaliskuu 2008) - Sähköisen äänestyksen tuotantoympäristön kuvaus v.1.0E (19.2.2008) - Sähköinen äänestämisen testaus -kalvosetti (Oikeusministeriö) 12.3.-28.3.2008) - Avausryhmän pöytäkirja mukaanlukien TietoEnatorin uurnakopion hävityksestä antama todistus (syyskuu 2009) - IT-toimittajan laskutuksen kuluerittely (sillä tarkkuudella kun IT-toimittaja aikoinaan laskutuksessaan kulut eritteli, yht. 1 330 872 euroa) KHO aikoinaan vahvisti asiakirjojen salaamisen joidenkin dokumenttien osalta, mutta päätöksessä mainitut salaamisperusteet eivät enää liene ajankohtaisia.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
 1. 9 years, 5 months agoFeb. 9, 2015, 7:57 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Oikeusministeriö.
 2. 9 years, 4 months agoMarch 12, 2015, midnight: This request became overdue
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat [#183]
Date
March 16, 2015, 10:01 a.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat" (9.2.2015, #183) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen Pyynnön numero: 183 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >>
 1. 9 years, 4 months agoMarch 16, 2015, 10:01 a.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Oikeusministeriö.
From
"Tuomi Terttu (OM)" <terttu.tuomi@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 OM 3/914/2015
Date
March 18, 2015, 9:10 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Joonas Kokkonen, pyydetään tämän viestin vastaanottokuittausta osoitteeseen <<email address>> and email address>> ja <<email address>> and email address> > Ystävällisin terveisin/Med vänlig hälsning Terttu Tuomi Hallinnollinen avustaja / Administrativ medarbetare Oikeusministeriö / Justitieministeriet Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö / Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter PL / PB 25 00023 Valtioneuvosto / Statsrådet Puh. / Tfn 02951 50206, 050 337 9021 Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 18. maaliskuuta 2015 8:57 Vastaanottaja: Tuomi Terttu (OM) Aihe: VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 2. maaliskuuta 2015 13:00 Vastaanottaja: <<email address>> Aihe: VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 Hei Sain ilmoituksen, että edellinen viesti ei ole mennyt perille. Tässä siis uusi yritys. aj Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 23. helmikuuta 2015 16:23 Vastaanottaja: <<email address>> Kopio: <<email address>> Aihe: Tietopyyntönne 9.2.2015 Lähettäjä: <<email address>> and email address>> <<email address>> Lähetetty: 23. helmikuuta 2015 15:27 Vastaanottaja: Jääskeläinen Arto (OM) Aihe: uusi versio Arvoisa Joonas Pekkanen Pyydätte 9.2.2015 tekemässänne tietopyynnössä asiakirjoja, jotka liittyvät vuoden 2008 sähköisen äänestyksen pilotointiin (OM 20/914/2008). Kysytte, voiko OM lähettää kaiken kyseiseen hankkeeseen liittyvän materiaalin. Hanke oli varsin pitkä, se alkoi vuonna 2005 ja päättyi syyskuussa 2009 uurnakopion hävittämiseen. Se oli osa vaalitietojärjestelmän kokonaisuudistusta, joka ajoittui vuosille 2004 – 2012. Sähköistä äänestystä määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin kiinteässä yhteydessä muihin vaaleihin liittyviin toimintoihin. Tämän vuoksi sähköiseen äänestämiseen liittyvien dokumenttien lukumäärä on lähempänä tuhatta kuin sataa. Ehdotamme, että järjestämme palaverin, jossa voidaan yhdessä tarkentaa, mitkä dokumentit ovat relevantteja teidän tarpeenne kannalta. Ohessa osa dokumenteista, jotka olette listanneet maininnalla ”muun muassa, mutta ei poissulkien”. Toistaiseksi puuttuvien dokumenttien osalta on tilanne se, että ne on luokiteltu luottamukselliseksi ja olemme pyytäneet it- toimittajaa tarkistamaan vielä uudelleen niiden statuksen. Toivottavasti voimme palata niiden osalta asiaan uudelleen. It -toimittajan laskutuksen kuluerittelyä ei myöskään ole saatavilla. Laskutusta tuli vuosien 2006 - 2008 aikana pitkin matkaa määrittelyn, suunnittelun, testauksen ja käytön edetessä. Tarkkaa erittelyä siitä, mikä on sähköisen äänestyskomponentin ja vaalitietojärjestelmän muun kehityksen osuus ei ole tehty. Joulukuussa projektin tilaajapuolen projektipäällikkö (Jukka Leino) teki laskelman siitä, mitkä kuluista liittyivät sähköisen äänestämisen osuuteen ja tämä laskelma on liitteenä. Mahdollisesti järjestettävässä tapaamisessa voidaan käydä myös näitä kustannuksiakin läpi tarkemmalla tasolla. Viittaan vielä sivuilla http://www.vaalit.fi/fi/index/vaaliti... oleviin sähköisen äänestämisen pilottihanketta koskeviin dokumentteihin. Lisätietoja antaa oikeusrekisterikeskuksen ylitarkastaja Jukka Leino, <<email address>> and email address> >, puh. 0505151525 Ystävällisin terveisin Arto Jääskeläinen vaalijohtaja oikeusministeriö
From
"Tuomi Terttu (OM)" <terttu.tuomi@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 OM 3/914/2015
Date
March 18, 2015, 9:10 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Joonas Kokkonen, pyydetään tämän viestin vastaanottokuittausta osoitteeseen <<email address>> and email address>> ja <<email address>> and email address> > Ystävällisin terveisin/Med vänlig hälsning Terttu Tuomi Hallinnollinen avustaja / Administrativ medarbetare Oikeusministeriö / Justitieministeriet Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö / Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter PL / PB 25 00023 Valtioneuvosto / Statsrådet Puh. / Tfn 02951 50206, 050 337 9021 Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 18. maaliskuuta 2015 8:57 Vastaanottaja: Tuomi Terttu (OM) Aihe: VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 2. maaliskuuta 2015 13:00 Vastaanottaja: <<email address>> Aihe: VL: Tietopyyntönne 9.2.2015 Hei Sain ilmoituksen, että edellinen viesti ei ole mennyt perille. Tässä siis uusi yritys. aj Lähettäjä: Jääskeläinen Arto (OM) Lähetetty: 23. helmikuuta 2015 16:23 Vastaanottaja: <<email address>> Kopio: <<email address>> Aihe: Tietopyyntönne 9.2.2015 Lähettäjä: <<email address>> and email address>> <<email address>> Lähetetty: 23. helmikuuta 2015 15:27 Vastaanottaja: Jääskeläinen Arto (OM) Aihe: uusi versio Arvoisa Joonas Pekkanen Pyydätte 9.2.2015 tekemässänne tietopyynnössä asiakirjoja, jotka liittyvät vuoden 2008 sähköisen äänestyksen pilotointiin (OM 20/914/2008). Kysytte, voiko OM lähettää kaiken kyseiseen hankkeeseen liittyvän materiaalin. Hanke oli varsin pitkä, se alkoi vuonna 2005 ja päättyi syyskuussa 2009 uurnakopion hävittämiseen. Se oli osa vaalitietojärjestelmän kokonaisuudistusta, joka ajoittui vuosille 2004 – 2012. Sähköistä äänestystä määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin kiinteässä yhteydessä muihin vaaleihin liittyviin toimintoihin. Tämän vuoksi sähköiseen äänestämiseen liittyvien dokumenttien lukumäärä on lähempänä tuhatta kuin sataa. Ehdotamme, että järjestämme palaverin, jossa voidaan yhdessä tarkentaa, mitkä dokumentit ovat relevantteja teidän tarpeenne kannalta. Ohessa osa dokumenteista, jotka olette listanneet maininnalla ”muun muassa, mutta ei poissulkien”. Toistaiseksi puuttuvien dokumenttien osalta on tilanne se, että ne on luokiteltu luottamukselliseksi ja olemme pyytäneet it- toimittajaa tarkistamaan vielä uudelleen niiden statuksen. Toivottavasti voimme palata niiden osalta asiaan uudelleen. It -toimittajan laskutuksen kuluerittelyä ei myöskään ole saatavilla. Laskutusta tuli vuosien 2006 - 2008 aikana pitkin matkaa määrittelyn, suunnittelun, testauksen ja käytön edetessä. Tarkkaa erittelyä siitä, mikä on sähköisen äänestyskomponentin ja vaalitietojärjestelmän muun kehityksen osuus ei ole tehty. Joulukuussa projektin tilaajapuolen projektipäällikkö (Jukka Leino) teki laskelman siitä, mitkä kuluista liittyivät sähköisen äänestämisen osuuteen ja tämä laskelma on liitteenä. Mahdollisesti järjestettävässä tapaamisessa voidaan käydä myös näitä kustannuksiakin läpi tarkemmalla tasolla. Viittaan vielä sivuilla http://www.vaalit.fi/fi/index/vaaliti... oleviin sähköisen äänestämisen pilottihanketta koskeviin dokumentteihin. Lisätietoja antaa oikeusrekisterikeskuksen ylitarkastaja Jukka Leino, <<email address>> and email address> >, puh. 0505151525 Ystävällisin terveisin Arto Jääskeläinen vaalijohtaja oikeusministeriö
 1. 8 years, 8 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
 2. 8 years, 8 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
 3. 8 years, 8 months agoNov. 21, 2015, 9:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 4. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 5. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 6. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 7. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 8. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 9. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 10. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 11. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 12. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 13. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:25 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 14. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 15. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 16. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 17. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 18. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 19. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Sähköisen äänestyksen pilottihanketta koskevat asiakirjat.
 20. 8 years, 7 months agoDec. 3, 2015, 11:26 a.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.