Rokotusten kohdentamisen laskelmat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
THL on antanut lausunnon STM:lle ja tästä uutisoitiin THL:n sivulla 26.3.2021 https://thl.fi/fi/-/thl-antoi-lausunt... Lausunto sisältää laskelmia rokotusten kohdentamisen vaikutuksista. Pyytäisin seuraavaa tietoa lausunnosta: 1. Millä laskennallisella ohjelmointikielellä, ohjelmistoympäristöllä tai ohjelmistolla nämä laskelmat on toteutettu? 2. Pyytäisin kopiota lähdekoodiasiakirjoista, joilla julkaistussa lausunnosta löytyvät tunnusluvut, taulukot, kuvaajat ja muut kvantitatiitiviset arviot on tuotettu. 3. Onko THL:n lisäksi muita tahoja, joita on sellaisia laskelmiin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia, jotka estävät THL:a tekemästä itsenäistä päätöstä laskelmien julkaisutavasta? Jos, niin pyytäisin nimeämään nämä muut tahot.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rokotusten kohdentamisen laskelmat [#1324]
Date
March 26, 2021, 6:03 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
THL on antanut lausunnon STM:lle ja tästä uutisoitiin THL:n sivulla 26.3.2021 https://thl.fi/fi/-/thl-antoi-lausunt... Lausunto sisältää laskelmia rokotusten kohdentamisen vaikutuksista. Pyytäisin seuraavaa tietoa lausunnosta: 1. Millä laskennallisella ohjelmointikielellä, ohjelmistoympäristöllä tai ohjelmistolla nämä laskelmat on toteutettu? 2. Pyytäisin kopiota lähdekoodiasiakirjoista, joilla julkaistussa lausunnosta löytyvät tunnusluvut, taulukot, kuvaajat ja muut kvantitatiitiviset arviot on tuotettu. 3. Onko THL:n lisäksi muita tahoja, joita on sellaisia laskelmiin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia, jotka estävät THL:a tekemästä itsenäistä päätöstä laskelmien julkaisutavasta? Jos, niin pyytäisin nimeämään nämä muut tahot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 26, 2021, 6:03 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 2 months agoMarch 26, 2021, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 2 months agoMarch 26, 2021, 6:04 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021
Date
May 11, 2021, 12:08 p.m.
Status
Awaiting response

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years, 1 month agoMay 11, 2021, 12:09 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 [#1324]
Date
May 11, 2021, 11:56 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - olette vastanneet julkisuuslain mukaiseen tietopyyntööni salatulla turvaviestillä. Lähettämänne linkki ei toimi, vaan selaimessani aukeaa THL:n sivu, joka ilmoittaa seuraavaa: "Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help." En näin ollen voi vahvistaa saaneeni lähettämäänne vastausta tietopyyntöön. Miten voisimme edetä asiassa? ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
On May 31, 2021, 5:09 p.m., Leo Lahti wrote:

Hei - saanko pikaisesti vastauksen aiemmin esittäämäni tietopyyntöön? Aiemmin 11.5. toimittamanne viesti ei ole luettavissa, ja olen samana päivänä ilmoittanut ...

Hei - saanko pikaisesti vastauksen aiemmin esittäämäni tietopyyntöön? Aiemmin 11.5. toimittamanne viesti ei ole luettavissa, ja olen samana päivänä ilmoittanut asiasta. Kuukauden valitusaika umpeutuu pian, joten toivoisin pikaista vastausta.

yst. Leo Lahti

From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 11, 2021, 11:57 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years, 1 month agoMay 11, 2021, 11:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years, 1 month agoMay 11, 2021, 11:58 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1324]
Date
May 22, 2021, 5:40 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Rokotusten kohdentamisen laskelmat" (03/26/2021, #1324) was not answered in the time defined by law and is now 43 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 22, 2021, 5:40 p.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years agoMay 22, 2021, 5:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years agoMay 22, 2021, 5:41 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin
Date
June 9, 2021, 10:39 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 3 years agoJune 9, 2021, 10:40 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Vastaus tietopyyntöihin THL/1902/3.10.00/2021 ja THL/2331/3.10.00/2021 lähetettäväksi eteenpäin [#1324]
Date
June 9, 2021, 1:49 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - tietopyyntö.fi palveluun lähettämänne turvaposti ei edelleenkään avaudu. Miten asiassa voitaisiin edetä? ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 9, 2021, 1:49 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years agoJune 9, 2021, 1:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years agoJune 9, 2021, 1:50 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1324]
Date
June 11, 2021, 5:27 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä THL - tästä kirjeenvaihdosta ei käy ilmi edes se oletteko antaneet valituskelpoisen päätöksen, sillä salatulla turvaviestillä annettu vastaus ei avaudu. ... Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
 1. 3 years agoJune 11, 2021, 5:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 11, 2021, 5:27 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years agoJune 11, 2021, 5:28 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VS: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1324]
Date
June 16, 2021, 3:32 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tähän saapuneeseen viestiin viitaten tiedustelisin, että onko teillä vielä saamatta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta joku asiakirja tai valituskelpoinen päätös jostakin meille lähettämästänne asiakirjapyynnöstänne. Mikäli näin on, niin voisitteko Ystävällisesti vielä uusia pyynnön ja laittaa mukaan myös asianumeron, jotta osaamme liittää pyyntönne oikeaan asiakirjapyyntöön. Nähtävästi turvaviestillä lähetetyt harvinaisemmat tiedostomuodot eivät avaudu oikein tuossa tietopyynto.fi-portaalissa. Sen vuoksi olemme lähettäneet vastauksen teille myös txt-muodossa sähköpostiosoitteeseen utu.fi Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo
 1. 3 years agoJune 16, 2021, 3:33 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response [#1324]
Date
June 17, 2021, 10:54 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos - tämä on vastaus kysymykseenne "Rokotusten kohdentamisen laskelmat" (03/26/2021, #1324) June 16, 2021, 3:32 p.m. En ole pystynyt lukemaan tähän tietopyyntöön toimitettuja vastauksia, jotka on toimitettu salattuna turvaviestinä. Olen nähnyt vain automaattiset perilletulokuittaukset sekä tämän viimeisimmän tiedustelunne ilman salausta. Helpointa varmaan olisi, jos tämän julkisen materiaalin voi jakaa internet-sivuillanne. Tällöin riittäisi latauslinkki, josta saan tiedoston talteen. Mistä syystä julkinen tieto toimitetaan salattuna turvaviestinä? Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 17, 2021, 10:54 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 years agoJune 17, 2021, 10:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 years agoJune 17, 2021, 10:55 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 2 years, 12 months agoJune 21, 2021, 2:57 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Liite. KoodiLahti260321
Date
June 21, 2021, 3:56 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö. Rokotusten kohdentamisen laskelmat. Asianumero: THL/1902/3.10.00/2021 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hei Ohessa vastaus vielä kerran txt-muotoisena tietopyynnöt.fi-portaaliin. Muissa pyytämissänne tiedostomuodoissa lähettäminen tietopyynnöt.fi-portaaliin ei valitettavasti onnistu. Olette myös saaneet vastauksen jo toiseen myöhemmin ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Liite. KoodiLahti260321 [#1324]
Date
June 21, 2021, 6:15 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos - Tämä viesti koskee tietopyyntöä Rokotusten kohdentamisen laskelmat [#1324] https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ro... En ole ilmoittanut tähän tietopyyntöön muuta sähköpostiosoitetta. Toimittamastanne vastauksesta puuttuu pyytämäni tieto sen osalta, mikä taho on toimittamanne lähdekoodiasiakirjan tekijänoikeuksien haltija. Eli tiedustelisin vielä onko THL:n hallussa asiakirjaa, joka määrittelee tämän lähdekoodiasiakirjan tekijänoikeudet? Pyytäisin kopion tästä asiakirjasta, tai tiedon miten tekijänoikeuksista on sovittu siinä asiakirjassa, joka koskee nyt toimittamaanne lähdekoodia. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi työsopimus, sopimus oikeuksien siirrosta, tai muu asiakirja jossa lähdekoodin immateriaalioikeuksista on sovittu. Pyytäisin asiassa valituskelpoista päätöstä. Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 21, 2021, 6:15 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 12 months agoJune 21, 2021, 6:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 12 months agoJune 21, 2021, 6:16 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021
Date
July 7, 2021, 4 p.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 11 months agoJuly 7, 2021, 4:02 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 7, 2021, 6:42 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - yritin avata tämän lähettämänne vastauksen 26.3.2021 tietopyyntöön #1324, mutta saan alla mainitun virheilmoituksen. Mitenköhän voisimme edetä asiassa? Onko erityinen syy, että lähetätte julkisen tiedon salattuna turvaviestinä? Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help. ... yst. LL Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 7, 2021, 6:42 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 11 months agoJuly 7, 2021, 6:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 7, 2021, 6:43 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021
Date
July 8, 2021, 8:13 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 11 months agoJuly 8, 2021, 8:14 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 9, 2021, 4:38 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - tämä viesti liittyy tietopyyntöön "Rokotusten kohdentamisen laskelmat [#1324]". En saa avatuksi myöskään 8.7. lähettämäänne salattua turvaviestiä, se johtaa alla olevaan ilmoitukseen. Olen kokeillut kandella eri koneella ja selaimella. En pysty näin ollen lukemaan vastausta. Miten asiassa voitaisiin edetä? Voitteko esimerkiksi jakaa pyydetyn julkisen materiaalin avoimesti verkkosivulla, ja lähettää linkin salaamattomana viestinä? Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help. Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 9, 2021, 4:38 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 11 months agoJuly 9, 2021, 4:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 9, 2021, 4:39 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021
Date
July 12, 2021, 12:39 p.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 11 months agoJuly 12, 2021, 12:40 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/1902/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 12, 2021, 4:55 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - En pysty lukemaan 12.7.2021 vastaustanne tietopyyntöön (THL/1902/3.10.00/2021). Linkin painaminen johtaa sivulle, joka sanoo: "Error If you copied the above address, please check that it is correct. If the address is correct, please contact the sender of this message for more help." Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 12, 2021, 4:55 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 11 months agoJuly 12, 2021, 4:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 12, 2021, 4:56 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 2 years, 11 months agoJuly 13, 2021, 2:05 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus. Tietopyyntö. Rokotusten kohdentamisen laskelmat. [#1324]
Date
July 13, 2021, 2:49 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos vastauksestanne, nyt se aukesi hyvin. Olette aiemmin ilmoittaneet, että osa lähdekoodin julkaisutavan kannalta ratkaisevista tekijänoikeuksista on yksittäisellä nimetyllä virkamiehellä. Tekijänoikeuslain 40 b § (11.1.1991/34) mukaan työ- tai virkasuhteessa luodun tietokoneohjelman tekijänoikeudet tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyvät työnantajalle. Päätöksessänne THL/2299/3.10.00/2020 2.10.2020 olette ilmoittaneet, että lähdekoodi on tekijänoikeuslaissa (404/1961) tarkoitettu teos, jonka tekijänoikeuslain 2 § ja 3 § säädetyt tekijänoikeudet ovat THL:lla ja nimetyllä virkamiehellä. THL on viitannut lähettämissään viestiessä siihen, että yksittäisen virkamiehen tekijänoikeudet estäisivät koodin avoimen julkaisemisen. Pyytäisin täsmentämään tulkitsetteko, että tekijänoikeuslain 2 § ja 3 § on ensisijainen tekijänoikeuslain 40 b § nähden tai perustuuko tulkintanne virkamiehen hallussa olevista tekijänoikeuksista muuhun lainkohtaan? Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
 1. 2 years, 11 months agoJuly 13, 2021, 2:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus. Tietopyyntö. Rokotusten kohdentamisen laskelmat.
Date
July 13, 2021, 3:04 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö. Rokotusten kohdentamisen laskelmat. Asianumero: THL/1902/3.10.00/2021 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hei Ohessa taas tvastaus uudelleen. Mikäli teillän on ongelmia Tietopalvelut.fi-palvelun kanssa olkaa Ystävllisesti yhteydessä palvelun ylläpitäjään. Jos tämä ei tule perille, niin voitte ilmoittaa toisen osoiteen mihin vastaus lähetetään. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 13, 2021, 8:13 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 11 months agoJuly 13, 2021, 8:14 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 20, 2021, 5:23 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Asian THL/1902/3.10.00/2021 käsittelypyyntö
Date
July 20, 2021, 6:22 p.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö. Rokotusten kohdentamisen laskelmat. Asianumero: THL/1902/3.10.00/2021 Käsittelijä: Hosia Katja Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Hei Oheisissa liitteissä valituskelpoinen päätös sekä valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kirjaamo Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021
Date
July 23, 2021, 10:18 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 11 months agoJuly 23, 2021, 10:19 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 28, 2021, 1:13 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei, en saa uusinta turvaviestiänne auki. Aiemmissa viesteissä kehotetaan ottamaan yhteyttä asian käsittelijään. Olen soittanut kolmesti, mutta annettu puhelinnumero on pois päältä eikä siihen saada yhteyttä. Onko käsittelijän numero oikein, ja onko oletuksena että siihen saa yhteyden virka-aikana? Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 28, 2021, 1:13 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 28, 2021, 1:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 28, 2021, 1:14 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 29, 2021, 1:37 p.m.

Hei, Haluatteko vastauksen turvaviestillä vai voimmeko lähettää viestin teille tavallisena sähköpostina? Voisitteko vielä tarkentaa keneen viittaatte asian käsittelijällä? ystävällisin terveisin THL, kirjaamo
 1. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 1:38 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 29, 2021, 2:30 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hei - en saa turvaviestejä auki. Tämä kirjeenvaihtomme on nähtävissä tietopyyntö-sivustolla: https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ro... Kirjeenvaihdosta ilmenee, että olette kehottaneet ottamaan yhteyttä asian käsittelijään ongelmatilanteissa: Asianumero: THL/1902/3.10.00/2021 Käsittelijä: H... K.. Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47346 Yritin soittaa kyseiseen numeroon kolmesti, mutta se ei vastaa. Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 29, 2021, 2:30 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 2:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 2:31 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöönne THL/3825/3.10.00/2021 txt-muoto
Date
July 30, 2021, 9:20 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöönne THL/3825/3.10.00/2021 txt-muoto Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 9:22 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöönne THL/3825/3.10.00/2021
Date
July 30, 2021, 9:35 a.m.

Salassa pidettävä / Sekretessbelagt / Classified Aihe / Ämne / Subject Vastaus tietopyyntöönne THL/3825/3.10.00/2021 Avaa viesti / Öppna meddelandet / Open message https://turvaviesti.thl.fi/message.cg... Olet saanut salassa pidettävän sähköpostiviestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevaa linkkiä napauttamalla. Tietoliikenneyhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu siten, että se voidaan avata vain yhdellä päätelaitteella 30 päivän ajan. Du har fått ett sekretessbelagt e-postmeddelande. Du kan öppna och svara på meddelandet genom att klicka på länken ovan. Teleförbindelsen har skyddats med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl har läsningen begränsats på så sätt att meddelandet kan öppnas med endast en terminal under 30 dagar. You have received a classified message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons there are limitations accessing the message. It can be opened only in one device and it will expire in 30 days.
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 9:36 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 30, 2021, 9:44 a.m.

Hei, Teille on lähetetty viesti nyt uudelleen turvapostina jossa liite txt-muodossa mutta huomasimme että viestit on viime aikoina lähetetty teille tavallisella sähköpostilla joten laitoimme vastauksen myös salaamattomana, viestin sisältö on julkinen ettekä ymmärtääksemme ole pyytäneet viestiä turvapostina. Pahoittelut turhista viesteistä. Käsittelijä johon alla viittaatte on kirjaamon kesälomalla oleva työntekijä. Jos on muita viestejä joita ette ole saaneet auki niin pyydämme ilmoittamaan siitä meille. ystävällisin terveisin THL, kirjaamo
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 9:45 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 30, 2021, 11:38 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos. Myös nämä kaksi viimeisintä viestiä ovat salassapidettäviä turvaviestejä, enkä saa niitä auki. Viittaatte toisaalta uusimmassa viestissänne txt-muotoiseen liitteeseen, jonka voisi saada auki. On totta, etten ole pyytänyt salaamaan viestejä eli pyytäisin jo toimitetut vastaukset salaamattomassa muodossa, jotta voin avata ne. Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 30, 2021, 11:38 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 11:38 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 11:39 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: RE: RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 30, 2021, 12:27 p.m.

Hei, Viimeisin viesti toimitettiin ilman salausta eli sen pitäisi aueta, vastaus vielä tässä: Hei, Julkisuuslain 3 luvun mukainen oikeus saada tietoja kohdistuu vain viranomaisen (jo olemassa oleviin) asiakirjoihin merkittyihin tietoihin. Tietopyyntöön vastattaessa ei lähtökohtaisesti tuoteta uusia asiakirjoja. Olemme tutkineet 13.7.2021 tekemänne tietopyynnön. Sellaisia viranomaisen asiakirjoja, joihin olisi merkitty pyytämiänne tietoja, ei ole löytynyt. Tällä hetkellä, erityisesti koronavirukseen liittyvästä ruuhkasta johtuen, emme valitettavasti voi vastata kansalaisten tietopyyntöihin lain vaatimukset ylittävällä tavalla. Teillä on halutessanne oikeus saada valituskelpoinen hallintopäätös siitä, että pyytämiänne asiakirjoja ei ole. Mikäli haluatte saada asian viranomaisen ratkaistavaksi, voitte ilmoittaa siitä vastaamalla tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Tuuli Karppinen Lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 12:28 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: RE: RE: Vastaus tietopyyntöön THL/3825/3.10.00/2021 [#1324]
Date
July 30, 2021, 12:43 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kiitos, nyt viestin luku onnistui. Vastauksista alkaa rakentua kiinnostava kokonaisuus. Request Number: 1324 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
July 30, 2021, 12:43 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 12:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 30, 2021, 12:44 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 3. 2 years, 10 months agoAug. 7, 2021, 11:15 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request refused'.