Rokotusten kohdentamisen laskelmat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
April 9, 2021 - 1 week, 1 day ago
Summary of Request
THL on antanut lausunnon STM:lle ja tästä uutisoitiin THL:n sivulla 26.3.2021 https://thl.fi/fi/-/thl-antoi-lausunt... Lausunto sisältää laskelmia rokotusten kohdentamisen vaikutuksista. Pyytäisin seuraavaa tietoa lausunnosta: 1. Millä laskennallisella ohjelmointikielellä, ohjelmistoympäristöllä tai ohjelmistolla nämä laskelmat on toteutettu? 2. Pyytäisin kopiota lähdekoodiasiakirjoista, joilla julkaistussa lausunnosta löytyvät tunnusluvut, taulukot, kuvaajat ja muut kvantitatiitiviset arviot on tuotettu. 3. Onko THL:n lisäksi muita tahoja, joita on sellaisia laskelmiin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia, jotka estävät THL:a tekemästä itsenäistä päätöstä laskelmien julkaisutavasta? Jos, niin pyytäisin nimeämään nämä muut tahot.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rokotusten kohdentamisen laskelmat [#1324]
Date
March 26, 2021, 6:03 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
THL on antanut lausunnon STM:lle ja tästä uutisoitiin THL:n sivulla 26.3.2021 https://thl.fi/fi/-/thl-antoi-lausunt... Lausunto sisältää laskelmia rokotusten kohdentamisen vaikutuksista. Pyytäisin seuraavaa tietoa lausunnosta: 1. Millä laskennallisella ohjelmointikielellä, ohjelmistoympäristöllä tai ohjelmistolla nämä laskelmat on toteutettu? 2. Pyytäisin kopiota lähdekoodiasiakirjoista, joilla julkaistussa lausunnosta löytyvät tunnusluvut, taulukot, kuvaajat ja muut kvantitatiitiviset arviot on tuotettu. 3. Onko THL:n lisäksi muita tahoja, joita on sellaisia laskelmiin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia, jotka estävät THL:a tekemästä itsenäistä päätöstä laskelmien julkaisutavasta? Jos, niin pyytäisin nimeämään nämä muut tahot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 26, 2021, 6:03 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 3 weeks, 1 day agoMarch 26, 2021, 6:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 weeks, 1 day agoMarch 26, 2021, 6:04 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.