Rikostutkinta LuKen pannoitustyöstä.

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Haluaisin esitutkinta materiaalit, sekä syyttämättä jättämis päätökset täydellisinä jutuista 5680/R/10695/20 ja 5680/R/51353/19.LISÄKSI TÄMÄ JÄLKIMMÄISELLÄ NUMEROLLA OLEVA TUTKINTA JOHTI SISÄ SUOMEN POLIISIN LUKEN JÄLJILLE MUISTAKIN EPÄKOHDISTA, JOISTA TEHTY RIKOSTUTKINTAA SAMOIHIN AIKOIHIN.NÄISTÄ EI MINULLA NUMEROA, MUTTA HALUAISIN TÄYDELLISEN MATERIAALIN TÄSTÄKIN. KIITOS

Messages in this request

From
Jarkko Ruotsalainen
Subject
Rikostutkinta LuKen pannoitustyöstä. [#1310]
Date
March 16, 2021, 6:04 a.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin esitutkinta materiaalit, sekä syyttämättä jättämis päätökset täydellisinä jutuista 5680/R/10695/20 ja 5680/R/51353/19.LISÄKSI TÄMÄ JÄLKIMMÄISELLÄ NUMEROLLA OLEVA TUTKINTA JOHTI SISÄ SUOMEN POLIISIN LUKEN JÄLJILLE MUISTAKIN EPÄKOHDISTA, JOISTA TEHTY RIKOSTUTKINTAA SAMOIHIN AIKOIHIN.NÄISTÄ EI MINULLA NUMEROA, MUTTA HALUAISIN TÄYDELLISEN MATERIAALIN TÄSTÄKIN. KIITOS
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jarkko Ruotsalainen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jarkko Ruotsalainen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jarkko Ruotsalainen
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
March 16, 2021, 6:06 a.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus Vuorimiehentie 3 PL 1000 02151 ESPOO p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 16, 2021, 6:06 a.m.: Jarkko Ruotsalainen sent a message to Poliisihallitus.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 16, 2021, 6:07 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Jarkko Ruotsalainen
Subject
Re: Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. [#1310]
Date
March 16, 2021, 4:04 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja,ensimmäiseen tietopyyntöön sain tarvittavan asianumeron, mikä vielä puuttui.5680/R/110258/19 ... Ystävällisin terveisin Jarkko Ruotsalainen Pyynnön numero: 1310 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jarkko Ruotsalainen << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 3 months agoMarch 16, 2021, 4:05 p.m.: Jarkko Ruotsalainen sent a message to Poliisihallitus.
From
do_not_reply@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Tietopyyntönne "Rikostutkinta LuKen pannoitustyöstä"
Date
March 17, 2021, 11:17 a.m.
Status
Request resolved

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe/Ämne/Subject Tietopyyntönne "Rikostutkinta LuKen pannoitustyöstä" Lähettäjä /Avsändare / Sender <<sähköpostiosoite>> https://securemail.poliisi.fi/message... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 17, 2021, 11:18 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Aaltio Kari POL <kari.aaltio@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Asiakirjapyyntö
Date
March 22, 2021, 4:13 p.m.
Attachments

Hei Jarkko Ilmoitathan minulle mistä asemalta tulet noutamaan materiaalin Kari Aaltio Rikoskomisario Sisä-Suomen poliisilaitos Multiantie 7, 42701 Keuruu Tel. +358 295 447 907 GSM +358 40 535 0907 Email <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [SIS_FI_rgb[1]] Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 3 months agoMarch 22, 2021, 4:14 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 3 years, 2 months agoMarch 23, 2021, 7:10 a.m.: Jarkko Ruotsalainen published an attachment on request Rikostutkinta LuKen pannoitustyöstä..
  3. 3 years, 2 months agoMarch 28, 2021, 10:04 a.m.: Jarkko Ruotsalainen set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.