This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

reino luukkanen

Request to:
Turun hovioikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Millainen asia on tulossa vireille ja onko valituksia vastapuolelta

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
<< Nimi poistettu >> luukkanen [#1303]
Date
March 12, 2021, 12:51 p.m.
To
Turun hovioikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Millainen asia on tulossa vireille ja onko valituksia vastapuolelta
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
Vastaanottokuittaus / Kvittering
Date
March 12, 2021, 12:52 p.m.

Turun hovioikeus on vastaanottanut viestinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, hovioikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Hovioikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne hovioikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden (tietosuojalaki 1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) 13 ja 14 art., henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 22 § sekä EU:n rikosasioiden tietosuoja-direktiivin (2016/680) 14 ja 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Åbo hovrätt har mottagit Ert meddelande. Om meddelandet innehåller personuppgifter, behandlas de endast i samband med ifrågavarande ärende. Från dataskyddsbeskrivningen på hovrättens hemsida framgår bl.a. syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter, uppgifternas bevaringstid eller kriterierna för dess fastställande, till vilka möjliga mottagare eller grupper av mottagare personuppgifter sedvanligen lämnas ut och Era rättigheter i förhållande till de personuppgifter som hovrätten har samlat om Er (dataskyddslagen 1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (679/2016) 13 och 14 art., lagen on behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 22 § samt EU:s dataskyddsdirektiv i brottmål (2016/80) 14 och 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 3 years, 1 month agoMarch 12, 2021, 12:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Turun hovioikeus.
  2. 3 years, 1 month agoMarch 12, 2021, 12:53 p.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
VS: << Nimi poistettu >> luukkanen [#1303]
Date
March 16, 2021, 8:37 a.m.

Hei Asiassanne toimitetaan pääkäsittely 25.5. Vastapuolilta ei ole tullut valituksia. Tarkempia tietoja varten pyydän olemaan yhteydessä asiamieheenne. Terveisin Katri Snellman kirjaaja Turun hovioikeus  Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. *** Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen, henkilö-tietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuoja-seloste on saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Hovrätten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (1054/2018), EU:s dataskyddsförordning, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1050/2018) samt dataskyddsdirektiv i brottmål (EU). Hovrättens dataskydds-beskrivning kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 3 years, 1 month agoMarch 16, 2021, 8:38 a.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: << Nimi poistettu >> luukkanen [#1303]
Date
Nov. 12, 2022, 3:06 p.m.
To
Turun hovioikeus

Hyvä vastaanottaja, mikähän tämä tietopyyntö on? Pyynnön numero: 1303 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi po iste ttu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
Vastaanottokuittaus / Kvittering
Date
Nov. 12, 2022, 3:06 p.m.

Turun hovioikeus on vastaanottanut viestinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, hovioikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Hovioikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne hovioikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden (tietosuojalaki 1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) 13 ja 14 art., henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 22 § sekä EU:n rikosasioiden tietosuoja-direktiivin (2016/680) 14 ja 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Åbo hovrätt har mottagit Ert meddelande. Om meddelandet innehåller personuppgifter, behandlas de endast i samband med ifrågavarande ärende. Från dataskyddsbeskrivningen på hovrättens hemsida framgår bl.a. syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter, uppgifternas bevaringstid eller kriterierna för dess fastställande, till vilka möjliga mottagare eller grupper av mottagare personuppgifter sedvanligen lämnas ut och Era rättigheter i förhållande till de personuppgifter som hovrätten har samlat om Er (dataskyddslagen 1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (679/2016) 13 och 14 art., lagen on behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 22 § samt EU:s dataskyddsdirektiv i brottmål (2016/80) 14 och 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 1 year, 5 months agoNov. 12, 2022, 3:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Turun hovioikeus.
  2. 1 year, 5 months agoNov. 12, 2022, 3:07 p.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
VS: VS: << Nimi poistettu >> luukkanen [#1303]
Date
Nov. 14, 2022, 3:09 p.m.

Hei, olette 12.3.2021 lähettäneet tietopyynnön Turun hovioikeudelle. Alla kopio keskustelusta. Asiassa on annettu ratkaisu 15.6.2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hei Asiassanne toimitetaan pääkäsittely 25.5. Vastapuolilta ei ole tullut valituksia. Tarkempia tietoja varten pyydän olemaan yhteydessä asiamieheenne. Terveisin Katri Snellman kirjaaja Turun hovioikeus Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. *** Hovioikeus käsittelee rekisterinpitäjänä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen, henkilö-tietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) mukaisesti henkilötietoja. Hovioikeuden tietosuoja-seloste on saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Hovrätten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (1054/2018), EU:s dataskyddsförordning, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1050/2018) samt dataskyddsdirektiv i brottmål (EU). Hovrättens dataskydds-beskrivning kan fås från hovrättens registratorskontor eller på adressen: https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 1 year, 5 months agoNov. 14, 2022, 3:10 p.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: << Nimi poistettu >> luukkanen [#1303]
Date
June 18, 2023, 5:39 a.m.
To
Turun hovioikeus

Hyvä vastaanottaja, Ei ole tulossa uusia juttuja eikä muutakaan. Erittäin pettynyt laitokseenne sekä asianajajaani. Ei otettu huomioon minun asiakirjoja ja asianajaja ei toimittanut puutuvia tiliotteita jotenka nyt ollut kusessa usean vuoden ja jatkuu ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1303 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
HO Turku <turku.ho@oikeus.fi> – Turun hovioikeus
Subject
Vastaanottokuittaus / Kvittering
Date
June 18, 2023, 5:39 a.m.

Turun hovioikeus on vastaanottanut viestinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, hovioikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Hovioikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne hovioikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden (tietosuojalaki 1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) 13 ja 14 art., henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 22 § sekä EU:n rikosasioiden tietosuoja-direktiivin (2016/680) 14 ja 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh... Åbo hovrätt har mottagit Ert meddelande. Om meddelandet innehåller personuppgifter, behandlas de endast i samband med ifrågavarande ärende. Från dataskyddsbeskrivningen på hovrättens hemsida framgår bl.a. syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter, uppgifternas bevaringstid eller kriterierna för dess fastställande, till vilka möjliga mottagare eller grupper av mottagare personuppgifter sedvanligen lämnas ut och Era rättigheter i förhållande till de personuppgifter som hovrätten har samlat om Er (dataskyddslagen 1050/2018), EU:s dataskyddsförordning (679/2016) 13 och 14 art., lagen on behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 22 § samt EU:s dataskyddsdirektiv i brottmål (2016/80) 14 och 16 art. https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunh...
  1. 10 months, 1 week agoJune 18, 2023, 5:39 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Turun hovioikeus.
  2. 10 months, 1 week agoJune 18, 2023, 5:40 a.m.: Received an email from Turun hovioikeus.
  3. 9 months, 3 weeks agoJuly 2, 2023, 7:20 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'reino luukkanen' public.