This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Rautatieasemien matkustajamäärät

Request to:
Väylävirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän saada kaikkien Suomen rautatieasemien vuotuiset matkustajamäärät, mielellään vuodelta 2019.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rautatieasemien matkustajamäärät [#1206]
Date
Feb. 7, 2021, 6:26 p.m.
To
Väylävirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada kaikkien Suomen rautatieasemien vuotuiset matkustajamäärät, mielellään vuodelta 2019.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@vayla.fi> – Väylävirasto
Subject
RE: Rautatieasemien matkustajamäärät [#1206]
Date
Feb. 7, 2021, 6:26 p.m.

Kiitos yhteydenotostanne, Väylävirasto on vastaanottanut viestinne. Lue täältä tekemästämme henkilötietojen käsittelystä: https://vayla.fi/yhteystiedot/tietosuoja Tack för att Ni tagit kontakt, Trafikledsverket har mottagit Ert meddelande. Vår dataskyddspolicy: https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy Thank you for contacting The Finnish Transport Infrastructure Agency. Your message has been received.
  1. 2 months, 4 weeks agoFeb. 7, 2021, 6:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Väylävirasto.
  2. 2 months, 4 weeks agoFeb. 7, 2021, 6:27 p.m.: Received an email from Väylävirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo@vayla.fi> – Väylävirasto
Subject
VS: Rautatieasemien matkustajamäärät [#1206]
Date
Feb. 8, 2021, 8:27 a.m.

Pyyntönne on saapunut Väyläviraston kirjaamoon, kirjattu VÄYLÄ/1043/01.03.01/2021. Terveisin Väyläviraston kirjaamo
  1. 2 months, 4 weeks agoFeb. 8, 2021, 8:28 a.m.: Received an email from Väylävirasto.