Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta

Request to:
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka liittyy Espoon Matalajärven salakalastukseen tai liikkumakiellon aikaiseen toimintaan alueella.
Summary of Resolution

Espoon Matalajärvellä on käynyt partio takavarikoimassa kahdelta virolaiselta kalamieheltä heittokelat. Miehet saivat suullisen huomautuksen asiasta, ja samalla havaittiin että englanninkielisessä kalastuskieltokyltissä on eri päivämäärät kuin suomenkielisessä.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Date
Oct. 29, 2016, 11:57 a.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka liittyy Espoon Matalajärven salakalastukseen tai liikkumakiellon aikaiseen toimintaan alueella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/384/up/948d4edb872a5b7c4edd81e11bb06194fc79da1a/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoOct. 29, 2016, 11:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 4 years, 6 months agoNov. 13, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Date
Nov. 14, 2016, 10:18 a.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta" (29.10.2016, #384) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos lähettämisessä on ongelmia, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/384/up/948d4e... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 384 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 14, 2016, 10:19 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Date
Dec. 2, 2016, 3:28 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , ohessa on pyytämänne vastaus tietopyyntöön. Ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kirjaamo
  1. 4 years, 5 months agoDec. 2, 2016, 3:30 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 4 years, 5 months agoDec. 3, 2016, 12:13 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta.
  3. 4 years, 5 months agoDec. 3, 2016, 12:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.