Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta

Pyynnön vastaanottaja:
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka liittyy Espoon Matalajärven salakalastukseen tai liikkumakiellon aikaiseen toimintaan alueella.

Lopputuloksen yhteenveto

Espoon Matalajärvellä on käynyt partio takavarikoimassa kahdelta virolaiselta kalamieheltä heittokelat. Miehet saivat suullisen huomautuksen asiasta, ja samalla havaittiin että englanninkielisessä kalastuskieltokyltissä on eri päivämäärät kuin suomenkielisessä.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Päivämäärä 29. lokakuuta 2016 kello 11.57
Vastaanottaja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka liittyy Espoon Matalajärven salakalastukseen tai liikkumakiellon aikaiseen toimintaan alueella.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten29. lokakuuta 2016 kello 11.58: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten13. marraskuuta 2016 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Päivämäärä 14. marraskuuta 2016 kello 10.18
Vastaanottaja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta" (29.10.2016, #384) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos lähettämisessä on ongelmia, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/384/up/948d4e... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 384 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/384/up/948d4e...
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten14. marraskuuta 2016 kello 10.19: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Lähettäjä POL_VP_Länsi-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Otsikko VS: Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384]
Päivämäärä 2. joulukuuta 2016 kello 15.28
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , ohessa on pyytämänne vastaus tietopyyntöön. Ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kirjaamo
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 29. lokakuuta 2016 11:58 Vastaanottaja: POL_VP_Länsi-Uusimaa_pl_kirjaamo Aihe: Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta [#384] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka liittyy Espoon Matalajärven salakalastukseen tai liikkumakiellon aikaiseen toimintaan alueella. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/384/up/948d4e...
  1. 1 vuosi, 1 kuukausiitten2. joulukuuta 2016 kello 15.30: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 1 vuosi, 1 kuukausiitten3. joulukuuta 2016 kello 12.13: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pyyntö Espoon Matalajärven salakalastuksen tutkimisesta.
  3. 1 vuosi, 1 kuukausiitten3. joulukuuta 2016 kello 12.15: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.