This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Presidentti esittelee 24.2.2016 tiedotustilaisuudessaan Naton kanssa pidettyjen nk. CMX -harjoitusten roolin. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art... Pyydän dokumentin tai dokumentit jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset. Pyydän myös dokumentit joissa on päätetty näistä viidestä presidentin mainitsemasta jo pidetystä, sekä mahdollisesti tulevaisuudessa pidettävistä - siinä määrin kun niistä on päätöksiä tai valmisteludokumentteja.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
Feb. 24, 2016, 11:08 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Presidentti esittelee 24.2.2016 tiedotustilaisuudessaan Naton kanssa pidettyjen nk. CMX -harjoitusten roolin. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art... Pyydän dokumentin tai dokumentit jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset. Pyydän myös dokumentit joissa on päätetty näistä viidestä presidentin mainitsemasta jo pidetystä, sekä mahdollisesti tulevaisuudessa pidettävistä - siinä määrin kun niistä on päätöksiä tai valmisteludokumentteja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 3 months agoFeb. 24, 2016, 11:08 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
Feb. 24, 2016, 11:10 a.m.
Status
Awaiting response

Ulkoasiainministeriön kirjaamo on vastaanottanut sähköisen viestinne/asiakirjanne. Utrikesministeriets registratorskontor har mottagit ert elektroniska meddelande/dokument. The Registration Office of the Ministry for Foreign Affairs of Finland has received your electronic message/document.
 1. 8 years, 3 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
March 1, 2016, 6:32 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, Presidentin puheessa ilmaistiin että CMX-harjoitusten roolin tulisi olla ilmeinen kansalaisille. Tässä valossa on yllättävää, että harjoituksiin liittyviä perusdokumentteja ei olekaan saatavilla viivytyksettä. Onko tietopyyntöni otettu käsittelyyn? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 289 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 3 months agoMarch 1, 2016, 6:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: RE: Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
March 2, 2016, 8:36 a.m.
Status
Awaiting response

Ulkoasiainministeriön kirjaamo on vastaanottanut sähköisen viestinne/asiakirjanne. Utrikesministeriets registratorskontor har mottagit ert elektroniska meddelande/dokument. The Registration Office of the Ministry for Foreign Affairs of Finland has received your electronic message/document.
From
Paloposki Jyrki <jyrki.paloposki@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
March 2, 2016, 8:53 a.m.

Hei << Nimi poistettu >> , 24.2. lähettämäsi tietopyyntösi on vastaanotettu ja pyytämäsi tieto vastaanottamisesta on lähetetty, tuossa alla. Olenko lähettänyt väärään osoitteeseen? Toivottavasti nyt oikea. Tietopyyntösi tuli minulle välikäsien kautta ja tulkitsin vastausosoitteen tiedoista: From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja "Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön." Olen ollut yhteydessä yksikköön, jossa paras tietämys CMX-asioista ja muistuttanut heitä tietopyynnöstäsi. Jyrki _____________________________________________ From: Paloposki Jyrki Sent: 24. helmikuuta 2016 12:56 To: <<sähköpostiosoite>> Subject: RE: Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289] Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Tietopyyntönne on vastaanotettu ulkoministeriön kirjaamossa 24.02.2016 11:12 ja välitetty asiaa hoitavalle yksikölle. Tietopyyntönne diaarinumero on UM/7037/ 04.10/ SAAP-1109. Terv. Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoasiainministeriö Kanavakatu 3 B Puh. +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 8 years, 3 months agoMarch 6, 2016, 5:05 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
 2. 8 years, 3 months agoMarch 6, 2016, 5:05 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
March 15, 2016, 4:27 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä Jyrki Paloposki, saisinko vastauksen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> mikä on asialle UM/7037/ 04.10/ SAAP-1109 varattu vastaanotto-osoite. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 289 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 4:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
Paloposki Jyrki <jyrki.paloposki@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Pyyntö dokumenteista, joissa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset
Date
March 24, 2016, 4:05 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Kiitoksia mielenkiinnostanne Naton CMX-harjoituksia kohtaan. Ohessa päätös tietopyyntöönne ja muutamia CMX-harjoitukseen liittyviä dokumentteja. Terv. Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoasiainministeriö Kanavakatu 3 B Puh. +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 8 years, 2 months agoMarch 30, 2016, 3:54 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
 2. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 3. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 4. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 5. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 6. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 7. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 8. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 9. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 10. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 11. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 12. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 13. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 14. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
 15. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö dokumenteista jossa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pyyntö dokumenteista, joissa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
April 1, 2016, 2:07 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä Jyrki Paloposki, kiitoksia CMX-harjoituksia koskevista tiedotteista. Onko niin että pidetyistä tai tulevista CMX-harjoituksista ei ole päätöksiä tai valmisteludokumentteja? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 289 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 2:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
Paloposki Jyrki <jyrki.paloposki@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Pyyntö dokumenteista, joissa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
April 12, 2016, 2:18 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Tiedustelit 1.4. lähettämässäsi sähköpostissa yksittäisiin CMX-harjoituksiin osallistumisesta tehtyjä päätöksiä ja valmisteludokumentteja. Aikaisemmassa vastauksessamme todettiin, että Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta tekevät linjaukset harjoituksiin osallistumisesta. Yksittäisten harjoitusten osalta ei tehdä erillisiä päätöksiä, vaan harjoituksiin osallistuminen ja valmistautuminen käynnistyy tämän Tasavallan presidentin ja ministerivaliokunnan tapaamisessa tehdyn periaatelinjauksen pohjalta. CMX-harjoitukseen liittyvät valmisteludokumentit ovat salassa pidettäviä. NATOn tuottamien dokumenttien salassapito perustuu Suomen ja Naton väliseen tietoturvallisuussopimukseen vuodelta 2013 (Valtioneuvoston asetus 8/2013). Sopimuksen kohdan 5.1.2 perusteella NATOn salassa pidettävien asiakirjojen luovuttaminen harjoituksen ulkopuoliseen käyttöön edellyttää NATOn kirjallista suostumusta. Kansallisten valmisteludokumenttien salassapito perustuu Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 mom. 2 kohtaan. Lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita kansainväliseen järjestöön, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. CMX-harjoitukset ovat NATOn järjestämiä harjoituksia, joihin Suomi kumppanina osallistuu. Tällaiseen yhteiseen harjoitukseen liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat luottamuksellisia ja niiden julkistaminen aiheuttaa vahinkoa Suomen edellytyksille toimia jatkossa kansainvälisessä yhteistyössä. Ystävällisin terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoasiainministeriö Kanavakatu 3 B Puh. +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 2:19 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pyyntö dokumenteista, joissa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
April 12, 2016, 2:33 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä Jyrki Paloposki, Pyydän diaariotteen näistä CMX-harjoituksia koskevista dokumenteista. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 289 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 2:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Tietopalvelu <tietopalvelu.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Re: Pyyntö dokumenteista, joissa kuvataan CMX-harjoitusten rooli ja toteutetut harjoitukset [#289]
Date
April 25, 2016, 4:32 p.m.
Attachments

Hei, ohessa diaariotteet CMX-harjoituksia koskevista asiakirjoista vuosilta 2006-2016 ja 2001-2005, parhain terveisin Sami Heino UM Tietopalvelu
 1. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 4:33 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.