Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä.

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, yksityiskohtaiset tiedot vuosittain vuosilta 2007-2017 Helsingin poliisilaitokselle, Staralle(ja sen edeltäjälle HKR:lle), Helen Oy:lle sekä helsingin pelastuslaitokselle annetuista pysäköintivirhemaksuista ja samana aikana kirjoitettujen pysäköintivirhemaksujen kokonaismäärä vuosittain. Pyydän saada myös yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä käytännössä pysäköinnin valvojien virkavelvollisuus käsittää. Pyydän tietoa myös siitä, mitä laki edellyttä pysäköinin valvonnan tasapuolisuudesta. HUOMIO! Pyydän myös että vastaatte tähän viestiin tietopyynto.fi sivuston yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen, josta viesti on lähetetty, ettekä minun henkilökohtaiseen sähköpostiin, joka näkyy myös viestissä. Vastauksenne lainmukaisuutta (Aika ja sisältö) seurataan vain ko. sivuston kautta ja päätökset mahdollisista juridisista jatkotoimista, jos julkisuuslakia ei noudateta, tehdään myös ko. sivuston tietojen perusteella. Muistuttaisin myös, että virkamiehillä(virkahenkilöillä?) virkavelvollisuus edellyyttää huolellisuutta!

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä. [#576]
Päivämäärä
10. huhtikuuta 2018 kello 12.03
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, yksityiskohtaiset tiedot vuosittain vuosilta 2007-2017 Helsingin poliisilaitokselle, Staralle(ja sen edeltäjälle HKR:lle), Helen Oy:lle sekä helsingin pelastuslaitokselle annetuista pysäköintivirhemaksuista ja samana aikana kirjoitettujen pysäköintivirhemaksujen kokonaismäärä vuosittain. Pyydän saada myös yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä käytännössä pysäköinnin valvojien virkavelvollisuus käsittää. Pyydän tietoa myös siitä, mitä laki edellyttä pysäköinin valvonnan tasapuolisuudesta. HUOMIO! Pyydän myös että vastaatte tähän viestiin tietopyynto.fi sivuston yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen, josta viesti on lähetetty, ettekä minun henkilökohtaiseen sähköpostiin, joka näkyy myös viestissä. Vastauksenne lainmukaisuutta (Aika ja sisältö) seurataan vain ko. sivuston kautta ja päätökset mahdollisista juridisista jatkotoimista, jos julkisuuslakia ei noudateta, tehdään myös ko. sivuston tietojen perusteella. Muistuttaisin myös, että virkamiehillä(virkahenkilöillä?) virkavelvollisuus edellyyttää huolellisuutta!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 10 kuukautta, 2 viikkoa sitten10. huhtikuuta 2018 kello 12.03: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Kossila Kaija <kaija.kossila@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Vastaus tietopyyntöön
Päivämäärä
19. huhtikuuta 2018 kello 11.40
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä vastaanottaja, Pyydätte saada yksityiskohtaiset tiedot vuosittain vuosilta 2007-2017 Helsingin poliisilaitokselle, Staralle, Helen Oy:lle sekä Helsingin pelastuslaitokselle annetuista pysäköintivirhemaksuista. Pysäköintivirheestä vastaa ensisijaisesti pysäköintivirheen tehnyt kuljettaja. Oheisena tiedot alkaen vuodesta 2012 pysäköintivirhemaksuista, jotka on tehty pyynnössänne mainittujen tahojen hallinnassa olevilla ajoneuvoilla. Liitteenä myös tilasto vuosina 2008-2017 annettujen virhemaksujen määristä. Pysäköintivirhemaksujen säilytysaika on 10 vuotta, jonka vuoksi meillä ei ole luovuttaa pyytämiänne tietoja vuodelta 2007. Vuoden 2008-2011 tiedot ovat kirjattu aikaisempaan järjestelmään, jolloin paperisesta virhemaksulomakkeesta siirrettiin tiedot skannaten sähköiseen järjestelmään. Paperilomakkeista tallentui järjestelmään ajoneuvon rekisteritiedot, virhemaksun antamispäivä ja virhemaksun peruste. Ajoneuvon omistaja ja haltijatietoja järjestelmässä on vain niistä vähäisemmistä tapauksista, kun virhemaksun perustella on ajoneuvon omistajalle/haltijalle postitse lähetetty maksumääräys. Emme pysty toimittamaan pyytämiänne tietoja vuosilta 2008-2011. Virhemaksulomakkeiden jäljennöskappaleet ovat arkistoitu ja Teillä on mahdollisuus tulla tutustumaan niihin Kaupunkiympäristön toimitiloissa osoitteessa Elimäenkatu 5. Teidän tulee sopia tulostanne sähköpostitse maksuseuraamustiimin tiimipäällikön Anne-Marie Kaksosen kanssa. Hänen osoitteensa on anne-marie.kaksonen(ä)hel.fi, mielellään kaksi viikkoa aikaisemmin, jotta voimme noutaa asiakirjat arkistosta toimipisteeseemme. Siltä osin, kun emme voi Teille asiakirjoja ja tietoja luovuttaa, tulemme tekemään erillisen päätöksen. Päätöksen tekemistä varten Teidän tulee toimittaa postiosoitteenne Helsingin kaupungin pysäköinninvalvontaan sähköpostiosoitteeseen pysakointi(ä)hel.fi Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 12 §:n mukaan kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan on oltavan virkasuhteessa julkisyhteisöön. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti. Tieliikennelain 48 §:n mukaan ajoneuvon, jota käytetään mm. liikennevalvonnassa tai poliisin virkatehtävässä, saa tieliikennelain ao. säännöksistä poiketen tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, että liikennettä ei ilmeisesti häiritä. Ystävällisin terveisin Kaija Kossila Kunnallinen pysäköinninvalvoja Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö Palvelut ja luvat Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut PL 1520 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09 310 38505, 050 4346615 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi<http://www.hel.fi/> [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
  1. 10 kuukautta, 1 viikko sitten19. huhtikuuta 2018 kello 11.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  3. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  4. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  5. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  6. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  7. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pysäköininvalvonan tasapuolisuus helsingissä..
  8. 9 kuukautta, 3 viikkoa sitten4. toukokuuta 2018 kello 20.25: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.