Poliisin ohjeet huumeasioissa

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Pyytäisin listan Poliisihallituksen antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Poliisin ohjeet huumeasioissa [#590]
Date
April 24, 2018, 8:04 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin listan Poliisihallituksen antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 24, 2018, 8:04 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 8:04 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
  2. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 8:05 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Poliisin ohjeet huumeasioissa [#590]
Date
April 25, 2018, 8:17 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, viestinne on vastaanotettu ja tietopyyntönne on kirjattu numerolla POL-2018-15653. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
  1. 5 years, 7 months agoApril 25, 2018, 8:18 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 5 years, 7 months agoMay 5, 2018, 10:43 a.m.: Poliisihallitus answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Date
May 7, 2018, 4:21 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viite: Tietopyyntönne 24.4.2018Ohessa Poliisihallituksen vastaus tietopyyntöönne.Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanYksikön sihteeriPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 07.05.2018 16:21:53 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö koskien poliisin ohjeita huumeasioissaAsian tunnus: POL-2018-15653Valmistelija: Saukoniemi Teemu POL POHATehtävä: 07.02.06Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 07.05.2018 15:33:37 Otsikko: Ohje 20.12.2013 Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 07.05.2018 15:26:47Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 6 months agoMay 7, 2018, 4:23 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:50 p.m.: Poliisihallitus answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
  3. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:08 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
  4. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:08 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
  5. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:08 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Poliisin ohjeet huumeasioissa' public.