Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme voimassa olevan version seuraavista poliisille annetuista ohjeista: Puhalluskoe, sylkitesti ja henkilökatsastus rattijuopumustapauksissa; Huumausaineiden käytön valvonta tieliikenteessä; Poliisikoiran käyttö räjähteiden, ampuma-aseiden, pyroteknisten aineiden ja huumausaineiden etsinnässä; Päihtyneen kohtelu; Paikkaan kohdistuva etsintä

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet [#1137]
Date
Dec. 5, 2020, 6:36 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme voimassa olevan version seuraavista poliisille annetuista ohjeista: Puhalluskoe, sylkitesti ja henkilökatsastus rattijuopumustapauksissa; Huumausaineiden käytön valvonta tieliikenteessä; Poliisikoiran käyttö räjähteiden, ampuma-aseiden, pyroteknisten aineiden ja huumausaineiden etsinnässä; Päihtyneen kohtelu; Paikkaan kohdistuva etsintä
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Dec. 5, 2020, 6:36 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 12 months agoDec. 5, 2020, 6:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
  2. 2 years, 12 months agoDec. 5, 2020, 6:37 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: VS: Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet [#1137]
Date
Dec. 18, 2020, 6:17 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei,Ohessa pyytämänne ohjeet siltä osin kuin näistä on olemassa voimassa olevat versiot.Toimeksi saaneenaSanna MuukkonenPoliisihallitusPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 18.12.2020 18:17:04 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; huumeisiin liittyviä ohjeitaAsian tunnus: POL-2020-83565Valmistelija: Heikki IhalainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Ohje 22.12.2014 Puhalluskoe sylkitesti ja henkilönkatsastus rattijuopumustapauksissa Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.12.2020 10:32:06 Otsikko: Poliisihallituksen ohjeen voimassaolon jatkaminen 1.1.2021 asti Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.12.2020 10:33:19 Otsikko: Ohje 29.8.2020 Paikkaan kohdistuva etsintä Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 18.12.2020 12:55:02Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 11 months agoDec. 18, 2020, 6:18 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 2 years, 9 months agoFeb. 5, 2021, 10:05 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 2 years, 7 months agoApril 11, 2021, 3:22 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet.
  4. 2 years, 7 months agoApril 11, 2021, 3:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet.
  5. 2 years, 7 months agoApril 11, 2021, 3:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet.
  6. 2 years, 7 months agoApril 11, 2021, 3:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet' public.