poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat

Request to:
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Hei haluaisin asiakirjat sekä kuulustelupöytäkirjat kirkkonummella vuonna 1986 tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä j ampumaaserikoksesta tekijänä Jouko Vilho Muranen synt 1943 k.2019 ja asianomistajana Tuula Marjatta Muranen synt 1958 itse olen heidän aikuinen tytär Maria Elina Hirvonen synt 1976 teko tapahtui juhannuksena 1986 mut ja pikkuveljeni otto muranen synt 1981 seuraavana päivänä kirkkonummella sijaitsevaan lastenkotiin

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
March 31, 2021, 6:08 p.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei haluaisin asiakirjat sekä kuulustelupöytäkirjat kirkkonummella vuonna 1986 tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä j ampumaaserikoksesta tekijänä Jouko Vilho Muranen synt 1943 k.2019 ja asianomistajana Tuula Marjatta Muranen synt 1958 itse olen heidän aikuinen tytär << Nimi poistettu >> Elina << Nimi poistettu >> synt 1976 teko tapahtui juhannuksena 1986 mut ja pikkuveljeni otto muranen synt 1981 seuraavana päivänä kirkkonummella sijaitsevaan lastenkotiin Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 1 year, 11 months agoMarch 31, 2021, 6:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
April 1, 2021, 11:53 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , valitettavasti pyytämäsi asiakirja on hävitetty vuonna 2017. Vuonna 2005 Sisäministeriö teki päätöksen, että esitutkintapöytäkirjojen säilytysaikaa muutetaan 40 vuodesta 25 vuoteen. Hävityksen sai suorittaa takautuvasti. Tämän päätöksen perusteella vuonna 2017 hävitimme aineistoa, mukaan lukien vuoden 1986 aineiston. Ystävällisin terveisin Kati Poranen tiedonhallintasihteeri Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 1. 1 year, 11 months agoApril 1, 2021, 11:54 a.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
April 2, 2021, 7:45 p.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1328 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
April 2, 2021, 7:45 p.m.
Status
Awaiting response

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne. Ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Nihtisillankuja 4, PL 20, 02631 ESPOO Puh. 0295 430 281 Polisinrättningen i Västra Nyland har tagit emot Ert e-postmeddelande. Med vänlig hälsning Polisinrättningen i Västra Nyland Knektbrogränden 4, PB 20, 02631 ESBO Tel. 0295 430 281 Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 1 year, 11 months agoApril 2, 2021, 7:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
 2. 1 year, 11 months agoApril 2, 2021, 7:46 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: VS: poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
April 6, 2021, 11:56 a.m.
Status
Awaiting response

Hei! Antamillanne tiedoilla ei valitettavasti kyetä etenemään ja pyydämmekin teitä täsmentämään tietopyyntöänne. Onko teillä tiedossanne esimerkiksi esitutkintapöytäkirjan diaarinumero (ns. R-numero) tai muu rikoksen yksilöinnissä auttava tieto (henkilön nimi, henkilötunnus, rikosnimike, rikoksen teon ajankohta tms.)? ystävällisin terveisin Meri Tallavaara toimistosihteeri, kirjaamo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 1. 1 year, 11 months agoApril 6, 2021, 11:57 a.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
April 6, 2021, 1:33 p.m.
To
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, minulla ri ole ciaarinumeroa vaan tosiaan olin itse silloin 10v ja tiedän vain että vuosi oli 1986 ja tekijänä isäni Jouko Muranen asianomistajana äitini Tuula Muranen oli kesäkuu 1986 ja isäni yritti ampua äitini aseella isälläni oli tuolloin 2.3 asetta haulikoita tai kivääreitä ei käsiaseita ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1328 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 1 year, 11 months agoApril 6, 2021, 1:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
April 6, 2021, 1:33 p.m.
Status
Awaiting response

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne. Ystävällisin terveisin Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Nihtisillankuja 4, PL 20, 02631 ESPOO Puh. 0295 430 281 Polisinrättningen i Västra Nyland har tagit emot Ert e-postmeddelande. Med vänlig hälsning Polisinrättningen i Västra Nyland Knektbrogränden 4, PB 20, 02631 ESBO Tel. 0295 430 281 Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 1 year, 11 months agoApril 6, 2021, 1:34 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0zDpG5zaS1VdXNpbWFhX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi> – Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: VS: VS: poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat [#1328]
Date
April 6, 2021, 1:40 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Tähän tekemäänne tietopyyntöön olikin jo vastattu viime viikolla. En heti yhdistänyt näitä kahta viestiä keskenään. Teille on 1.4.2021 vastattu kirjaamon sähköpostiosoitteesta seuraavasti: "Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , valitettavasti pyytämäsi asiakirja on hävitetty vuonna 2017. Vuonna 2005 Sisäministeriö teki päätöksen, että esitutkintapöytäkirjojen säilytysaikaa muutetaan 40 vuodesta 25 vuoteen. Hävityksen sai suorittaa takautuvasti. Tämän päätöksen perusteella vuonna 2017 hävitimme aineistoa, mukaan lukien vuoden 1986 aineiston. Ystävällisin terveisin Kati Poranen tiedonhallintasihteeri Länsi-Uudenmaan poliisilaitos" Eli valitettavasti vuoden 1986 esitutkintapöytäkirjat on hävitetty säilytysajan (25 vuotta) tultua täyteen. terveisin Meri Tallavaara toimistosihteeri, kirjaamo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 1. 1 year, 11 months agoApril 6, 2021, 1:41 p.m.: Received an email from Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
 2. 1 year, 11 months agoApril 15, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
 3. 1 year, 9 months agoMay 31, 2021, 3:56 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'poliisin esitutkintaasiakirjat kaikki juttuun liittyen myös valokuvat' public.
 4. 1 year, 9 months agoMay 31, 2021, 3:56 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 5. 1 year, 9 months agoMay 31, 2021, 3:57 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
 6. 12 months agoMarch 29, 2022, 2:29 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.