Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisimme saada listauksen poliisin perusjärjestelmässä määritellyistä asianimikkeistä (rikosnimikkeet) ns. prioriteetin, eli rikoksen vakavuutta kuvaavan numeron mukaan. Vastaukseksi soveltuu myös muu asiakirja, jossa eri asianimikkeiden prioriteetit tulevat selkeästi ja helposti luettavalla tavalla ilmi. Pyytäisimme myös saada luettavaksemme asiakirjan, jossa näiden asianimikkeiden prioriteettinumeroiden valinnat ja järjestys on perusteltu.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista [#739]
Date
April 20, 2019, 4:19 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisimme saada listauksen poliisin perusjärjestelmässä määritellyistä asianimikkeistä (rikosnimikkeet) ns. prioriteetin, eli rikoksen vakavuutta kuvaavan numeron mukaan. Vastaukseksi soveltuu myös muu asiakirja, jossa eri asianimikkeiden prioriteetit tulevat selkeästi ja helposti luettavalla tavalla ilmi. Pyytäisimme myös saada luettavaksemme asiakirjan, jossa näiden asianimikkeiden prioriteettinumeroiden valinnat ja järjestys on perusteltu.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 4:19 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 4:19 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoApril 20, 2019, 4:19 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoApril 20, 2019, 4:20 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista [#739]
Date
April 23, 2019, 10:58 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu asianhallintajärjestelmään diaarinumerolla POL-2019-19599. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista [#739]
Date
April 23, 2019, 10:58 a.m.

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu asianhallintajärjestelmään diaarinumerolla POL-2019-19599. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
 1. 4 years, 7 months agoApril 23, 2019, 11 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista
Date
April 25, 2019, 11 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei!Ohessa tilasto poliisille ilmoitetuista rikoslakirikoksista vuosilta 2017-2018. Pyytämäänne rikoksen vakavuutta kuvaavaa numerojärjestystä tai pyynnössä mainittua prioriteettilistausta rikosnimikkeistä tai muuta vastaavaa asiakirjaa meillä ei valitettavasti ole. Liitteenä oleva tilasto ei myöskään ole minkäänlainen prioriteettilistaus, vaan rikoslakirikokset on tilastossa kpl -määräisessä suuruusjärjestyksessä.Ystävällisin terveisinPoliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 25.04.2019 11:00:22 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Tehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: tilasto_humaania päihdepolitiikkaa ry Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 25.04.2019 10:47:21
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista
Date
April 25, 2019, 11 a.m.
Attachments

Hei!Ohessa tilasto poliisille ilmoitetuista rikoslakirikoksista vuosilta 2017-2018. Pyytämäänne rikoksen vakavuutta kuvaavaa numerojärjestystä tai pyynnössä mainittua prioriteettilistausta rikosnimikkeistä tai muuta vastaavaa asiakirjaa meillä ei valitettavasti ole. Liitteenä oleva tilasto ei myöskään ole minkäänlainen prioriteettilistaus, vaan rikoslakirikokset on tilastossa kpl -määräisessä suuruusjärjestyksessä.Ystävällisin terveisinPoliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 25.04.2019 11:00:22 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Tehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: tilasto_humaania päihdepolitiikkaa ry Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 25.04.2019 10:47:21
 1. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 11:01 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista [#739]
Date
April 25, 2019, 11:27 a.m.
To
Poliisihallitus

Hei, kiitos vastauksesta! Aiemmin, kun tiedustelimme Poliisiammattikorkeakoulusta miten rikosten välinen, tilastoinnissa käytettävä vakavimman rikoksen määrittely tapahtuu saman maksimirangaistuksen rikoksissa, poliisin tilastopalvelusta kerrottiin seuraavaa: ”Poliisin perusjärjestelmässä on määritelty ns. prioriteetti (numero) kaikille asianimikkeille (rikosnimikkeet) ja mitä pienempi numero sitä ns. vakavampi rikos. Rattijuopumuksen prioriteetti numero on pienempi kuin huumausaineen käyttörikoksen.” Oletteko luopuneet tästä järjestelmästä, vai minkä takia tällaista prioriteettinumerointia ei ole saatavilla? Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 739 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Pä ihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 25, 2019, 11:27 a.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 25, 2019, 11:27 a.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 11:27 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 11:28 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 3. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 11:29 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden
Date
April 25, 2019, 1:04 p.m.
Attachments

Hei,ohessa listaus.Ystävällisin terveisin,Poliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 25.04.2019 13:04:25 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Sini KumpulainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Kopio Rikosnimikkeet_prioriteetti Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 25.04.2019 13:00:23
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden
Date
April 25, 2019, 1:04 p.m.
Attachments

Hei,ohessa listaus.Ystävällisin terveisin,Poliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 25.04.2019 13:04:25 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Sini KumpulainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Kopio Rikosnimikkeet_prioriteetti Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 25.04.2019 13:00:23
 1. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 1:05 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoApril 25, 2019, 2:52 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin asianimikkeiden [#739]
Date
April 28, 2019, 5:26 p.m.
To
Poliisihallitus

Hei, kiitos toimittamastanne listauksesta! Onko se mahdollista saada järjestettyä prioriteettinumeron mukaan nykyisen aakkosjärjestyksen sijaan? Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 739 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 28, 2019, 5:27 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 28, 2019, 5:27 p.m.

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoApril 28, 2019, 5:27 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoApril 28, 2019, 5:28 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin
Date
April 29, 2019, 8:34 a.m.
Attachments

Hei,ohessa pyyntönne mukaisesti.Poliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 29.04.2019 08:34:42 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Sini KumpulainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Kopio Rikosnimikkeet_prioriteetti_numerojärjestys Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 29.04.2019 08:30:14
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Re: Jakelu Tiedoksi: Vastaus tilastopyyntöönne / Poliisin
Date
April 29, 2019, 8:34 a.m.
Attachments

Hei,ohessa pyyntönne mukaisesti.Poliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 29.04.2019 08:34:42 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; poliisin asianimikkeiden prioriteettilistaAsian tunnus: POL-2019-19599Valmistelija: Sini KumpulainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Kopio Rikosnimikkeet_prioriteetti_numerojärjestys Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 29.04.2019 08:30:14
 1. 4 years, 7 months agoApril 29, 2019, 8:35 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 4 years, 7 months agoApril 29, 2019, 12:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista.
 3. 4 years, 7 months agoMay 4, 2019, 10:48 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 4. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:36 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 5. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:37 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 6. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:38 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 7. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:39 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 8. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:39 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 9. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:40 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 10. 4 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:40 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 11. 4 years, 4 months agoJuly 31, 2019, 5:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 12. 4 years, 4 months agoJuly 31, 2019, 5:37 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista' public.