Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tiedotti Uutta Helsinkiä -sivuilla töiden aloittamisen jälkeen 21.5.2019 seuraavaa: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... "Malmin lentokentällä tehdään pilaantuneen maan tutkimuksiin liittyviä näytteenottoja 20.5. ja 21.5., ja alueella liikkuu kaivinkone tekemässä koekuoppia. Näytteiden ottamisen jälkeen kuopat peitetään. Työlle on lupa Uudenmaan Ely-keskukselta." Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat mm. tilaukset, kaupungin hakemuksen Uudenmaan ELY-keskukselle ja ELY-keskuksesta kaupungin saaman luvan.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019 [#754]
Date
May 23, 2019, 9:47 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tiedotti Uutta Helsinkiä -sivuilla töiden aloittamisen jälkeen 21.5.2019 seuraavaa: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... "Malmin lentokentällä tehdään pilaantuneen maan tutkimuksiin liittyviä näytteenottoja 20.5. ja 21.5., ja alueella liikkuu kaivinkone tekemässä koekuoppia. Näytteiden ottamisen jälkeen kuopat peitetään. Työlle on lupa Uudenmaan Ely-keskukselta." Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat mm. tilaukset, kaupungin hakemuksen Uudenmaan ELY-keskukselle ja ELY-keskuksesta kaupungin saaman luvan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 11 months agoMay 23, 2019, 9:48 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 23, 2019, 9:51 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 23, 2019, 9:51 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 4 years, 11 months agoMay 23, 2019, 9:52 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-006144/Helsingin kaupunki
Date
May 24, 2019, 8:54 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-006144.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-006144/Helsingin kaupunki
Date
May 24, 2019, 8:54 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-006144.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 11 months agoMay 24, 2019, 8:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Laakso Kaarina <kaarina.laakso@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntönne Malmin pilaantuneisuustutkimuksista
Date
May 29, 2019, 3:26 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Kiitokset yhteydenotostanne. Asia on vireillä diaarinumerolla HEL 2019-006144. Malmin lentokentän kaavarungon alueella viikolla 21/2019 tehdyt maaperän pilaantuneisuustutkimukset kuuluvat Helsingin kaupungin Ramboll Finland Oy:ltä tilaamaan työhön "Malmin lentokentän alueen kaavarungon vesi- ja huokoskaasutarkkailu ja maaperätutkimukset 2019 ". Ramboll Finland Oyn tarjous ja siitä tehty tilaus ovat tämän sähköpostin liitteinä. Liitteenä ovat myös laboratorioanalyysien tilaukset Malmin projektialueelle. Ennen maastotöihin ryhtymistä konsultti Ramboll Finland Oy on ollut yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja varmistanut, että koekuoppia voidaan tehdä myös lentokentän alueelle. Ystävällisin terveisin, Kaarina Laakso Kaarina Laakso Projektipäällikkö, DI Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimiala maankäyttö ja kaupunkirakenne maankäytön yleissuunnittelu teknistaloudellinen suunnittelu Puhelin 09 310 37250 Postiosoite: PL 2100 00099 Helsingin Kaupunki Käyntiosoite: Kansakoulukatu 3
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-006144/Helsingin kaupunki [#754]
Date
June 6, 2019, 12:09 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019" (23.5.2019, HEL 2019-006144) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 754 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 10 months agoJune 6, 2019, 12:10 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 6, 2019, 12:13 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Laakso Kaarina <kaarina.laakso@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Tietopyyntönne Malmin pilaantuneisuustutkimuksista
Date
June 6, 2019, 2:06 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, tietopyyntöönne on vastattu 29.5.2019. Alla vastauksemme uudestaan. Ystävällisin terveisin, Kaarina Laakso Lähettäjä: Laakso Kaarina Lähetetty: 29. toukokuuta 2019 15:27 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Tietopyyntönne Malmin pilaantuneisuustutkimuksista Hei, Kiitokset yhteydenotostanne. Asia on vireillä diaarinumerolla HEL 2019-006144. Malmin lentokentän kaavarungon alueella viikolla 21/2019 tehdyt maaperän pilaantuneisuustutkimukset kuuluvat Helsingin kaupungin Ramboll Finland Oy:ltä tilaamaan työhön "Malmin lentokentän alueen kaavarungon vesi- ja huokoskaasutarkkailu ja maaperätutkimukset 2019 ". Ramboll Finland Oyn tarjous ja siitä tehty tilaus ovat tämän sähköpostin liitteinä. Liitteenä ovat myös laboratorioanalyysien tilaukset Malmin projektialueelle. Ennen maastotöihin ryhtymistä konsultti Ramboll Finland Oy on ollut yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja varmistanut, että koekuoppia voidaan tehdä myös lentokentän alueelle. Ystävällisin terveisin, Kaarina Laakso Kaarina Laakso Projektipäällikkö, DI Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimiala maankäyttö ja kaupunkirakenne maankäytön yleissuunnittelu teknistaloudellinen suunnittelu Puhelin 09 310 37250 Postiosoite: PL 2100 00099 Helsingin Kaupunki Käyntiosoite: Kansakoulukatu 3
 1. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:57 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 12:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 12:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 7. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 8. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 9. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 10. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 11. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:05 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 12. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 13. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 14. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 15. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 16. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 17. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:06 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Pilaantuneen maan tutkimukset Malmin lentokentällä 20.-21.5.2019.
 18. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.