PATJA ja huumausaineen käyttörikos

Request to:
Oikeusrekisterikeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kuinka kauon rikostaustaotteessa näkyy Poliisiasiain tietojärjestelmässä oleva huumausaineen käyttörikos?
The public body of this request has been created by the user and still needs to be confirmed.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
PATJA ja huumausaineen käyttörikos [#1019]
Date
Sept. 21, 2020, 2:44 p.m.
To
Oikeusrekisterikeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka kauon rikostaustaotteessa näkyy Poliisiasiain tietojärjestelmässä oleva huumausaineen käyttörikos?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
ORK Virastoposti <oikeusrekisterikeskus@om.fi> – Oikeusrekisterikeskus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Sept. 21, 2020, 2:45 p.m.
Status
Request resolved

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut viestinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert meddelande.
  1. 3 years, 7 months agoSept. 21, 2020, 2:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusrekisterikeskus.
  2. 3 years, 7 months agoSept. 21, 2020, 2:46 p.m.: Received an email from Oikeusrekisterikeskus.
From
"Laitakari Sari (ORK)" <sari.laitakari@om.fi> – Oikeusrekisterikeskus
Subject
VS: PATJA ja huumausaineen käyttörikos [#1019]
Date
Sept. 22, 2020, 11:13 a.m.

Oikeusrekisterikeskuksen vastaus, dno 265/00/2020 Olette tiedustellut, kuinka kauan rikostaustaotteessa näkyy Poliisiasiain tietojärjestelmässä oleva huumausaineen käyttörikos. Oikeusrekisterikeskus toimii rikosrekisterin rekisterinpitäjänä ja vastaa kysymykseenne rikosrekisterin kannalta. Rikostaustaotteeseen merkittävät tiedot perustuvat rikosrekisterin tietoihin, eivät Poliisiasiain tietojärjestelmän tietoihin. Poliisiasiain tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimii Poliisihallitus ja tuohon rekisteriin liittyvät mahdolliset kysymykset tulee esittää sille. Poliisiasiain tietojärjestelmän seloste käsittelytoimista rekisterinpitäjän yhteystietoineen löytyy täältä: https://www.poliisi.fi/instancedata/p... . Oikeusrekisterikeskus vastaa siis kysymykseen, kuinka kauan lasten kanssa työskentelyä varten annetussa rikostaustaotteessa näkyy huumausaineen käyttörikos. Huumausaineen käyttörikoksesta määrättyä sakkorangaistusta ei merkitä lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotteelle. Huumausaineen käyttörikos merkitään rikostaustaotteelle, jos siitä on tuomittu vankeusrangaistus. Tieto vankeusrangaistuksesta näkyy rikostaustaotteella niin kauan kuin tieto on rikosrekisterissä. Rikosrekisteristä tiedot poistetaan rikosrekisterilain (770/1993) 10 §:n mukaan seuraavia poistoaikoja noudattaen. Poistoaika lasketaan lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä ja riippuu kyseisen vankeusrangaistuksen pituudesta sekä siitä, onko tuomitulla myöhempiä rangaistuksia. Rikosrekisteristä poistetaan tieto 1) ehdollisesta vankeudesta, ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta, yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta, nuorisorangaistuksesta, nuorisorangaistuksen sijasta tuomitusta sakosta, viraltapanosta ja yhteisösakosta viiden vuoden kuluttua, 2) ehdottomasta, enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksesta, valvontarangaistuksesta ja yhdyskuntapalvelusta kymmenen vuoden kuluttua sekä 3) ehdottomasta, yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta sekä rikoslain 3 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsematta jättämisestä kahdenkymmenen vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä. Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rikosrekisterissä sellainen tieto, jota 1 momentin nojalla ei vielä voida poistaa. Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan kuitenkin rikosrekisteristä silloin, kun asianomainen henkilö on kuollut tai hänen syntymästään on kulunut 90 vuotta. Armahduspäätös ei vaikuta rikosrekisterimerkintöjen poistamiseen. Kuvaus rikosrekisteritietojen poistamisesta löytyy myös Oikeusrekisterikeskuksen nettisivuilta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/... . Terv., Sari Laitakari Rekisteripäällikkö Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen - Legal Register Centre PL - PB - P.O. Box 157 FI-13101 Hämeenlinna puh. – tel. +358 50 4107483 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.oikeusrekisterikeskus.fi<http:...
  1. 3 years, 7 months agoSept. 22, 2020, 11:14 a.m.: Received an email from Oikeusrekisterikeskus.
  2. 3 years, 7 months agoSept. 22, 2020, 11:24 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 years, 7 months agoSept. 22, 2020, 11:24 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'PATJA ja huumausaineen käyttörikos' public.