Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä

Pyynnön vastaanottaja:
Kemiönsaari
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Kunnanhallitus nimitti 27.11.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa neuvottelujen käymisessä liittyen yhteistyöhön tehostetussa palveluasumisessa sekä senioriasumisessa ja ottaa alustavasti kantaa neuvotteluissa esille tulleisiin asioihin. Pyydän tämän työryhmän pöytäkirjat, raportit ja muut dokumentit.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
12. toukokuuta 2018 kello 12.11
Vastaanottaja
Kemiönsaari
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kunnanhallitus nimitti 27.11.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa neuvottelujen käymisessä liittyen yhteistyöhön tehostetussa palveluasumisessa sekä senioriasumisessa ja ottaa alustavasti kantaa neuvotteluissa esille tulleisiin asioihin. Pyydän tämän työryhmän pöytäkirjat, raportit ja muut dokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 9 kuukautta, 2 viikkoa sitten12. toukokuuta 2018 kello 12.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
17. toukokuuta 2018 kello 12.47
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten17. toukokuuta 2018 kello 12.47: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
17. toukokuuta 2018 kello 14.53
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Viesti vastaanotettu. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten17. toukokuuta 2018 kello 14.54: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
23. toukokuuta 2018 kello 9.16
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Liitteenä työryhmän kokousmuistiinpanot kokouksesta 23.4.2018. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2018 kello 9.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
 2. 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2018 kello 10.37: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 3. 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2018 kello 10.38: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
Kello 23. toukokuuta 2018 kello 10.30 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Anneli Pahta on tiedottanut Facebookissa näin: Kirjoitan muutaman asian Attendon edustajien vierailusta Hannakodissa ja Almakodissa, koska asiasta tuntuu olevan liikkeellä ...

Anneli Pahta on tiedottanut Facebookissa näin:
Kirjoitan muutaman asian Attendon edustajien vierailusta Hannakodissa ja Almakodissa, koska asiasta tuntuu olevan liikkeellä paljon virheellistä tietoa. Totean myös, että Esperi on käynyt jo viime vuonna tutustumassa Almakotiin.

Olen saanut kunnan johtavilta päätöksentekijöiltä tehtävän. Minua on pyydetty selvittämään erilaisia vaihtoehtoja, miten kunta voi varautua tulevaan sote-uudistukseen. Vaihtoehtoja on useita eikä mitään päätöksiä näiden vaihtoehtojen välillä ole vielä tehty. On vastuullista päätöksentekoa, että kaikkia vaihtoehtoja punnitaan aikanaan perusteellisesti, ja tähän tarvitaan riittävästi tietoa. Valtuutetut valitsevat aikanaan Kemiönsaarelaisten kannalta parhaan mahdollisen vaihtoehdon, joita ovat mm:

1) lakiehdotusten mukainen maakuntamalli, jossa kunta omistaa jatkossakin kaikki sote-kiinteistönsä ja vuokraa niitä maakunalle sen mukaan mitä maakunta tarvitsee. Kunta ei jatkossa tuota mitään sote-palveluja eikä päätä niistä. Kunnan sote-budjetti vuonna 2019 on 0 euroa, kun se nyt on noin 26 miljoonaa euroa.

2) kunta perustaa yhdessä Paraisten ja Turun sekä jonkun yksityisen hoivayhtiön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa yhteisyrityksen, joka tuottaa kaksikielisiä hoivapalveluita Varsinais-Suomessa, Tvåspråkig Vårdbolag Ab (työnimi). Kuntien omistamat kyseisen yhtiön osakkeet siirtyvät sote-uudistuksen myötä maakunnalle. Kunta ei voi jatkossa omistaa hoivayritysten osakkeita.

3) jokin muu vaihtoehtoinen etenemistapa, joka takaa parhaalla mahdollisella tavalla lähipalvelut ja työpaikat Kemiönsaarella, ja ottaa kunnan talouden kannalta kestävällä tavalla huomioon kunnan omistuksessa olevat sote-kiinteistöt.
Esperin ja Attendon vierailut Almakodissa ja Hannakodissa liittyvät vaihtoehtoon 3).

Peruspalveluiden johdon edustaja sekä johtavia päätöksentekijöitä on ollut paikalla kokouksessa, jossa olemme tavanneet Attendon edustajan. Peruspalveluiden johto on siis ollut hyvin perillä asioista, myös kyseisen vierailun tarkoituksesta. Minä en ole itse ollut paikalla Attendon vieraillessa Hannakodissa, vaan paikalla olivat peruspalveluiden ja teknisen osaston virkamiehet.

Olen pahoillani, jos kommunikaatio ei ole tässä asiassa onnistunut ja siitä on syntynyt aiheetonta hämmennystä henkilökunnan keskuudessa.

Haluan vielä korostaa, että minä en virkamiehenä toimi näin laajakantoisissa asioissa yksin tai "omavaltaisesti", vaan toimin työnantajani toimeksiannosta ja valtuuttamana.

Kello 23. toukokuuta 2018 kello 10.34 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Kaksikieliset terveyspalvelut -konseptin Hankesuunnitelma on julkaistu täällä: http://www.pargas.fi/html/dynasty/sv_...

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
23. toukokuuta 2018 kello 10.49
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Pyydän myös viranomaisen dokumentit jotka on julkl. 5 § 2k mukaisesti toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten, eli vastaanotetut esitykset esittelijöiltä, eli Esperiltä, Attendolta, Kaksikieliset terveyspalvelut -hankkeelta, Yrjö & Hanna säätiöltä ja muilta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2018 kello 10.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
 2. 9 kuukautta sitten23. toukokuuta 2018 kello 10.55: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 9 kuukautta sitten26. toukokuuta 2018 kello 12.57: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Kello 23. toukokuuta 2018 kello 10.54 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö. https://www.yrjojahanna.fi/

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
26. toukokuuta 2018 kello 13.00
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä" (12.5.2018, #596) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt päivän myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta sitten26. toukokuuta 2018 kello 13.01: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
 2. 9 kuukautta sitten27. toukokuuta 2018 kello 3.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Päivämäärä
28. toukokuuta 2018 kello 10.49
Tila
Odotetaan vastausta
Liitteet

Hei Olette aikaisemmin saaneet vastauksen, josta käy ilmi ne perusteet, jolla markkinakartoituksen valmisteluun mahdollisesti liittyviä dokumentteja ei anneta julkisuuteen. Liitämme tähän viestiin uudelleen teille aikaisemmin lähettämämme päätöksen ja sen perusteet. Tilanne ei ole muuttunut siitä kun olette edellisen kerran lähettäneet meille tietopyynnön aisasta. Kunta käy edelleen markkinavuoropuhelua eri toimijoiden kanssa eikä päätöksen perusteet ole tältä osin muuttuneet. Tältä sivulta löydätte kuntamme julkiset dokumentit (esim. Iltakoulu 9.8.2017). http://www.kimitoon.fi/fi/kemionsaare... Anneli Pahta kommundirektör / kunnanjohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 040 742 9511 <<sähköpostiosoite>>
 1. 8 kuukautta, 4 viikkoa sitten28. toukokuuta 2018 kello 10.50: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
 2. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten31. toukokuuta 2018 kello 15.08: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 3. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten31. toukokuuta 2018 kello 15.09: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 4. 5 kuukautta, 3 viikkoa sitten28. elokuuta 2018 kello 20.56: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.