Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Kunnanhallitus nimitti 27.11.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa neuvottelujen käymisessä liittyen yhteistyöhön tehostetussa palveluasumisessa sekä senioriasumisessa ja ottaa alustavasti kantaa neuvotteluissa esille tulleisiin asioihin. Pyydän tämän työryhmän pöytäkirjat, raportit ja muut dokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 12, 2018, 12:11 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kunnanhallitus nimitti 27.11.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa neuvottelujen käymisessä liittyen yhteistyöhön tehostetussa palveluasumisessa sekä senioriasumisessa ja ottaa alustavasti kantaa neuvotteluissa esille tulleisiin asioihin. Pyydän tämän työryhmän pöytäkirjat, raportit ja muut dokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 10 months agoMay 12, 2018, 12:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 17, 2018, 12:47 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoMay 17, 2018, 12:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 17, 2018, 2:53 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Viesti vastaanotettu. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 4 years, 10 months agoMay 17, 2018, 2:54 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 23, 2018, 9:16 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Liitteenä työryhmän kokousmuistiinpanot kokouksesta 23.4.2018. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 4 years, 10 months agoMay 23, 2018, 9:17 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
 2. 4 years, 10 months agoMay 23, 2018, 10:37 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 3. 4 years, 10 months agoMay 23, 2018, 10:38 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
On May 23, 2018, 10:30 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

Anneli Pahta on tiedottanut Facebookissa näin: Kirjoitan muutaman asian Attendon edustajien vierailusta Hannakodissa ja Almakodissa, koska asiasta tuntuu olevan liikkeellä ...

Anneli Pahta on tiedottanut Facebookissa näin:
Kirjoitan muutaman asian Attendon edustajien vierailusta Hannakodissa ja Almakodissa, koska asiasta tuntuu olevan liikkeellä paljon virheellistä tietoa. Totean myös, että Esperi on käynyt jo viime vuonna tutustumassa Almakotiin.

Olen saanut kunnan johtavilta päätöksentekijöiltä tehtävän. Minua on pyydetty selvittämään erilaisia vaihtoehtoja, miten kunta voi varautua tulevaan sote-uudistukseen. Vaihtoehtoja on useita eikä mitään päätöksiä näiden vaihtoehtojen välillä ole vielä tehty. On vastuullista päätöksentekoa, että kaikkia vaihtoehtoja punnitaan aikanaan perusteellisesti, ja tähän tarvitaan riittävästi tietoa. Valtuutetut valitsevat aikanaan Kemiönsaarelaisten kannalta parhaan mahdollisen vaihtoehdon, joita ovat mm:

1) lakiehdotusten mukainen maakuntamalli, jossa kunta omistaa jatkossakin kaikki sote-kiinteistönsä ja vuokraa niitä maakunalle sen mukaan mitä maakunta tarvitsee. Kunta ei jatkossa tuota mitään sote-palveluja eikä päätä niistä. Kunnan sote-budjetti vuonna 2019 on 0 euroa, kun se nyt on noin 26 miljoonaa euroa.

2) kunta perustaa yhdessä Paraisten ja Turun sekä jonkun yksityisen hoivayhtiön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa yhteisyrityksen, joka tuottaa kaksikielisiä hoivapalveluita Varsinais-Suomessa, Tvåspråkig Vårdbolag Ab (työnimi). Kuntien omistamat kyseisen yhtiön osakkeet siirtyvät sote-uudistuksen myötä maakunnalle. Kunta ei voi jatkossa omistaa hoivayritysten osakkeita.

3) jokin muu vaihtoehtoinen etenemistapa, joka takaa parhaalla mahdollisella tavalla lähipalvelut ja työpaikat Kemiönsaarella, ja ottaa kunnan talouden kannalta kestävällä tavalla huomioon kunnan omistuksessa olevat sote-kiinteistöt.
Esperin ja Attendon vierailut Almakodissa ja Hannakodissa liittyvät vaihtoehtoon 3).

Peruspalveluiden johdon edustaja sekä johtavia päätöksentekijöitä on ollut paikalla kokouksessa, jossa olemme tavanneet Attendon edustajan. Peruspalveluiden johto on siis ollut hyvin perillä asioista, myös kyseisen vierailun tarkoituksesta. Minä en ole itse ollut paikalla Attendon vieraillessa Hannakodissa, vaan paikalla olivat peruspalveluiden ja teknisen osaston virkamiehet.

Olen pahoillani, jos kommunikaatio ei ole tässä asiassa onnistunut ja siitä on syntynyt aiheetonta hämmennystä henkilökunnan keskuudessa.

Haluan vielä korostaa, että minä en virkamiehenä toimi näin laajakantoisissa asioissa yksin tai "omavaltaisesti", vaan toimin työnantajani toimeksiannosta ja valtuuttamana.

On May 23, 2018, 10:34 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

Kaksikieliset terveyspalvelut -konseptin Hankesuunnitelma on julkaistu täällä: http://www.pargas.fi/html/dynasty/sv_...

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 23, 2018, 10:49 a.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Pyydän myös viranomaisen dokumentit jotka on julkl. 5 § 2k mukaisesti toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten, eli vastaanotetut esitykset esittelijöiltä, eli Esperiltä, Attendolta, Kaksikieliset terveyspalvelut -hankkeelta, Yrjö & Hanna säätiöltä ja muilta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoMay 23, 2018, 10:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
 2. 4 years, 10 months agoMay 23, 2018, 10:55 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 4 years, 10 months agoMay 26, 2018, 12:57 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On May 23, 2018, 10:54 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

Yrjö ja Hanna -säätiö sr on valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö. https://www.yrjojahanna.fi/

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 26, 2018, 1 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä" (12.5.2018, #596) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt päivän myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 596 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 10 months agoMay 26, 2018, 1:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
 2. 4 years, 10 months agoMay 27, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Re: SV: Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä [#596]
Date
May 28, 2018, 10:49 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei Olette aikaisemmin saaneet vastauksen, josta käy ilmi ne perusteet, jolla markkinakartoituksen valmisteluun mahdollisesti liittyviä dokumentteja ei anneta julkisuuteen. Liitämme tähän viestiin uudelleen teille aikaisemmin lähettämämme päätöksen ja sen perusteet. Tilanne ei ole muuttunut siitä kun olette edellisen kerran lähettäneet meille tietopyynnön aisasta. Kunta käy edelleen markkinavuoropuhelua eri toimijoiden kanssa eikä päätöksen perusteet ole tältä osin muuttuneet. Tältä sivulta löydätte kuntamme julkiset dokumentit (esim. Iltakoulu 9.8.2017). http://www.kimitoon.fi/fi/kemionsaare... Anneli Pahta kommundirektör / kunnanjohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 040 742 9511 <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 10 months agoMay 28, 2018, 10:50 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
 2. 4 years, 9 months agoMay 31, 2018, 3:08 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 3. 4 years, 9 months agoMay 31, 2018, 3:09 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Palveluasumisen ja senioriasumisen yhteistyötä selvittävä ryhmä.
 4. 4 years, 6 months agoAug. 28, 2018, 8:56 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.