Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme luettavaksi THL:n arvioita päihtymyksen vaikutuksesta ajokuntoon, joista Kaleva uutisoi oheisessa artikkelissaan. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/... Onko kysymyksessä oheinen EU:n vuosina 2007-2011 rahoittama DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimus (tai jokin sitä seurannut tutkimus), josta esimerkiksi Duodecim on kirjoittanut: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201...

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Date
Feb. 11, 2018, 1:21 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme luettavaksi THL:n arvioita päihtymyksen vaikutuksesta ajokuntoon, joista Kaleva uutisoi oheisessa artikkelissaan. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/... Onko kysymyksessä oheinen EU:n vuosina 2007-2011 rahoittama DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimus (tai jokin sitä seurannut tutkimus), josta esimerkiksi Duodecim on kirjoittanut: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/541/up/88097b40a13a79e8e24cf8075a65e998a74a26b9/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 5 months agoFeb. 11, 2018, 1:22 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Date
Feb. 12, 2018, 9:58 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne on kirjattu asianumerolla THL 336/3.10.00/2018. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo
  1. 6 years, 5 months agoFeb. 12, 2018, 9:59 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 6 years, 4 months agoFeb. 26, 2018, 1 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: RE: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Date
Feb. 26, 2018, 10:03 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin" (11.2.2018, #541) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos lähettämänne vastaus ei jostain syystä ole tullut perille, lähettäisittekö siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 541 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 6 years, 4 months agoFeb. 26, 2018, 10:04 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
FW: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Date
Feb. 27, 2018, 1:28 p.m.
Status
Awaiting response

  1. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 1:29 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
Stormbom Tanja <tanja.stormbom@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Tietopyyntönne 11.2.2018
Date
Feb. 27, 2018, 4:26 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne 11.2.2018. Kyseessä on ollut viittaamanne DRUID-tutkimus, johon liittyvät linkit on eritelty oheisessa vastauksessa. Alla linkit vielä helpommin käytettävässä muodossa: http://www.bast.de/Druid/EN/deliveral... http://www.emcdda.europa.eu/attacheme... http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201... Kyseinen aineisto on julkista ja löytyy em. linkkien takaa. Toivottavasti puheena oleva materiaali täyttää tietopyyntönne tarkoituksen. Ystävällisin terveisin, Tanja Stormbom Tanja Stormbom Lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Hallinto ja kehittäminen PL 30, 00271 Helsinki p. +358 29 524 7278 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Mannerheimintie 166, 4. krs, 00300 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi/>
  1. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 4:27 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 5:48 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin.
  3. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 5:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 6 years, 4 months agoFeb. 27, 2018, 5:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin' public.