Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin

Pyynnön vastaanottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydämme luettavaksi THL:n arvioita päihtymyksen vaikutuksesta ajokuntoon, joista Kaleva uutisoi oheisessa artikkelissaan. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/... Onko kysymyksessä oheinen EU:n vuosina 2007-2011 rahoittama DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimus (tai jokin sitä seurannut tutkimus), josta esimerkiksi Duodecim on kirjoittanut: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201...

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Päivämäärä
11. helmikuuta 2018 kello 13.21
Vastaanottaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme luettavaksi THL:n arvioita päihtymyksen vaikutuksesta ajokuntoon, joista Kaleva uutisoi oheisessa artikkelissaan. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/... Onko kysymyksessä oheinen EU:n vuosina 2007-2011 rahoittama DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimus (tai jokin sitä seurannut tutkimus), josta esimerkiksi Duodecim on kirjoittanut: http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/541/up/88097b40a13a79e8e24cf8075a65e998a74a26b9/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 11 kuukautta, 1 viikko sitten11. helmikuuta 2018 kello 13.22: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
RE: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Päivämäärä
12. helmikuuta 2018 kello 9.58
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, tietopyyntönne on kirjattu asianumerolla THL 336/3.10.00/2018. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo
  1. 11 kuukautta, 1 viikko sitten12. helmikuuta 2018 kello 9.59: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 10 kuukautta, 4 viikkoa sitten26. helmikuuta 2018 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Re: RE: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Päivämäärä
26. helmikuuta 2018 kello 10.03
Vastaanottaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin" (11.2.2018, #541) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos lähettämänne vastaus ei jostain syystä ole tullut perille, lähettäisittekö siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 541 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 10 kuukautta, 4 viikkoa sitten26. helmikuuta 2018 kello 10.04: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
FW: Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin [#541]
Päivämäärä
27. helmikuuta 2018 kello 13.28
Tila
Odotetaan vastausta

  1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 13.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Lähettäjä
Stormbom Tanja <tanja.stormbom@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Otsikko
Tietopyyntönne 11.2.2018
Päivämäärä
27. helmikuuta 2018 kello 16.26
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Ohessa vastaus tietopyyntöönne 11.2.2018. Kyseessä on ollut viittaamanne DRUID-tutkimus, johon liittyvät linkit on eritelty oheisessa vastauksessa. Alla linkit vielä helpommin käytettävässä muodossa: http://www.bast.de/Druid/EN/deliveral... http://www.emcdda.europa.eu/attacheme... http://www.duodecimlehti.fi/lehti/201... Kyseinen aineisto on julkista ja löytyy em. linkkien takaa. Toivottavasti puheena oleva materiaali täyttää tietopyyntönne tarkoituksen. Ystävällisin terveisin, Tanja Stormbom Tanja Stormbom Lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Hallinto ja kehittäminen PL 30, 00271 Helsinki p. +358 29 524 7278 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Mannerheimintie 166, 4. krs, 00300 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi/>
  1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 16.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 17.48: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin.
  3. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 17.49: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. helmikuuta 2018 kello 17.49: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin' julkiseksi.