Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Ajokorttilain 20 §:n 1 momentin mukaan poliisi voi määrätä kuljettajan toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä. Kuinka monta tällaista lausuntomääräystä poliisi on tehnyt vuonna 2018 päihteiden käytön perusteella? Voitteko vastauksessanne eritellä lausuntomääräykset alkoholin ja muiden päihteiden perusteella?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset [#738]
Date
April 20, 2019, 4:15 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Ajokorttilain 20 §:n 1 momentin mukaan poliisi voi määrätä kuljettajan toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä. Kuinka monta tällaista lausuntomääräystä poliisi on tehnyt vuonna 2018 päihteiden käytön perusteella? Voitteko vastauksessanne eritellä lausuntomääräykset alkoholin ja muiden päihteiden perusteella?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 4:16 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
April 20, 2019, 4:16 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 3 months agoApril 20, 2019, 4:16 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 5 years, 3 months agoApril 20, 2019, 4:17 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset [#738]
Date
April 23, 2019, 11:04 a.m.
Status
Request resolved

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu asianhallintajärjestelmään diaarinumerolla POL-2019-19601. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset [#738]
Date
April 23, 2019, 11:04 a.m.

Hei, viestinne on vastaanotettu ja kirjattu asianhallintajärjestelmään diaarinumerolla POL-2019-19601. Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
 1. 5 years, 3 months agoApril 23, 2019, 11:05 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset
Date
April 23, 2019, 3:43 p.m.
Attachments

Hei!Ohessa tilasto "Terveydentilaa koskevan asiakirjan toimittamismääräykset 2018". Pyytämäänne erittelyä alkoholi/muut päihteet ei ole saatavilla.Ystävällisin terveisinPoliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 23.04.2019 15:43:06 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräyksetAsian tunnus: POL-2019-19601Valmistelija: Tehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Terveydentilaa koskevan asiakirjan toimittamismääräykset 2018 Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 23.04.2019 15:37:38
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Tiedoksi: Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset
Date
April 23, 2019, 3:43 p.m.
Attachments

Hei!Ohessa tilasto "Terveydentilaa koskevan asiakirjan toimittamismääräykset 2018". Pyytämäänne erittelyä alkoholi/muut päihteet ei ole saatavilla.Ystävällisin terveisinPoliisihallitus, AnalyysitoiminnotPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 23.04.2019 15:43:06 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräyksetAsian tunnus: POL-2019-19601Valmistelija: Tehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Terveydentilaa koskevan asiakirjan toimittamismääräykset 2018 Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 23.04.2019 15:37:38
 1. 5 years, 3 months agoApril 23, 2019, 3:44 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 5 years, 3 months agoApril 23, 2019, 10:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset.
 3. 5 years, 3 months agoApril 23, 2019, 10:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 5 years, 3 months agoApril 23, 2019, 10:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset' public.
 5. 5 years agoJuly 19, 2019, 11:36 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 6. 5 years agoJuly 19, 2019, 11:38 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 7. 5 years agoJuly 19, 2019, 11:38 a.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 8. 4 years, 11 months agoJuly 31, 2019, 5:39 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.