Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä

Pyynnön vastaanottaja:
Kemiönsaari
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän voimassa olevat päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä Attendolle, Esperille, Pasendolle ja Dahliakodille sekä niihin mahdollisesti liittyvät valtuuston asiakirjat.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä [#609]
Päivämäärä
31. toukokuuta 2018 kello 17.43
Vastaanottaja
Kemiönsaari
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän voimassa olevat päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä Attendolle, Esperille, Pasendolle ja Dahliakodille sekä niihin mahdollisesti liittyvät valtuuston asiakirjat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten31. toukokuuta 2018 kello 17.43: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä [#609]
Päivämäärä
1. kesäkuuta 2018 kello 15.25
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Viestisi on vastaanotettu. Dnro KONCERN 298/2016. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
  1. 8 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. kesäkuuta 2018 kello 15.26: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
Lähettäjä
anneli.pahta@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
VB: Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä [#609]
Päivämäärä
14. kesäkuuta 2018 kello 18.21
Liitteet

Hyvä vastaanottaja, Liitteenä pyytämänne dokumentit. Terveisin, Anneli Pahta kommundirektör / kunnanjohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 040 742 9511 <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 kuukautta, 1 viikko sitten14. kesäkuuta 2018 kello 18.22: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
  2. 8 kuukautta, 1 viikko sitten14. kesäkuuta 2018 kello 21.50: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä.
  3. 8 kuukautta, 1 viikko sitten14. kesäkuuta 2018 kello 21.52: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä.
  4. 8 kuukautta, 1 viikko sitten14. kesäkuuta 2018 kello 21.54: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Päätösdokumentit palvelusetelien myöntämisestä.
  5. 8 kuukautta, 1 viikko sitten14. kesäkuuta 2018 kello 21.54: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.