Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303]
Päivämäärä
6. maaliskuuta 2016 kello 16.10
Vastaanottaja
Puolustusvoimat
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 3 vuotta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 16.10: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä
PE <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vs: Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303]
Päivämäärä
8. maaliskuuta 2016 kello 9.27
Tila
Odotetaan vastausta

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne.-----Henkilö << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: ----- Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 06.03.2016 16:10Aihe: Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303] Hyvä vastaanottaja,Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> &nbsp;--Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa:http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
Lähettäjä
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Pyytämänne asiakirja AK26427
Päivämäärä
11. maaliskuuta 2016 kello 9.56
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,Liitteenä pyytämänne asiakirja. Asiakirjat löytyvät myös puolustusvoimien internet sivuilta: puolustusvoimat.fi -&gt; Asiointi -&gt; Merenmittaus.Ystävällisesti,Puolustusvoimien <<sähköpostiosoite>> Operations Centre / J3Defence Command Finland
  1. 3 vuotta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 3 vuotta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  3. 3 vuotta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 17.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT.
  4. 3 vuotta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 18.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT.
Kello 15. maaliskuuta 2016 kello 18.00 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston ...

"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa
esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu
aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen
käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle
aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat
olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla.
Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään
tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla
kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat
määritetään tapauskohtaisesti."

Kello 15. maaliskuuta 2016 kello 18.04 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

http://www.puolustusvoimat.fi/portal/...

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2016 kello 18.08
Vastaanottaja
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Löytyykö tuolle viitatulle Liikenneviraston 40x40m aineistolle tapauskohtaista päätöstä? "Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla. Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti." ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 303 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 vuotta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 18.08: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
  2. 2 vuotta, 12 kuukautta sitten21. maaliskuuta 2016 kello 9.51: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vs: Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]
Päivämäärä
5. huhtikuuta 2016 kello 15.13
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,Tarkoittamallanne 40x40m aineistolle ei löydy tapauskohtaista päätöstä. Viittaus on malliesimerkki merenmittaustiedon eri <<sähköpostiosoite>> Operations Centre / J3Defence Command Finland-----Henkilö << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: -----Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 15.03.2016 18:08Aihe: Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]Hyvä vastaanottaja,Löytyykö tuolle viitatulle Liikenneviraston 40x40m aineistolle tapauskohtaista päätöstä?"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla. Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti."...Ystävällisin terveisinJaakko KorhonenPyynnön numero: 303Vastaus: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> &nbsp;--Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa:http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten5. huhtikuuta 2016 kello 15.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten11. huhtikuuta 2016 kello 11.27: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 2 vuotta, 9 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 14.25: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.