Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303]
Date
March 6, 2016, 4:10 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 3 months agoMarch 6, 2016, 4:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PE <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vs: Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303]
Date
March 8, 2016, 9:27 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne.-----Henkilö << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: ----- Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 06.03.2016 16:10Aihe: Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT [#303] Hyvä vastaanottaja,Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.Pyydän pääesikunnan Operatiivisen osaston päätöksen AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT JA TURVALLISUUSLUOKAT.Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> &nbsp;--Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa:http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
From
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pyytämänne asiakirja AK26427
Date
March 11, 2016, 9:56 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,Liitteenä pyytämänne asiakirja. Asiakirjat löytyvät myös puolustusvoimien internet sivuilta: puolustusvoimat.fi -&gt; Asiointi -&gt; Merenmittaus.Ystävällisesti,Puolustusvoimien <<sähköpostiosoite>> Operations Centre / J3Defence Command Finland
  1. 5 years, 3 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 5 years, 3 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  3. 5 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT.
  4. 5 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 6 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Päätös AK26427 MERENMITTAUSTIETOJEN SUOJAUSTASOT.
On March 15, 2016, 6 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston ...

"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa
esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu
aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen
käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle
aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat
olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla.
Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään
tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla
kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat
määritetään tapauskohtaisesti."

On March 15, 2016, 6:04 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

http://www.puolustusvoimat.fi/portal/...

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]
Date
March 15, 2016, 6:08 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, Löytyykö tuolle viitatulle Liikenneviraston 40x40m aineistolle tapauskohtaista päätöstä? "Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla. Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti." ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 303 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 6:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
  2. 5 years, 2 months agoMarch 21, 2016, 9:51 a.m.: This request became overdue
From
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vs: Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]
Date
April 5, 2016, 3:13 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> ,Tarkoittamallanne 40x40m aineistolle ei löydy tapauskohtaista päätöstä. Viittaus on malliesimerkki merenmittaustiedon eri <<sähköpostiosoite>> Operations Centre / J3Defence Command Finland-----Henkilö << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: -----Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 15.03.2016 18:08Aihe: Re: Pyytämänne asiakirja AK26427 [#303]Hyvä vastaanottaja,Löytyykö tuolle viitatulle Liikenneviraston 40x40m aineistolle tapauskohtaista päätöstä?"Erilaisia tarpeita varten voidaan käyttää harvennettuja aineistoja, joissa esitettyjen ja taltioitujen mittapisteiden väliä on harvennettu. Eräs harvennettu aineistomalli on Liikenneviraston merikartoitusvastuualueen käyttämä peruspisteistö, jossa mittapistetarkkuus on 40x40 m. Harvennetulle aineistolle määritettävä suojaustaso ja turvallisuusluokka voivat olla lievempiä kuin vastaavaa aluetta koskevalla täystiheällä aineistolla. Harvennettujen aineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti. Linjaluotausten ja muilla merenmittaustavoilla kerättävien merenmittausaineistojen suojaustasot ja turvallisuusluokat määritetään tapauskohtaisesti."...Ystävällisin terveisinJaakko KorhonenPyynnön numero: 303Vastaus: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> &nbsp;--Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa:http://tietopyynto.fi/r/303/up/5b426e7c750eb9b9e37a7d63e4171ea1b30652fe/
  1. 5 years, 2 months agoApril 5, 2016, 3:14 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 5 years, 2 months agoApril 11, 2016, 11:27 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  3. 5 years agoJune 3, 2016, 2:25 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.