Päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. sisältö.

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Saanko päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. Hakemuksen perustelut (katso täyttöohje) sisällön? Rajaan pyynnön ulkopuolelle henkilötiedot, koska ne ovat tässä yhteydessä tarpeettomia.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Marko Suvila
Otsikko
Päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. sisältö. [#690]
Päivämäärä
2. joulukuuta 2018 kello 18.38
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. Hakemuksen perustelut (katso täyttöohje) sisällön? Rajaan pyynnön ulkopuolelle henkilötiedot, koska ne ovat tässä yhteydessä tarpeettomia.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marko Suvila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Marko Suvila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Marko Suvila
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Päivämäärä
2. joulukuuta 2018 kello 18.39
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 18.39: Käyttäjä Marko Suvila lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
  2. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. joulukuuta 2018 kello 18.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. sisältö. [#690]
Päivämäärä
3. joulukuuta 2018 kello 13.41

Hei, "Hakemuksen perustelut Millä perusteella hakijan toiminta on yleishyödyllistä Mielenterveyden keskusliiton tarkoituksena on Suomen mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä yhdistysten keskus- ja yhteistyöjärjestönä valvoa ja ajaa heidän etujaan yhteiskunnassa, toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää heidän tarvitsemiaan palveluja. Liiton toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Sen lisäksi liiton toiminta perustuu kokemusasiantuntemuksen ja ammattilaisuuden yhdistämiseen. Liitto edistää jäsentensä yhteistyötä ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Kuvaile hakijan toimintaa (esim. millaista toimintaa hakija käytännössä tähän mennessä harjoittanut, jäsenmäärä) Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaiden, -kuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Liitolla on 161 jäsenyhdistä eri puolilla Suomea ja 17 000 henkilöjäsentä. Liiton toiminta kattaa: kuntoutumisen kolme asiantuntijuutta (kuntoutuja, kokemusasiantuntija ja ammattilainen), Toiminnan ydintä ovat kuntoutuksen tukeminen, vaikuttamistyö, edunvalvonta, tutkimus-ja kehittämistyö, koulutusvalmennus, vertaistukitoiminta ja yhdistyskoulutukset/tapaamiset sekä virkistystoiminta." terveisin, Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten3. joulukuuta 2018 kello 13.42: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
Kitunen Jouni POL POHA <jouni.kitunen@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. sisältö. [#690]
Päivämäärä
3. joulukuuta 2018 kello 13.49

Hei, Edellinen viesti jäi osin vajaaksi. Tässä kohta kokonaisuudessaan. 4. Hakemuksen perustelut (katso täyttöohje) Kerättävien varojen käyttötarkoitus Kerätyt varat käytetään Mielenterveyden keskusliiton periaatteita noudattaen yhdistyskoulutuksiín, koulutustoimintaan, virkistystoimintaan ja tapaaamisiin sekä tapahtumiin. Kerättävien varoja käytetään liiton kehittämis- ja tutkimustoimintaan sekä edunvalvonnan ja vaikuttamisen tueksi. Lisäksi varoja voidaan jakaa apurahoina Kokemusasiantuntijatoiminnan tukirahaston kautta. Kokemusasiantuntijarahaston tarkoituksena on tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhteiskuntaosallisuutta myöntämällä heille apurahoja seminaarien, konferenssien ja opintomatkojen osallistumis-, matka- ja majoituskuluihin. Millä perusteella hakijan toiminta on yleishyödyllistä Mielenterveyden keskusliiton tarkoituksena on Suomen mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä yhdistysten keskus- ja yhteistyöjärjestönä valvoa ja ajaa heidän etujaan yhteiskunnassa, toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää heidän tarvitsemiaan palveluja. Liiton toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Sen lisäksi liiton toiminta perustuu kokemusasiantuntemuksen ja ammattilaisuuden yhdistämiseen. Liitto edistää jäsentensä yhteistyötä ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksla. Kuvaile hakijan toimintaa (esim. millaista toimintaa hakija käytännössä tähän mennessä harjoittanut, jäsenmäärä) Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaiden, -kuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Liitolla on 161 jäsenyhdistä eri puolilla Suomea ja 17 000 henkilöjäsentä. Liiton toiminta kattaa: kuntoutumisen kolme asiantuntijuutta (kuntoutuja, kokemusasiantuntija ja ammattilainen), Toiminnan ydintä ovat kuntoutuksen tukeminen, vaikuttamistyö, edunvalvonta, tutkimus-ja kehittämistyö, koulutusvalmennus, vertaistukitoiminta ja yhdistyskoulutukset/tapaamiset sekä virkistystoiminta. Kuinka laajalla alueella hakija toimii (maantieteellinen alue) Valtakunnallisesti, lukuunottamatta Ahvenanmaata. Jouni Kitunen Ylitarkastaja Poliisihallitus Arpajaishallinto PL 50, 11101 RIIHIMÄKI p. 0295 481 846 <<sähköpostiosoite>> www.arpajaishallinto.fi
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoa sitten3. joulukuuta 2018 kello 13.50: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 2 kuukautta, 4 viikkoa sitten21. joulukuuta 2018 kello 17.29: Käyttäjä Marko Suvila on pyytänyt tietopyyntöä 'Päätökseen RA/2018/173 liittyvän RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS asiakirjan kohdan 4. sisältö.' julkiseksi.
  3. 2 kuukautta, 4 viikkoa sitten21. joulukuuta 2018 kello 17.30: Käyttäjä Marko Suvila asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.