P1 ja P2 tulokset

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
P1 ja P2 tulokset [#672]
Päivämäärä
30. lokakuuta 2018 kello 21.37
Vastaanottaja
Puolustusvoimat
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 3 kuukautta, 3 viikkoa sitten30. lokakuuta 2018 kello 21.41: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
VS: P1 ja P2 tulokset [#672]
Päivämäärä
31. lokakuuta 2018 kello 9.32
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan.
Lähettäjä
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vastaus
Päivämäärä
31. lokakuuta 2018 kello 12.53
Liitteet

Pääesikunnan asiakirja AO19825. Lähettäjä: Pääesikunnan kirjaamo
  1. 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  3. 2 kuukautta, 4 viikkoa sitten23. marraskuuta 2018 kello 19.18: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön P1 ja P2 tulokset.
  4. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. joulukuuta 2018 kello 11.44: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.