P1 ja P2 tulokset

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
P1 ja P2 tulokset [#672]
Date
Oct. 30, 2018, 9:37 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Saanko sähköisessä muodossa rekisteriselosteen henkilörekisteristä, joka sisältää asevelvollisten Peruskoe 1- ja Peruskoe 2 -testien (P1 ja P2) tulokset?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 12 months agoOct. 30, 2018, 9:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1 ja P2 tulokset [#672]
Date
Oct. 31, 2018, 9:32 a.m.
Status
Request resolved

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus
Date
Oct. 31, 2018, 12:53 p.m.
Attachments

Pääesikunnan asiakirja AO19825. Lähettäjä: Pääesikunnan kirjaamo
  1. 1 year, 11 months agoNov. 20, 2018, 3:40 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 1 year, 11 months agoNov. 20, 2018, 3:41 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  3. 1 year, 11 months agoNov. 23, 2018, 7:18 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request P1 ja P2 tulokset.
  4. 1 year, 10 months agoDec. 6, 2018, 11:44 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.