P1 ja p2 testien tulokset

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
P1 ja p2 testien tulokset

Messages in this request

From
Kalevi Helenius
Subject
P1 ja p2 testien tulokset [#734]
Date
April 13, 2019, 2:49 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
P1 ja p2 testien tulokset
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kalevi Helenius <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kalevi Helenius << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Kalevi Helenius
  1. 3 years, 11 months agoApril 13, 2019, 2:50 p.m.: Kalevi Helenius sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1 ja p2 testien tulokset [#734]
Date
April 15, 2019, 10:54 a.m.
Status
Request resolved

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan. Kiitos viestistä.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: P1 ja p2 testien tulokset [#734]
Date
April 15, 2019, 10:54 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on ottanut viestinne vastaan. Kiitos viestistä.
  1. 3 years, 11 months agoApril 15, 2019, 10:55 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämist= E4 koskevaan pyyntöön
Date
April 15, 2019, 1:23 p.m.
Attachments

Pääesikunnan henkilöstöosaston asiakirja AP7118. Pääesikunta kirjaamo
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämist= E4 koskevaan pyyntöön
Date
April 15, 2019, 1:23 p.m.
Attachments

Pääesikunnan henkilöstöosaston asiakirja AP7118. Pääesikunta kirjaamo
  1. 3 years, 11 months agoApril 15, 2019, 1:24 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 3 years, 11 months agoApril 24, 2019, 8:07 p.m.: Kalevi Helenius published an attachment on request P1 ja p2 testien tulokset.
  3. 3 years, 11 months agoApril 28, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Kalevi Helenius
Subject
Re: Vastaus henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämist= E4 koskevaan pyyntöön [#734]
Date
April 28, 2019, 1:46 p.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä vastaanottaja, En ole saanut vastausta, onko kysymys oikein tehty Tietopyyntööni "P1 ja p2 testien tulokset" (13.4.2019, #734) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Kalevi Helenius Pyynnön numero: 734 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kalevi Helenius << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 11 months agoApril 28, 2019, 1:46 p.m.: Kalevi Helenius sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Vastaus henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttämist= E4 koskevaan pyyntöön [#734]
Date
April 29, 2019, 10:14 a.m.
Attachments

Oheinen tiedoksi. Vastaus lähetetty sähköpostilla 15.4.2019. Pääesikunta kirjaamo
  1. 3 years, 8 months agoJuly 19, 2019, 11:33 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 3 years, 8 months agoJuly 19, 2019, 11:33 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  3. 3 years, 8 months agoJuly 19, 2019, 11:40 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  4. 3 years, 6 months agoSept. 15, 2019, 1:32 p.m.: Kalevi Helenius set status to 'Tietoa ei ole'.