osoite muutos

Request to:
Länsi-Suomen maistraatti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
sepponen Matti kuolinpesä Kätkänjoentie 1017 63120 Leppälänkylä Uusi osoite on Vierteentie 116 63130 Mäyry

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
osoite muutos [#718]
Date
Feb. 21, 2019, 10:39 a.m.
To
Länsi-Suomen maistraatti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
sepponen Matti kuolinpesä Kätkänjoentie 1017 63120 Leppälänkylä Uusi osoite on Vierteentie 116 63130 Mäyry
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
MTI Noreply <noreply@maistraatti.fi> – Länsi-Suomen maistraatti
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Feb. 21, 2019, 10:57 a.m.
Status
Request resolved

Länsi-Suomen maistraatti Länsi-Suomen maistraatti on vastaanottanut viestinne. Magistraten i Västra Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Local Register Office of West Finland.
  1. 1 year, 7 months agoFeb. 21, 2019, 10:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Länsi-Suomen maistraatti.
From
=?utf-8?q?Mahlam=C3=A4ki_Leena_=28MTI=29?= <leena.mahlamaki@maistraatti.fi> – Länsi-Suomen maistraatti
Subject
VS: osoite muutos [#718]
Date
Feb. 21, 2019, 12:58 p.m.

Hei! Maistraatissa ei rekisteröidä kuolinpesän ositetietoja. Terveisin Leena Mahlamäki Toimistosihteeri Puh: 029 553 7567 (puhelinaika 9-12) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LÄNSI-SUOMEN MAISTRAATTI, Seinäjoen yksikkö Käyntiosoite: Juhonkatu 4, 2 krs  60320 Seinäjoki Postiosoite - Postadress: PL 168 60101 SEINÄJOKI Puh: 029 553 9451, Fax: 029 553 7577 Sähköposti: leena.mahlamaki(at)maistraatti.fi Asiointisähköposti: info.lansi-suomi(at)maistraatti.fi www.maistraatti.fi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle. Viesti ja liitteet voivat sisältää luottamuksellista tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Mikäli ette ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle ja tuhotkaa viesti välittömästi  (Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, 136§ 3 ja 4 mom). Huomatkaa myös, että tämän viestin kopioiminen, välittäminen ja käyttäminen on kielletty
  1. 1 year, 6 months agoMarch 19, 2019, 12:29 p.m.: Received an email from Länsi-Suomen maistraatti.
  2. 1 year, 6 months agoMarch 19, 2019, 12:29 p.m.: Received an email from Länsi-Suomen maistraatti.
  3. 1 year, 6 months agoMarch 21, 2019, 12:50 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'osoite muutos' public.
  4. 1 year, 5 months agoApril 29, 2019, 6:51 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.