Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#312]
Date
March 15, 2016, 12:19 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/312/up/c9a3358266d5cdfadea46bf2f89ec7d025066679/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 12:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VS: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#312]
Date
March 15, 2016, 3:26 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity ministeriön asianhallintaan numerolla LVM/550/02/2016. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 8 years, 3 months agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
Allekirjoitettu päätös; asiakirjapyyntö; asiakirjapyyntöihin vastaaminen
Date
March 30, 2016, 5:17 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia/Ärende: Tietopyyntö: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje Asianumero/Ärendenummer: LVM/550/02/2016 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 30.03.2016 Käsittelijä/Handläggare: Kava Ronja Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295342046 Ohessa tiedoksi: Hei! Ohessa tiedoksenne päätös koskien asiakirjapyyntöihin vastaamista liikenne- ja viestintäministeriössä. Ystävällisin terveisin, Ronja Kava Ylitarkastaja Liikenne- ja viestintäministeriö, Hallintoyksikkö/ Ministry of Transport and Communications, Administration Unit Tel. +358-(0)295342046 Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 8 years, 2 months agoMarch 30, 2016, 5:18 p.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 1:23 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.
  3. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 1:24 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje .