Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#312]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2016 kello 12.19
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/312/up/c9a3358266d5cdfadea46bf2f89ec7d025066679/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 12.19: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#312]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2016 kello 15.26
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity ministeriön asianhallintaan numerolla LVM/550/02/2016. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 2 vuotta, 11 kuukautta sitten16. maaliskuuta 2016 kello 14.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
Allekirjoitettu päätös; asiakirjapyyntö; asiakirjapyyntöihin vastaaminen
Päivämäärä
30. maaliskuuta 2016 kello 17.17
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Asia/Ärende: Tietopyyntö: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje Asianumero/Ärendenummer: LVM/550/02/2016 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 30.03.2016 Käsittelijä/Handläggare: Kava Ronja Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295342046 Ohessa tiedoksi: Hei! Ohessa tiedoksenne päätös koskien asiakirjapyyntöihin vastaamista liikenne- ja viestintäministeriössä. Ystävällisin terveisin, Ronja Kava Ylitarkastaja Liikenne- ja viestintäministeriö, Hallintoyksikkö/ Ministry of Transport and Communications, Administration Unit Tel. +358-(0)295342046 Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten30. maaliskuuta 2016 kello 17.18: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 13.23: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  3. 2 vuotta, 10 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 13.24: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje .