This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ministeriön jääväämisohje

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hallintol. 28 § luettelee virkamiehen esteellisyysperusteiden kriteerit. Pyydän dokumentit jossa ministeriö linjaa missä tilanteissa ministeriön virkamiehen tulee jäävätä itsensä, missä tilanteissa ei, mitkä käytännöt on asiallisia/tilanteenmukaisia itsensä jääväämisessä, ja millä menettelyllä vaaditaan kollegaa jääväämään itsensä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön jääväämisohje [#532]
Date
Feb. 7, 2018, 1:52 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hallintol. 28 § luettelee virkamiehen esteellisyysperusteiden kriteerit. Pyydän dokumentit jossa ministeriö linjaa missä tilanteissa ministeriön virkamiehen tulee jäävätä itsensä, missä tilanteissa ei, mitkä käytännöt on asiallisia/tilanteenmukaisia itsensä jääväämisessä, ja millä menettelyllä vaaditaan kollegaa jääväämään itsensä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/532/up/a99c1e428f98613ff0b81179b16fcfa93e7e6329/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 11 months agoFeb. 7, 2018, 1:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Henrikki.Nurmi@vm.fi" <henrikki.nurmi@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Ministeriön jääväämisohje [#532]
Date
Feb. 9, 2018, 9:33 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne on kirjattu valtiovarainministeriössä numerolla VM/303/07.01.01.00/2018. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 4 years, 11 months agoFeb. 9, 2018, 9:34 a.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 4 years, 11 months agoFeb. 22, 2018, 1 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Ministeriön jääväämisohje [#532]
Date
Feb. 22, 2018, 9:34 a.m.
To
Valtiovarainministerio

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ministeriön jääväämisohje" (7.2.2018, #532) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Huomaattehan että pyynnöillä on yksilöllinen sähköpostiosoite. Tämän pyynnön osoitteena voi käyttää osoitetta <<sähköpostiosoite>> Voitte myös käyttää latauslinkkiä: http://tietopyynto.fi/r/532/up/a99c1e... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 532 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 11 months agoFeb. 22, 2018, 9:34 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Henrikki.Nurmi@vm.fi" <henrikki.nurmi@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
Feb. 22, 2018, 12:06 p.m.
Attachments

Hei, tietopyyntöönne vastattiin 9.2.2018 osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Ohessa tiedostoina alkuperäinen vastaus. ystävällisin terveisin, Henrikki Nurmi asiakirjahallintoasiantuntija VM kirjaamo Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 4 years, 11 months agoFeb. 22, 2018, 12:07 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  2. 4 years, 6 months agoJuly 3, 2018, 1:19 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön jääväämisohje.
  3. 4 years, 6 months agoJuly 3, 2018, 1:19 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön jääväämisohje.