This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän sähköiset kopiot ministeriön toimesta facebookin kautta lähetetyistä kohdennetuista eli maksetuista viesteistä, joita on julkaistu turvapaikanhakijoiden lähtömaissa tai lähtöalueilla.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille [#329]
Date
April 12, 2016, 10:23 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköiset kopiot ministeriön toimesta facebookin kautta lähetetyistä kohdennetuista eli maksetuista viesteistä, joita on julkaistu turvapaikanhakijoiden lähtömaissa tai lähtöalueilla.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/329/up/e1852a83d5ed7d06a2e0d1db0a04be7ace1f6923/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 10:23 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille [#329]
Date
April 12, 2016, 1:07 p.m.
Status
Awaiting response

Ulkoasiainministeriön kirjaamo on vastaanottanut sähköisen viestinne/asiakirjanne. Utrikesministeriets registratorskontor har mottagit ert elektroniska meddelande/dokument. The Registration Office of the Ministry for Foreign Affairs of Finland has received your electronic message/document.
  1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 1:08 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Tietopalvelu <tietopalvelu.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille [#329]
Date
April 25, 2016, 3:11 p.m.
Attachments

Hei, Facebookissa julkaistut mainokset linkittyvät aina nettisivun uutiseen. Ohessa ministeriön viestintäosaston listaus toimenpiteistä, linkit uutisiin ja esimerkkinä neljä kuvakaappausta Facebook-mainoksista, parhain terveisin Sami Heino UM Tietopalvelu 6.4.2016 Julkaistu teksti Beirutin edustuston sivuilla, josta tehty FB-postauksia: suomi: http://www.finland.org.lb/public/defa... englanti: http://www.finland.org.lb/public/defa... arabia: http://www.finland.org.lb/public/defa... 23.2.2016 julkaistu uutinen: http://www.finland.org.af/public/defa... 24.2.2016 jaettu uutinen Kabulin Facebook-sivuilla ja ostettu lisänäkyvyyttä. Lisäksi FB-mainos, jossa linkattu englanninkieliseen juttuun. 26.2.2016 lisäksi mainos, jossa linkattu darinkieliseen juttuun. Mainos kohdistettiin seuraaville alueille: Afganistan ja Venäjä. 16.2.2016 julkaistu sisäministeriön tuottama teksti Suomen Venäjän-edustustojen verkkosivuilla suomeksi, englanniksi, dariksi, arabiaksi ja venäjäksi. Suomenkielinen versio luettavissa tässä: http://www.finland.org.ru/public/defa... Lisäksi Facebook-mainos, jossa linkki englanninkieliseen juttuun. Suunnattu mainos Venäjälle. 20.1.2016 julkaistu sisäministeriön uutinen Venäjällä ja Afganistanissa sijaitsevien edustustojemme nettisivuilla. Uutiselle ostettu myös Facebook-mainostilaa Afganistanista ja Venäjältä. http://www.finland.org.af/public/defa... 16.12.2015 uutisoitu hallituksen turvapaikkapoliittisesta ohjelmasta englanniksi, darin, arabian ja somalian kielellä. Uutinen oli edustustojen nettisivuilla sekä ostettuna FB-mainontana Afganistanissa, Luoteis-Venäjällä, Irakissa, Turkissa, Keniassa ja Etiopiassa. http://www.finland.org.af/public/defa... 3.12.2015 nostettu englanniksi ja dariksi käännetty Migrin uutinen. Mainos suunnattiin Afganistaniin sekä Venäjälle. http://www.finland.org.af/public/defa... 18.11.2015 nostettu Migrin uutinen Kabulin-suurlähetystön nettisivuille. http://www.finland.org.af/public/defa... Nettiuutiselle ostettu näkyvyyttä Facebook-mainoksilla. 22.10.2015 nostettu Migrin uutinen UM:n Facebook-sivuille. http://www.migri.fi/download/63211_20... Ostettu sille Facebookista näkyvyyttä Irakista ja Turkista.
  1. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 3:12 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille.
  3. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille.
  4. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille.
  5. 8 years, 1 month agoApril 25, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön facebook-viestit turvapaikanhakijoille.