Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Aug. 29, 2019 - 2 months, 3 weeks ago
Summary of Request
Helsingin kaupunki järjesti 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla kyselyn "Millaista toimintaa sinä haluaisit Malmin lentokentälle? Vad för slags aktivitet vill du se på Malms flygfält?" https://twitter.com/helsinki/status/1... Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Alkuperäinen tietopyyntö tehty Twitterissä 26. heinäkuuta 2019. Helsingin kaupunginympäristön toimiala ilmoitti samalla päivämäärällä "Tiedustellaan asiaa". Vastausta tietopyyntöön ei ole tullut. Pyydämme kirjaamaan tietopyynnön vireilletulopäivämääräksi em. alkuperäisen päivämäärän. Kaupunkiympäristön toimiala on silloin kuitannut tietopyynnön vastaanotetuksi. Viitteet: https://twitter.com/malmigate/status/... https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset [#768]
Date
Aug. 15, 2019, 10:21 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki järjesti 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla kyselyn "Millaista toimintaa sinä haluaisit Malmin lentokentälle? Vad för slags aktivitet vill du se på Malms flygfält?" https://twitter.com/helsinki/status/1... Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Alkuperäinen tietopyyntö tehty Twitterissä 26. heinäkuuta 2019. Helsingin kaupunginympäristön toimiala ilmoitti samalla päivämäärällä "Tiedustellaan asiaa". Vastausta tietopyyntöön ei ole tullut. Pyydämme kirjaamaan tietopyynnön vireilletulopäivämääräksi em. alkuperäisen päivämäärän. Kaupunkiympäristön toimiala on silloin kuitannut tietopyynnön vastaanotetuksi. Viitteet: https://twitter.com/malmigate/status/... https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 3 months, 1 week agoAug. 15, 2019, 10:22 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 15, 2019, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 15, 2019, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 months, 1 week agoAug. 15, 2019, 10:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 15, 2019, 11:30 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentokenttää koskevan kyselyn vastaukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008614.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 15, 2019, 11:30 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentokenttää koskevan kyselyn vastaukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008614.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 months, 1 week agoAug. 15, 2019, 11:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 months, 3 weeks agoAug. 30, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Sept. 2, 2019, 11:13 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Sept. 18, 2019, 9:34 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 20 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Oct. 21, 2019, 9:45 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 53 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 1 month agoOct. 21, 2019, 9:45 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 21, 2019, 9:48 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 weeks, 5 days agoOct. 25, 2019, 11:49 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 weeks, 5 days agoOct. 25, 2019, 11:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 weeks, 5 days agoOct. 25, 2019, 12:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Oct. 30, 2019, 9:21 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 62 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 weeks agoOct. 30, 2019, 9:21 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 30, 2019, 9:22 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Oct. 30, 2019, 9:23 a.m.
To
Helsinki

Pormestari Jan Vapaavuorelle keskiviikkona 30. lokakuuta 2019 Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 weeks agoOct. 30, 2019, 9:23 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 weeks agoOct. 30, 2019, 9:23 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Nov. 8, 2019, 9:41 a.m.
To
Helsinki

Hei, täydennys tietopyyntöön HEL 2019-008614. Lomakkeella https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malm... ilmoitettiin: "Jätä ideasi 15.5.−20.6.2019 aikana kyselymme kautta ja voit voittaa liput Ed Sheeranin konserttiin Malmin lentokentälle tiistaina 23.7.2019!" Pyydämme saada asiakirjat, mistä ilmenee em. lippujen hankinta Helsingin kaupungille, koska liput on arvottu kyselyn vastaajien kesken ja kuka Helsingin kaupungilta on arvonnan suorittanut. Muistutamme myös alkuperäisestä tietopyynnöstä: Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Malmigate Request Number: 768 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 week, 5 days agoNov. 8, 2019, 9:41 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 8, 2019, 9:42 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 week, 5 days agoNov. 8, 2019, 9:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Nov. 19, 2019, 8:15 a.m.
To
Helsinki

Hei, Helsingin kaupunki on julkaissut nyt tästä tiedotteenkin 12. marraskuuta. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... Olkaa hyvä ja toimittakaa nähtäväksi alkuperäiset vastaukset 1690 kpl sekä asiakirjat liittyen palkinnoiksi luvattuihin Ed Sheeran -lippujen hankintaan ja arvontaan kyselyyn osallistuneiden kesken. Tietopyyntö HEL 2019-008614, 15.8.2019 Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Täydennys tietopyyntöön HEL 2019-008614, 8.11.2019 "Jätä ideasi 15.5.−20.6.2019 aikana kyselymme kautta ja voit voittaa liput Ed Sheeranin konserttiin Malmin lentokentälle tiistaina 23.7.2019!" Pyydämme saada asiakirjat, mistä ilmenee em. lippujen hankinta Helsingin kaupungille, koska liput on arvottu kyselyn vastaajien kesken ja kuka Helsingin kaupungilta on arvonnan suorittanut. Malmigate Request Number: 768 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 day, 17 hours agoNov. 19, 2019, 8:16 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 19, 2019, 8:17 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 day, 17 hours agoNov. 19, 2019, 8:18 a.m.: Received an email from Helsinki.