Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin kaupunki järjesti 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla kyselyn "Millaista toimintaa sinä haluaisit Malmin lentokentälle? Vad för slags aktivitet vill du se på Malms flygfält?" https://twitter.com/helsinki/status/1... Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Alkuperäinen tietopyyntö tehty Twitterissä 26. heinäkuuta 2019. Helsingin kaupunginympäristön toimiala ilmoitti samalla päivämäärällä "Tiedustellaan asiaa". Vastausta tietopyyntöön ei ole tullut. Pyydämme kirjaamaan tietopyynnön vireilletulopäivämääräksi em. alkuperäisen päivämäärän. Kaupunkiympäristön toimiala on silloin kuitannut tietopyynnön vastaanotetuksi. Viitteet: https://twitter.com/malmigate/status/... https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset [#768]
Date
Aug. 15, 2019, 10:21 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki järjesti 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla kyselyn "Millaista toimintaa sinä haluaisit Malmin lentokentälle? Vad för slags aktivitet vill du se på Malms flygfält?" https://twitter.com/helsinki/status/1... Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Alkuperäinen tietopyyntö tehty Twitterissä 26. heinäkuuta 2019. Helsingin kaupunginympäristön toimiala ilmoitti samalla päivämäärällä "Tiedustellaan asiaa". Vastausta tietopyyntöön ei ole tullut. Pyydämme kirjaamaan tietopyynnön vireilletulopäivämääräksi em. alkuperäisen päivämäärän. Kaupunkiympäristön toimiala on silloin kuitannut tietopyynnön vastaanotetuksi. Viitteet: https://twitter.com/malmigate/status/... https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 9 months agoAug. 15, 2019, 10:22 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 15, 2019, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Aug. 15, 2019, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 9 months agoAug. 15, 2019, 10:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 15, 2019, 11:30 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentokenttää koskevan kyselyn vastaukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008614.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 15, 2019, 11:30 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentokenttää koskevan kyselyn vastaukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-008614.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 9 months agoAug. 15, 2019, 11:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 9 months agoAug. 30, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Sept. 2, 2019, 11:13 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Sept. 18, 2019, 9:34 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 20 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-008614/Helsingin kaupunki [#768]
Date
Oct. 21, 2019, 9:45 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 53 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoOct. 21, 2019, 9:45 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 21, 2019, 9:48 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:49 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 11:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 7 months agoOct. 25, 2019, 12:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Oct. 30, 2019, 9:21 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 62 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 9:21 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 30, 2019, 9:22 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Oct. 30, 2019, 9:23 a.m.
To
Helsinki

Pormestari Jan Vapaavuorelle keskiviikkona 30. lokakuuta 2019 Helsingin kaupunginkanslia, Helsingin kaupunki Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 9:23 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoOct. 30, 2019, 9:23 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Nov. 8, 2019, 9:41 a.m.
To
Helsinki

Hei, täydennys tietopyyntöön HEL 2019-008614. Lomakkeella https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malm... ilmoitettiin: "Jätä ideasi 15.5.−20.6.2019 aikana kyselymme kautta ja voit voittaa liput Ed Sheeranin konserttiin Malmin lentokentälle tiistaina 23.7.2019!" Pyydämme saada asiakirjat, mistä ilmenee em. lippujen hankinta Helsingin kaupungille, koska liput on arvottu kyselyn vastaajien kesken ja kuka Helsingin kaupungilta on arvonnan suorittanut. Muistutamme myös alkuperäisestä tietopyynnöstä: Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Malmigate Request Number: 768 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoNov. 8, 2019, 9:41 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 8, 2019, 9:42 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 6 months agoNov. 8, 2019, 9:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Nov. 19, 2019, 8:15 a.m.
To
Helsinki

Hei, Helsingin kaupunki on julkaissut nyt tästä tiedotteenkin 12. marraskuuta. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... Olkaa hyvä ja toimittakaa nähtäväksi alkuperäiset vastaukset 1690 kpl sekä asiakirjat liittyen palkinnoiksi luvattuihin Ed Sheeran -lippujen hankintaan ja arvontaan kyselyyn osallistuneiden kesken. Tietopyyntö HEL 2019-008614, 15.8.2019 Pyydämme saada kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Täydennys tietopyyntöön HEL 2019-008614, 8.11.2019 "Jätä ideasi 15.5.−20.6.2019 aikana kyselymme kautta ja voit voittaa liput Ed Sheeranin konserttiin Malmin lentokentälle tiistaina 23.7.2019!" Pyydämme saada asiakirjat, mistä ilmenee em. lippujen hankinta Helsingin kaupungille, koska liput on arvottu kyselyn vastaajien kesken ja kuka Helsingin kaupungilta on arvonnan suorittanut. Malmigate Request Number: 768 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoNov. 19, 2019, 8:16 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 19, 2019, 8:17 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 6 months agoNov. 19, 2019, 8:18 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Dec. 12, 2019, 11:12 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 106 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 5 months agoDec. 12, 2019, 11:12 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 12, 2019, 11:14 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 5 months agoDec. 12, 2019, 11:15 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Dec. 20, 2019, 12:17 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 114 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 12:17 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 20, 2019, 12:20 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 12:21 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Jan. 7, 2020, 11:22 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 132 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Request Number: 768 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 4 months agoJan. 7, 2020, 11:23 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 7, 2020, 11:28 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 4 months agoJan. 7, 2020, 11:29 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#768]
Date
Jan. 16, 2020, 10:30 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset" (15.8.2019, HEL 2019-008614) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 141 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 4 months agoJan. 16, 2020, 10:30 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 16, 2020, 10:35 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 4 months agoJan. 16, 2020, 10:36 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Munther_P=C3=A4ivi?= <paivi.munther@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Tietopyyntö kyselystä ja lisäys tietopyyntöön kyselyyn liittyvästä konserttilipuista ja niihin liittyvästä arvonnasta voittajille.
Date
Jan. 16, 2020, 1:32 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ette ole saaneet vastausta tietopyyntöönne useista pyynnöistänne huolimatta, siitä pahoittelut. Vastauksen lähettäminen viivästyi inhimillisestä erehdyksestäni ja sitten jostain syystä joulukuussa lähettämäni vastaus ei ole tullut teille perille. Tietopyyntö toimitetaan: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Kaupunki keräsi kesällä kaupunkilaisilta ideoita Malmin lentokentän väliaikaiskäyttöön ennen alueen muutosta lentokentästä rakennettavaksi asuinalueeksi. Ideoita kerättiin netti-kyselyn kautta 27.5. – 19.6. välisenä aikana. Kaupunkilaiset ehdottivat vapautuvalle alueelle mm. urheilupuistoa, konsertteja, erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, luisteluratoja kiitoradoille, ötökkä- ja perhospuistoa, maauimalaa, kaupunkiviljelyä, moottoriurheilua ja konttiravintoloita. Myös lentotoimintaa, kuumailmapalloilua, näköalatornia ja ilmailumuseota toivottiin. Jatkosuunnitteluun otetaan kaupungin päätösten mukaiset ja lakia noudattavat ideat. Netti-kyselyssä vastauksia saatiin yhteensä 1696. Kyselyssä oli kaksi kysymystä: 1. jätä ideasi väliaikaiskäytöstä ja 2. Minun mielestäni Ed Sheeranin konsertit Malmin lentokentän alueella ovat: hyvä, melko hyvä asia, ok, melko huono, huono asia. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus osallistua ED Sheeranin konserttilippujen arvontaan jättämällä yhteystiedot. Tietopyynnön liitteeksi on lisätty kyselyn raaka-data, poistamalla siitä vastanneiden henkilö-ja yhteystiedot. Yllä olevasta kyselystä tehtiin kaupungille tietopyyntö Huomioitavaa: valitettavasti tietoja ei ole toimitettu tietopyytäjälle julkl.14.4. mukaisesti määräajassa ja tästä henkilökohtainen pahoitteluni. Vastauksen viivästyminen johtuu minun inhimillisestä väärinkäsityksestäni vastauksen suhteen. Julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö, joka on lähetetty sähköpostilla kaupungille torstaina 15.8. 2019 klo 10.22. Alkuperäinen tietopyyntö tehty Twitterissä 26. heinäkuuta 2019. Uusi vastauspyyntö 30.10.2019 klo 9.22. Lisäys alkuperäiseen tietopyyntöön perjantaina 8.11. 2019 klo 9:41. Uusi tietopyyntö tiistaina 19.11 2019 klo 8:16 Tietopyyntö koskee Helsingin kaupungin järjestämää 15.5. - 20.6.2019 Questback-alustalla tehtyä kyselyä: "Millaista toimintaa sinä haluaisit Malmin lentokentälle? Vad för slags aktivitet vill du se på Malms flygfält?" Tietopyynnössä pyydetään kaikki kyselyn vastaukset nähtäväksi sähköisessä muodossa, kuten laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta on säädetty. Kysely on tehty sähköisesti Questback-alustalla, joten myös aineisto on olemassa kaupungilla sähköisenä. Kyselyn raakadata löytyy liitetiedostosta excel-tiedostona. Tiedostosta on poistettu vastaajien henkilö- ja yhteystiedot. Lisäys alkuperäiseen tietopyyntöön: "Jätä ideasi 15.5.−20.6.2019 aikana kyselymme kautta ja voit voittaa liput Ed Sheeranin konserƫin Malmin lentokentälle tiistaina 23.7.2019!" Pyydämme saada asiakirjat, mistä ilmenee em. lippujen hankinta Helsingin kaupungille, koska liput on arvottu kyselyn vastaajien kesken ja kuka Helsingin kaupungilta on arvonnan suorittanut. Voittajat arvottiin kaupungin viestintäosastolla. Arvonta suoritettiin 26.6. ja voittajille ilmoitettiin asiasta sähköpostitse. Kilpailuun osallistuttiin Questback-kyselyn kautta. Kilpailuun osallistuvien nimet tulevat näkyviin kyselyn kautta numeroituna listana siinä järjestyksessä, missä yhteystiedot on jätetty (aikaisin ilmoittautuja ensin jne.). Voittajat arvottiin Googlen random number generaattorilla. Generaattorille syötetään numerot, miltä väliltä numero arvotaan, eli tässä tapauksessa 1-892 (kilpailuun yhteystietonsa jättäneiden lukumäärä) ja sitten kone arpoo satunnaisen numeron. Lippuja ei hankittu Helsingin kaupungille vaan ne menivät suoraan tapahtumajärjestäjän kautta voittajille. Liite pdf-muodossa sähköpostikirjeenvaihdosta asioiden tiimoilta. Ystävällisin terveisin Päivi Munther <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Projektipäällikkö - tapahtumat p. 040 3342045 Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Viestintäosasto/Markkinointiyksikkö PL 1 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Pohjoisespalanadi 11-13 Br, Päivi Munther <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Project manager - events Tel. +358 40 3342045 City of Helsinki Communications/Marketing P.O.Box 1 FIN-00099 City of Helsinki Visiting adress Pohjoisesplanadi 11-13
 1. 4 years, 4 months agoJan. 16, 2020, 1:33 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 4 months agoJan. 17, 2020, 11:02 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Millaista toimintaa Malmin lentokentälle -kyselyn vastaukset.
 3. 4 years, 4 months agoJan. 17, 2020, 11:02 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VL: Tietopyyntö kyselystä ja lisäys tietopyyntöön kyselyyn liittyvästä konserttilipuista ja niihin liittyvästä arvonnasta voittajille. [#768]
Date
Jan. 17, 2020, 11:07 a.m.
To
Helsinki

Kiitos ja hyvää viikonloppua! Malmigate Pyynnön numero: 768 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 4 months agoJan. 17, 2020, 11:07 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.