This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Miesten tasa-arvo ry on poistaminen tasa-arvojärjestöjen listalta

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan josta ilmenee perusteet poistaa Miesten tasa-arvo ry THL ylläpitämältä tasa-arvojärjestöjen listalta. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tas...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 1, 2019, 2:51 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän sähköisenä kopiona viranomaisen asiakirjan josta ilmenee perusteet poistaa Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry THL ylläpitämältä tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten<< Osoite poistettu >>tasa<< Osoite poistettu >>arvo/tasa<< Osoite poistettu >>arvon<< Osoite poistettu >>edistaminen/toimijat/tasa<< Osoite poistettu >>arvojarjestot Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 1, 2019, 2:51 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 1, 2019, 2:51 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 5 months, 3 weeks agoSept. 1, 2019, 2:51 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 5 months, 3 weeks agoSept. 1, 2019, 2:52 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 2, 2019, 6:33 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kertomaan asian diaarinumeron. On esitetty että Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen ja Miesten tasa << Osoite poistettu >> arvo ry:n sisällöt poikkeavat joiltakin osin merkittävästi, minkä johdosta verkkosivua on päivitetty. https://twitter.com/tasaarvotieto/sta... On kuitenkin linkitetty tasa << Osoite poistettu >> arvojärjestönä Naisasialiitto Unioni ry, joka ei ota miehiä jäsenekseen näiden sukupuolen vuoksi. Toivon että asiakirjasta ilmenee myös miten Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen sisällöissä otetaan kantaa ihmisten syrjintään sukupuolensa perusteella, ja miten Tasa << Osoite poistettu >> arvotiedon keskuksen sisällöt on tässä suhteessa enemmän samanlaisia Naisasialiitto Unioni ry kanssa kuin Miesten tasa << Osoite poistettu >> arvo ry:n kanssa. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 14. syyskuuta kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisesti 14. syyskuuta kuluessa valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 3, 2019, 12:29 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, pyydän viivytyksettä asian diaariotteen josta ilmenee asian kirjauspäivä, diaarinumero ja vastuukäsittelijä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 3, 2019, 12:29 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Sept. 3, 2019, 12:29 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 5 months, 2 weeks agoSept. 3, 2019, 12:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 5 months, 2 weeks agoSept. 3, 2019, 12:30 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 3, 2019, 12:55 p.m.

Hei, se on kirjattu 2.9.2019 asianumerolla THL 1524/3.10.00/2019. Asian valmistelija on kehittämispäällikkö Reetta Siukola, Yhdenvertaisuus ja osallisuusyksikkö. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Original Message<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Sent: 3. syyskuuta 2019 12:29 To: THL Kirjaamo Subject: Re: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787] Hyvä vastaanottaja, pyydän viivytyksettä asian diaariotteen josta ilmenee asian kirjauspäivä, diaarinumero ja vastuukäsittelijä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 3, 2019, 12:55 p.m.

Hei, se on kirjattu 2.9.2019 asianumerolla THL 1524/3.10.00/2019. Asian valmistelija on kehittämispäällikkö Reetta Siukola, Yhdenvertaisuus ja osallisuusyksikkö. ystävällisin terveisin Esa Telke / THL kirjaamo << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Original Message<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Sent: 3. syyskuuta 2019 12:29 To: THL Kirjaamo Subject: Re: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787] Hyvä vastaanottaja, pyydän viivytyksettä asian diaariotteen josta ilmenee asian kirjauspäivä, diaarinumero ja vastuukäsittelijä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
 1. 5 months, 2 weeks agoSept. 3, 2019, 12:56 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 6, 2019, 10:27 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, pyydän huomioimaan että tietopyyntöihin tulee vastata viivytyksettä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
Tasa-arvovaltuutetun toimisto <> – Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Subject
Tasa<< Osoite poistettu >>arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuus
Date
Sept. 11, 2019
Attachments

Tasa << Osoite poistettu >> arvovaltuutetun kanta asiaan.
 1. 5 months, 1 week agoSept. 16, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: RE: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Sept. 16, 2019, 6:33 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Miesten tasa << Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >> arvojärjestöjen listalta" (1.9.2019, #787) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Asiaan ei siis ole vastattu julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa. Asiassa ei voi jättää valitusosoitteellista päätöstä antamatta. Muistutan, että valitusosoitteellisen päätöksen antamatta jättämisessä on kyse virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta, josta joudutaan tekemään rikosilmoitus poliisille. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
 1. 5 months, 1 week agoSept. 16, 2019, 6:43 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
 2. 5 months, 1 week agoSept. 16, 2019, 6:43 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Miesten tasa-arvo ry on poistaminen tasa-arvojärjestöjen listalta.
 3. 3 months, 4 weeks agoOct. 25, 2019, 12:06 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 4. 3 months, 4 weeks agoOct. 25, 2019, 12:06 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 5. 3 months, 4 weeks agoOct. 25, 2019, 12:06 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Oct. 30, 2019, 10:23 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Miesten tasa << Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >> arvojärjestöjen listalta" (1.9.2019, #787) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 45 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Oct. 30, 2019, 10:23 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
 1. 3 months, 3 weeks agoOct. 30, 2019, 10:23 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
 2. 3 months, 3 weeks agoOct. 30, 2019, 10:24 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VS: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787]
Date
Oct. 30, 2019, 12:59 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Vastaus tietopyyntöönne on lähetetty jo 13.9.2019 antamaanne sähköpostiosoitteeseen tietopyyntö.fi << Osoite poistettu >> palvelussa. Lisäksi vastaus on lähetetty toisen kerran uudelleen, koska sitä ei tietopyynto.fi << Osoite poistettu >> palvelussa oltu kirjattu saapuneeksi. Vastaus lähetetty uudelleen 25.9.2019 vastaamalla tietopalvelu.fi :stä välitettyyn asiakirjapyyntöön. Aikaisemmin lähetetty sähköposti ei todennäköisesti saap. tietopalvelu.fi << Osoite poistettu >> portaaliin, vaikka virheilmoitusta sähköpostin lähettämisestä ole saapunut. Laitan vastauksen nyt kolmannen kerran ja mikäli vastaus ei saavu, niin voisitteko Ystävällisesti pyytää asian korjausta tietopyyntö << Osoite poistettu >>fi<< Osoite poistettu >> palvelun ylläpitäjältä. Ystävällisin terveisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 30. lokakuuta 2019 10:23 Vastaanottaja: THL Kirjaamo Aihe: Re: Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta [#787] Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Miesten tasa<< Osoite poistettu >>arvo ry on poistaminen tasa<< Osoite poistettu >>arvojärjestöjen listalta" (1.9.2019, #787) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 45 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 787 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
 1. 3 months, 3 weeks agoOct. 30, 2019, 1 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.