Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Merikarttojen, väyläreittien ja syvyystietoaineiston julkaisemisesta koneluettevassa muodossa on tehty useita erisuuntaisia päätöksiä ja linjauksia. Nyt pyydän asiasta voimassa olevat päätös- ja linjausdokumentit niin syvyyskäyrien, merimerkkien, syvyyskeilausaineistojen kuin pohjan geologisten ja luonnonvaratietojen osalta. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.

Messages in this request

From
=?utf-8?q?Internetist=C3=A4?= <> – Liikennevirasto
Subject
Määräys ECDIS-navigointijärjestelmään siirtymisestä
Date
Dec. 1, 2012
Status
Awaiting response
Attachments

TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 jossa määrätään ECDIS-navigointijärjestelmään siirtyminen. Kohta 11.1 / Merikartat ja merenkulkujulkaisut.
Kind Regards, =?utf-8?q?Internetist=C3=A4?= <>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit [#248]
Date
Nov. 22, 2015, 4:59 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Merikarttojen, väyläreittien ja syvyystietoaineiston julkaisemisesta koneluettevassa muodossa on tehty useita erisuuntaisia päätöksiä ja linjauksia. Nyt pyydän asiasta voimassa olevat päätös- ja linjausdokumentit niin syvyyskäyrien, merimerkkien, syvyyskeilausaineistojen kuin pohjan geologisten ja luonnonvaratietojen osalta. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Pyydän huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 4 months agoNov. 22, 2015, 4:59 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Tiihonen Juha <juha.tiihonen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
Tietopyyntönne
Date
Dec. 8, 2015, 8:33 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Ohessa vastauksemme tietopyyntöönne. Ystävällisin terveisin, Juha Tiihonen Ryhmäpäällikkö, merikartat Liikennevirasto Merikartoituspalvelut PL 33, 00521 Helsinki Puh. +358 295 34 3484 juha.tiihonen(at)liikennevirasto.fi
 1. 7 years, 3 months agoDec. 8, 2015, 8:34 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 2. 7 years, 3 months agoDec. 8, 2015, 11:40 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntönne [#248]
Date
Dec. 8, 2015, 11:53 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Juha Tiihonen kiitokset vastauksesta, ja lausunnostanne. Kiitokset myös tietopyynnön välittämisestä Geologian tutkimuskeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) tarkoitus tuskin on heikentää merenkulkijoiden pääsyä navigointitietoon, kuten nyt on tilanne digitaalisten plotterien kanssa. Karttasarjat myös maksavat tuhannen euron luokkaa per vuosikerta, joten tämän kustannussopimuksen yksinoikeudellisilla lisenssiehdoilla asetetaan melenkulkijoita eriarvoiseen asemaan, vaikka aineisto on verovaroin tuotettua. Saisinko IMO:n SOLAS -sopimuksen voimassa olevat päätös- ja linjausdokumentit? Saisinko kustannussopimuksen voimassa olevat hankinta- päätös- ja linjausdokumentit? Liikesalaisuudet voi yleisen käytännön mukaan mustata dokumenteista. Syvyyskeilausaineistojen julkaisua SOLAS tuskin koskee. Aluevalvontalaki ei myöskään rajoita niiden julkaisua. Saisinko syvyyskeilausaineistojen julkaisematta jättämiseen liittyvät voimassa olevat päätös- ja linjausdokumentit? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 3 months agoDec. 8, 2015, 11:53 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Tiihonen Juha <juha.tiihonen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Dec. 16, 2015, 8:44 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Ohessa toimitamme pyydetyt dokumentit tai linkit asianmukaisiin dokumentteihin. SOLAS-sopimus (lisätiedot ja yksityiskohdat <<sähköpostiosoite>> http://www.trafi.fi/merenkulku/saadok... http://www.imo.org/en/About/Conventio... Voimassa oleva painettujen merikarttojen kustannussopimus ja hankintapäätös liitteinä Liikenneviraston tietoluovutusten periaatteet liitteenä Puolustusvoimain pääesikunnan ao. syvyystietojen suojaustasoja koskevista päätöksistä pyydämme olemaan yhteyksissä: <<sähköpostiosoite>> - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Ystävällisin terveisin, Juha Tiihonen Ryhmäpäällikkö, merikartat Liikennevirasto Merikartoituspalvelut PL 33, 00521 Helsinki Puh. +358 295 34 3484 juha.tiihonen(at)liikennevirasto.fi
 1. 7 years, 3 months agoDec. 16, 2015, 8:47 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Dec. 30, 2015, 9:45 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Juha Tiihonen, jos asia pitää siirtää julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle, siirrättehän sen itse näiden dokumenttien osalta: - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Näin toteutuu hallintolain mukainen viranomaisyhteistyö, ja pääsette itse asiassa helpoiten osalliseksi, jos asia joltain osin palautuisikin Liikennevirastolle. ... Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 248 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >>
 1. 7 years, 2 months agoDec. 30, 2015, 9:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
 2. 7 years, 2 months agoDec. 30, 2015, 9:46 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 3. 7 years, 2 months agoDec. 30, 2015, 9:52 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Dec. 30, 2015, 10:10 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Juha Tiihonen, kiitos tiedoista. Tuosta sopimuksesta puuttui vielä liitteet, saisinko nekin: 1. Sopimuksen piiriin kuuluvat merikartat 2. Tehtävien jako 3. Merikarttojen maksimihinnat. Tuossa Karttakeskuksen sopimuksessa ei ollut lisenssistä mainintaa, jos kuitenkin on dokumentteja mikä Karttakeskuksen sopimukseen liittyen rajoittaa jakamasta samoja aineistoja avoimena datana, tai kuvaa niiden lisenssiä, saisinko nekin? SOLAS-sopimuksen aineistoista ei löytynyt viitettä sellaisesta että vaikeutettu pääsy tai merikarttojen ja niillä esitettyjen tietojen avaamisen rajoittaminen parantaisi turvallisuus- ja vastuunäkökulmien toteutumista. SOLAS sanoo: "Nautical charts and nautical publications, "...", shall be adequate and up to date" https://mcanet.mcga.gov.uk/public/c4/... Tämä tarkoittaa että tiedon pitää olla mahdollisimman riittävää ja ajantasaista - ei siis rajoitettua ja vain vuosittain päivitettävää. Mihinköhän SOLAS-dokumenttiin viittasitte alkuperäisessä vastauksessa? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoDec. 30, 2015, 10:10 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Tiihonen Juha <juha.tiihonen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 8, 2016, 9:26 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Palvelimenne hylkäsi sähköpostimme. Ilmeisestikin kokorajoitteen pohjalta, joten muokkasimme yhden liitteen pienemmäksi. Ohessa siis vastauksemme sekä palvelimenne viesti. Ystävällisin terveisin, Juha Tiihonen
 1. 7 years, 2 months agoJan. 8, 2016, 9:28 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 2. 7 years, 2 months agoJan. 11, 2016, 11:40 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 3. 7 years, 2 months agoJan. 11, 2016, 11:45 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 11, 2016, 11:49 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Juha Tiihonen, kiitos sopimuksen liitteistä. SOLAS-sopimuksen aineistoista ei löytynyt viitettä sellaisesta että vaikeutettu pääsy tai merikarttojen ja niillä esitettyjen tietojen avaamisen rajoittaminen parantaisi turvallisuus- ja vastuunäkökulmien toteutumista. SOLAS sanoo: "Nautical charts and nautical publications, "...", shall be adequate and up to date" https://mcanet.mcga.gov.uk/public/c4/... Tämä tarkoittaa että tiedon pitää olla mahdollisimman riittävää ja ajantasaista - ei siis rajoitettua ja vain vuosittain päivitettävää. Mihinköhän SOLAS-dokumenttiin viittasitte alkuperäisessä vastauksessa? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 11, 2016, 11:50 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 11, 2016, 12:18 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Juha Tiihonen, pyyntö on nyt 20 päivää myöhässä, Pyydetyistä liitteistä ei selvinnyt vieläkään pyydettyjä peruteluja linjauksille. Saisinko dokumentin josta selviää perustelut linjaukselle merimerkkien julkaisemisesta yksinoikeudella eli Karttakeskuksen kautta monopolijärjestelyllä? Voitteko myös kuitata että asia on siirretty toiselle viranomaiselle, ja millä päivämäärällä? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 11, 2016, 12:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 14, 2016, 1:18 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> , Olette lähettänyt Liikennevirastolle kyselyjä eräistä asiakirjoista ja seikoista Tietopyyntöportaali - nimisen epävirallisen internetsivuston kautta. Liikennevirasto on toimittanut käsityksensä mukaan tyhjentävän selvityksen kaikista pyydetyistä seikoista. Lisäksi Liikennevirasto on välittänyt Pääesikunnan kirjaamoon pyynnöt Pääesikunnan vastuulla olevista asioista, mistä olemme saaneet vastaanottokuittauksen. Mikäli teillä on vielä jotakin kysyttävää asiassa, pyydämme ottamaan yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen järjestämiseksi. Tässä keskustelussa pyritään selvittämään teille epäselviksi jääneet asiat ja löytämään niihin asianmukaiset ratkaisut. Mikäli teillä on yksilöityjä asiakirjapyyntöjä, pyydämme esittämään Liikenneviraston kirjaamon kautta erillisellä hakemuksella tietopyynnön käynnistääksenne viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) neljännessä luvussa tarkoitetun menettelyn. Matti Eronen _____________________________________ Matti Eronen, varatuomari Lakimies, merenkulku Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
 1. 7 years, 2 months agoJan. 14, 2016, 1:20 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 14, 2016, 2:08 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, ref. puhelinkeskustelumme, Jään siis vielä odottamaan vastausta, löytyykö päätös- tai linjausdokumenttia navigointitietojen luovuttamisesta yksinoikeudella Karttakeskus Oy:lle, sekä tarkennusta, löytyykö sellaista SOLAS-dokumenttia joka suosittaisi olemaan luovuttamatta navigointitietoja kansalaisille. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 14, 2016, 2:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 14, 2016, 2:53 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> , Kuten olemme tuoneet aiemmassa vaiheessa esiin, monet merikarttatuotteilla esitetyt tietoaineistot eivät ole Liikenneviraston omistuksessa. Niiden avaaminen tai niihin liittyvät käyttöoikeuskysymykset eivät siten kuulu Liikenneviraston vastuulle. Tämän vuoksi olemme välittäneet Pääesikunnalle kuuluvat asiat Pääesikunnan kirjaamoon, kuten olemme ilmoittaneet teille vastauksessamme. Kuten toin esiin puhelinkeskustelussa, SOLAS-yleissopimus ei sellaisenaan ole suoraan Suomessa kansallisesti sovellettavaa oikeutta. Se tulee saattaa erillisin lainsäädäntötoimin voimaan. Olemme ilmoittaneet teille vastauksessamme Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen, jolla SOLAS -sopimuksen navigointiin käytettäviä merikarttoja koskevat vaatimukset on saatettu voimaan. Pyydän vielä tarkentamaan, mitä tarkoitatte navigointitiedoilla ja niiden luovuttamisella. Syvyystiedot Suomen talousvyöhykkeeltä ovat julkista tietoa. Olemme ilmoittaneet teille vastauksessamme Itämeren alueelta portaalin, josta ne ovat saatavilla. Keskustelen tästä asiasta vielä täällä Liikennevirastosta ja palaan asiaan viimeistään ensi viikon aikana. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 7 years, 2 months agoJan. 14, 2016, 2:54 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 16, 2016, 8:58 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, kiitos syvyyskeilausaineistoasian välittämisestä puolustusvoimille. Syvyystietoaineiston, väyläreittien ja syvyyskäyrien osalta on viitattu JHS 189 -suositukseen, mikä onkin esimerkillistä ja kiiteltävää toimintaa, kun hyödynnetään valtakunnallisia suosituksia hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tarkoitan navigointitiedoilla ja niiden luovuttamisella sitä että merikartat ja merimerkit eli "merikartta-aineistot" ovat maksullisia suoritteita Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1026/2014) 4 §:n kohdan 7 mukaisesti eli "Liikennevirastossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, painotuotteiden ja muun tietoaineiston myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille" jotka Liikennevirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein. Pyydetyt päätös- ja linjausdokumentit joista selviäisi, miksi näitäkin ei julkaista JHS 189 -suositukseen perustuen puuttuu. Samoin puuttuu pyydetyt päätös- ja linjausdokumentit joiden perusteilla verovaroin, osana lakisääteistä viranomaistehtävää, tuotettujen aineistojen käyttöoikeus on luovutettu yksinoikeudella Karttakeskus Oy:lle. Toimittaessa liiketaloudellisperusteisesti, viitatussa laissa kuvatulla tavalla, olisi johdonmukaista harjoittaa ainestojen laajaa kaupallista jakelua tulojen maksimoimiseksi. Pohjan geologisten ja luonnonvaratietojen osalta en ole saanut kuittausta tai muuta tietoa Geologian tutkimuskeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle välitetyistä pyynnöistä. Juha Tiihonen lausunnossaan 7.12.2015 esittää että SOLAS-yleissopimuksesta johtuen navigoinnissa vaadittavien merikarttojen ja niillä esitettyjen tietojen avaamisessa on huomioitu erityisesti turvallisuus- ja vastuunäkökulmat, eli on oltu avaamatta merikartta-aineistoja. Tämä tietopyyntö kohdistuu päätös- ja linjausdokumentteihin, joten on pyydetty siis SOLAS-dokumenttia johon Juha Tiihonen lausunnossaan 7.12.2015 viittaa. Jos Tiihosen 7.12.2015 lausunnossaan viittaamaa dokumenttia ei ollutkaan olemassa, tieto olemassaolemattomuudesta riittää. Jään odottamaan vastausta ensi viikon aikana, jolloin asiaan vastaamisessa on mennyt kahdeksan viikkoa lain edellyttämän kahden viikon sijaan. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 16, 2016, 8:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 16, 2016, 10:17 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Liikenneviraston kirjaamo Mikäköhän on 22. marraskuuta 2015 kello 16.59 lähettämän tietopyyntöni "Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit [#248]" diaarinumero? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 16, 2016, 10:17 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 18, 2016, 9:16 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Asianumero pyynnöllenne on LIVI/6506/01.03.01/2015 ja siihen on järjestelmämme mukaan vastattu teille joulukuun 7. päivä. t. Liikenneviraston kirjaamo
 1. 7 years, 2 months agoJan. 18, 2016, 9:17 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 18, 2016, 9:37 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, kun vastaatte pyyntöön, katsottehan että vastaus tulee myös arkistoitua pyynnön LIVI/6506/01.03.01/2015 kanssa. Nyt kirjaamossa näkyy että asia olisi hoidettu 7.12. vaikka asiasta on annettu ensimmäinen lausunto 8.12., ja varsinaista vastausta - eli viranomaisen dokumentteja - odotellaan edelleen vaikka pyyntöön vastaaminen on viisi viikkoa myöhässä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Request Number: 248 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 2 months agoJan. 18, 2016, 9:37 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Jan. 18, 2016, 1:25 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> , Vastauksena esittämäänne lisäselvityspyyntöön toteamme, että emme ole missään vaiheessa ilmoittaneet, että navigointitiedot (oikea ilmaisu on merikarttatiedot) olisi luovutettu yksinoikeudella Karttakeskukselle eli virallisten painettujen merikarttojen kustantajalle. Kustantajalle on annettu yksinoikeus Suomen virallisten painettujen merikarttojen kustantamiseen. Tämä on tehty kilpailutusperiaatteella. Virallisiin merikarttatuotteisiin ja niiden jakelupalveluihin sisältyy merkittäviä laatu- sekä palvelutasovaatimuksia, joihin kustantaja on sitoutettu sopimuksella. Kuten olemme tuoneet esiin, Liikenneviraston omistamat merikartoilla esitetyt tiedot ovat saatavilla viraston lataus- ja katselupalvelusta tietyin rajoittein (ei-navigointiin). Karttakeskukselle on luovutettu rinnakkainen käyttöoikeus ja markkinointioikeus muille johdetuille tuotteille (esim. plottereita yms.varten). Siltä osin kuin olette viitannut aineistojen kaupalliseen jakeluun, aineistot ovat saatavilla kaupallisesti vastaavin ehdoin kuin Karttakeskukselle on luovutettu. Navigointiin tulee käyttää virallisia merikarttoja eli joko painettuja tai elektronisia (ENC), joiden tuottamisesta kansallinen merikarttalaitos vastaa (Suomessa Liikennevirasto). Tälle perustelut löytyvät jo aiemmin mainituista SOLAS -yleissopimuksesta: ""Nautical chart" or "nautical publication" is a special-purpose map or book, or a specially compiled database from which such a map or book is derived, that is issued officially by or on the authority of a Government, authorized Hydrographic Office or other relevant government institution and is designed to meet the requirements of marine navigation.* Tämä määrittely kattaa sekä viralliset painetut että elektroniset merikartat ja niihin liittyvät päivityspalvelut (Tiedonantoja merenkulkijoille yms.). SOLAS V määrittelee pitkälti viranomaisen vastuut, jotta navigointi olisi turvallista. Tämä on saatavilla osoitteesta https://www.gov.uk/government/uploads... https://mcanet.mcga.gov.uk/public/c4/.... Trafin määryksen kohta 11.1 / Merikartat ja merenkulkujulkaisut: "Aluksella on oltava matkan suunnittelua sekä paikan merkitsemistä ja seuraamista varten oikeamittakaavaiset ja ajantasaiset merikartat sekä merenkulkujulkaisut koko matkan ajaksi. Painettujen merikarttojen sijasta voidaan käyttää ruorimerkittyä ECDIS-navigointijärjestelmää, jolle tulee olla varmennusjärjestely". Huomattava on, että Liikenneviraston lataus- ja katselupalvelusta ladattavat tiedot eivät täytä em. edellytyksiä ja Liikennevirasto asian selvästi ilmoittaa lisenssissä, joka koskee mainittua aineistoa. Olette viimeisimmässä sähköpostissanne viitannut JHS 189 -suositukseen. Tällä viitannette virallisiin merikarttoihin ja kelluviin turvalaitteisiin, näiden osalta asiaa on jo varsin kattavasti selvitetty. Geologian tutkimuskeskukselle ja Luonnonvarakeskukselle välitettyjen pyyntöjen osalta todettakoon, että asia ei kuulune enää Liikennevirastolle, vaan mainitut viranomaiset vastaavat itse niille kuuluvista asioista. Olemme jatkuvasti pyrkineet vastaamaan teille kyselyihinne. Olette kuitenkin tuonut esiin uusia kysymyksiä ja tietopyyntöjä pitkin matkaa. Tämän vuoksi ei mielestämme ole oikein todeta teidän odottaneen kahdeksan viikkoa vastauksia. Vastausten harkitsemiin ja tutkimiseen menneessä ajassa on ollut kyse yhteenlaskettuna pikemminkin päivistä kuin viikoista. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 7 years, 2 months agoJan. 18, 2016, 1:26 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 1, 2016, 2:36 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, Kiitos vastauksesta tietopyyntööön, vaikka pyyntö jäikin vajaaksi. Saisinko asiassa valituskelpoisen päätöksen josta selviää myös, millä perusteella on 1) jätetty mainitsematta 11.9.2015 John Nurminen Marine Oy kanssa solmitun kustannussopimuksen olemassa olosta (http://www.liikennevirasto.fi/-/paine...), ja 2) jätetty luovuttamatta TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 jossa määrätään ECDIS-navigointijärjestelmään siirtyminen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 1, 2016, 2:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
 2. 7 years, 1 month agoFeb. 1, 2016, 2:39 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
 3. 7 years, 1 month agoFeb. 1, 2016, 2:39 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 1, 2016, 3:54 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> , Kuten olemme aikaisemmissa viesteissämme tuoneet esiin, olemme käsittääkseni antaneet kaikki pyytämänne tiedot. Tässä on lähetetty niin paljon tietoja ja niiden johdosta täydennyksiä, että pyydän yksilöimään, mitä tietoja ette ole vielä saanut. Pyydän myös esittämään selvitystä siitä, että oletteko esittänyt tässä viimeisimmässä viestissänne mainituista asiakirjoista tietopyynnön. Mikäli vielä on joitakin yksittäisiä asiakirjoja, joista kieltäytyisimme antamasta tietoa, kyseessä on hallintopäätös muutoksenhakuosoituksineen. Tämän vuoksi pyydän lähettämään tietopyynnön kirjaamomme kautta yhteystiedoillanne varustettuna. Tietopyyntö saattaa olla asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 34§:n perusteella maksullinen. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 1, 2016, 3:55 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 4, 2016, 6:21 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, Asia on kirjattu teidän organisaation järjestelmään numerolla LIVI/6506/01.03.01/2015. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 4, 2016, 6:21 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 10, 2016, 2:03 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit" (22.11.2015, #248) ei edelleenkään ole vastattu, ja se on nyt 50 päivää myöhässä. Saisinko asiassa valituskelpoisen päätöksen josta selviää myös, millä perusteella on 1) jätetty mainitsematta 11.9.2015 John Nurminen Marine Oy kanssa solmitun kustannussopimuksen olemassa olosta ( http://www.liikennevirasto.fi/-/paine...), ja 2) jätetty luovuttamatta TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 jossa määrätään ECDIS-navigointijärjestelmään siirtyminen. Tämä on ollut Liikennevirasto hallussa oleva viranomaisen dokumentti johon Matti Eronen on viitannut viestissään 18. tammikuuta 2016 kello 13.25, ja josta ilmenee tässä tietopyynnössä pyydetty päätös. 3) jätetty välittämättä tietopyyntö Trafille joka on tehnyt asiassa päätöksiä, kuten yllä ilmenee. Asia on kirjattu teidän organisaation järjestelmään numerolla LIVI/6506/01.03.01/2015. Olkaa hyvä toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 10, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
tietopyyntönne
Date
Feb. 19, 2016, 8:42 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Viittaan esittämiinne lukuisiin tietopyyntöihin ja niiden osalta käytyyn kirjeenvaihtoon sekä puhelinkeskusteluihin. Olette ollut Liikenneviraston kirjaamoon 1. ja 16. helmikuuta yhteydessä sekä pyytänyt eräitä asiakirjoja ja selvityksiä. Johtuen tarpeesta verrata päällekkäisyyksien välttämiseksi nyt esittämiänne pyyntöjä aikaisempiin sekä pyydettävien asiakirjojen ja vaadittujen selvitysten suuresta määrästä, voimme antaa vasta nyt teille vastauksia. Seuraavassa esitämme selvitykset pyyntökohtaisesti. Pyyntö: Dokumentit joista ilmenevät Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen ja muun merenkulkuun liittyvän aineiston myynnistä saatavat tulot. Vastaus: Liikennevirastolla ei ole sellaista asiakirjaa taikka asiakirjoja, joista kyseiset asiat selviäisivät yksiselitteisesti. Viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta arvioitu epävirallinen tulojen määrä on 504 383,30 €. Pyyntö: Merikarttojen kustannussopimus. Vastaus: Ohessa liitteenä pyydetyt asiakirjat. Pyyntö: Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit. Vastaus: Näin laajan ja yksilöimättömän materiaalin esittäminen ei ole tietopyynnön tarkoittamassa menettelyssä mahdollinen. Liikennevirasto katsoo antaneensa kaikki pyydetyt asiakirjat ja tyhjentävän selvityksen niistä seikoista, joista olette esittänyt viranomaistoiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetun tietopyynnön. Ystävällisin terveisin Matti Eronen _____________________________________ Matti Eronen, varatuomari Lakimies, merenkulku Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 23, 2016, 2:30 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit" (22.11.2015, #248) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 23, 2016, 2:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 23, 2016, 2:30 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit" (22.11.2015, #248) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years, 1 month agoFeb. 23, 2016, 2:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 23, 2016, 3:07 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Viittaan 1.2.2016 lähettämäämme vastaukseen tietopyyntöönne #248. Liikennevirasto katsoo antaneensa kaikki pyydetyt asiakirjat ja tyhjentävän selvityksen niistä seikoista, joista olette esittänyt viranomaistoiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetun tietopyynnön. Ystävällisin terveisin Matti Eronen _____________________________________ Matti Eronen, varatuomari Lakimies, merenkulku Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi ______________________________________
 1. 7 years agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 2. 7 years agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 3. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:17 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 4. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:17 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 5. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:17 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 6. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:20 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
 7. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:20 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 26, 2016, 1:31 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, kiitos näistä lisädokumenteista. Ymmärrän että näin laajan ja yksilöimättömän materiaalin esittäminen ei ole tietopyynnön tarkoittamassa menettelyssä mahdollinen, jos virastolla ei ole valmiuksia kertoa, mihin dokumentteihin viraston päätökset yksilöidysti perustuu, eikä ole valmiuksia kertoa vireillä olevista asioista, vaikka niihin kohdistuisi tietopyyntö. Näissä ei ole nyt menty julk. 17 §, 18 § ja 19 § mukaan. 14 § käsittelyajasta puhumattakaan. Saanko asiassa valituskelpoisen päätöksen, valitusosoituksineen, vastauksena tähän viestiin? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:31 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
On March 3, 2016, 1:51 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Aleksi Uttula (aleksi.uttula(at)trafi.fi, 029 5346468) mukaan http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/501001/40220 "ei estä avoimen tiedon julkaisua".

Aleksi Uttula (aleksi.uttula(at)trafi.fi, 029 5346468) mukaan http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/... "ei estä avoimen tiedon julkaisua".

On March 3, 2016, 1:57 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Trafin määräys "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät 22.11.2012 " ottaa vain kantaa, minkälaista sopimuksen mukaista sertifioitua aineistoa kauppa-aluksissa *pitää* käyttää. Trafin ...

Trafin määräys "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät 22.11.2012 " ottaa vain kantaa, minkälaista sopimuksen mukaista sertifioitua aineistoa kauppa-aluksissa *pitää* käyttää. Trafin määräys ei ota kantaa siihen, missä muualla aineistoa jaellaan, tai miten se tuotetaan. Tämäkään ei siis selitä aineistojen vetämistä julkisuudesta 2012, eikä sitä miksi navigointiaineistot on edelleen osin julkaisematta.

From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
Feb. 26, 2016, 2:42 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette esittänyt useita tietopyyntöjä numeroilla #248, #269, #270, #274 ja #291. Kuten olemme aikaisemmissa viesteissämme tuoneet esiin, olemme käsittääkseni antaneet kaikki pyytämänne tiedot. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Pyydämme myös yksilöimään, mitä tietoja ette ole vielä saanut. Pyyntö saada asiakirja tai tieto sen sisällöstä on julkisuuslain 13.1§:n mukaan yksilöitävä riittävän selvästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyyntö on siis tehtävä mahdollisimman selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti. Kun olette esittänyt edellä mainitut selvitykset, voimme harkita onko meillä mainittuja asiakirjoja ja selvityksiä. Tämän jälkeen meillä on mahdollisuus harkita päätöksen tekemistä asiassa. Tietopyynnöt koskevat eräitä sopimuksia. Asianosaisasemanne selvittämiseksi pyydämme lähettämään edellä esitetyt selvitykset ja tietopyynnöt kirjaamomme kautta yhteystiedoillanne varustettuna. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 7 years agoMarch 6, 2016, 5:05 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 6, 2016, 5:24 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, kiitos päätöksestänne asiassa LIVI/6506/01.03.01/2015. Saanko päätöksen vielä valituskelpoisena, valitusosoituksineen, vastauksena tähän viestiin? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years agoMarch 6, 2016, 5:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 8, 2016, 8:54 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette viitannut alla mainitulla diaarinumerolla olevassa asiassa Liikenneviraston tekemään päätökseen. Tässä asiassa Liikennevirasto ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä. Pyydämme selventämään pyyntöänne. Kuten olemme aikaisemmissa viesteissämme tuoneet esiin, olemme käsittääkseni antaneet kaikki pyytämänne tiedot. Pyydän yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Pyydän myös yksilöimään, mitä tietoja ette ole vielä saanut. Pyyntö saada asiakirja tai tieto sen sisällöstä on julkisuuslain 13.1§:n mukaan yksilöitävä riittävän selvästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyyntö on siis tehtävä mahdollisimman selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti. Lopuksi pyydän selventämään, minkä julkisuuslain kohdan nojalla Liikenneviraston olisi annettava valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 7 years agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 15, 2016, 1:50 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, Hallinnossa on yleinen valitusoikeus. Viranomaisen päätöksestä, jolla asia ratkaistaan lopullisesti, saa yleensä aina valittaa. Jos päätös on valituskelpoinen, viranomaisen on liitettävä siihen valitusosoitus. 23. Olette 23. helmikuuta 2016 kello 15.07 katsoneet ratkaisseenne asian lopullisesti. Miksi ette ole liittäneet tähän päätöstä asiaan LIVI/6506/01.03.01/2015 valituskelpoisena valitusosoituksineen? Odotamme valituskelpoista päätöstä 22.3. mennessä, jonka jälkeen teemme tarvittaessa rikosilmoituksen virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years agoMarch 15, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 15, 2016, 2:10 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Kuten olen mainitsemassanne päätöksessä todennut, Liikennevirasto on katsonut antaneensa kaikki pyydetyt asiakirjat ja tyhjentävän selvityksen niistä seikoista, joista olette esittänyt viranomaistoiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetun tietopyynnön. Liikennevirasto on siten täyttänyt mainitussa laissa tarkoitetut tietopyynnöt, eikä ole kieltäytynyt antamasta asiakirjoja. Tämän mukaan oikeuksianne tai etuuksianne ei ole loukattu. Olen selvästi pyytänyt yksilöimään, miltä osin pyyntöänne ei ole täytetty, jotta voisimme edetä tässä asiassa. Tätä yksilöintiä ette ole toimittanut. Minulle on siten epäselvää, mitä asioita mainitsemanne valtiuskelpoinen päätös voisi sisältää. Ystävällisin terveisin, Matti Eronen _____________________________________ Matti Eronen, varatuomari Lakimies, merenkulku Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
 1. 7 years agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 16, 2016, 3:34 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, Katsomme että meillä ei toistaiseksi ole tietoja vahvistaa tai kiistää, onko päätöksenne täyttänyt pyynnön tai ei. Emme myöskään ole tehneet ennakkopäätöstä valittamisesta tai valittamatta jättämisestä. Olemme pyytäneet valituskelpoisen päätöksen viivytyksettä. On käsittelevän virkamiehen ratkaistava, mitä päätös sisältää, mutta toki olisi toivottavaa että siitä selviäisi katsotteko pyynnön täyttyneen, kuten olette aiemmassa viestissä esittänyt. Olemme pyytäneet että valituskelpoisesta päätöksesta selviää myös, millä perusteella on 1) jätetty mainitsematta 11.9.2015 John Nurminen Marine Oy kanssa solmitun kustannussopimuksen olemassa olosta (http://www.liikennevirasto.fi/-/paine...), ja 2) jätetty luovuttamatta TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 jossa määrätään ECDIS-navigointijärjestelmään siirtyminen. 3) jätetty välittämättä tietopyyntö Trafille. Odotamme valituskelpoista päätöstä 22.3. mennessä, jonka jälkeen teemme tarvittaessa rikosilmoituksen virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 7 years agoMarch 16, 2016, 3:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Eronen Matti <matti.eronen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
March 21, 2016, 3:51 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Viittaan asiassa aikaisemmin käytyyn kirjeenvaihtoon. Liikennevirasto katsoo antaneensa kaikki pyydetyt asiakirjat ja tyhjentävän selvityksen niistä seikoista, joista olette esittänyt viranomaistoiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitetun tietopyynnön. Laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista. Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Oikeusoppineiden mukaan (Mäenpää: Julkisuusperiaate, s. 204 - 205) tietopyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Koska asia on ollut Liikennevirastoille epäselvä, olemme pyytäneet yksilöimään puutteet. Vastauksessanne olette todennut, ettei teillä ole osoittaa tällaisia seikkoja. Olette pyytänyt valituskelpoista päätöstä asiassa. Kun asiakirjapyyntöön suostutaan, ei julkisuuslaissa ole säädetty päätöksen tekemisestä. Oikeuskirjallisuudessa on todettu (esim. Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2004 s. 306–307 sekä Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimessa 2007 s. 245), että julkisen asiakirjan antamisesta ei tarvitse tehdä erityistä hallintopäätöstä, milloin viranomainen antaa asiakirjat pyynnön mukaisesti. Olette maininnut vastauksessanne kolme seikkaa, joista näkemyksenne mukaan tulisi esittää selvitys valituskelpoisessa päätöksessä. Ensimmäisessä kohdassa mainitun asian selvittäminen ei ole asiakirjojen julkisuuslaissa tarkoitettuun tietopyyntöön vastaamista. Toisen ja kolmannen kohdan osalta toteamme, että viranomaisen on hallintolain 31.1 §:n mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Tähän liittyen kirjaamomme on ohjannut teidät 1.2.2016 klo 14.40 ottamaan yhteyttä vastuuviranomaiseen, Trafiin ja vastauksessanne olette ilmoittaneet 4.2.2016 klo 17.34 tehneenne pyynnön suoraan Trafiin. Tietopyynnön välittäminen Trafille olisi siten ollut tarpeeton. Liikennevirasto on antanut kaikki pyydetyt asiakirjat ja tyhjentävän selvityksen viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Ystävällisin terveisin Matti Eronen
 1. 6 years, 12 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: VS: VS: VS: Re: Re: VS: VS: VS: Tietopyyntönne [#248]
Date
April 2, 2016, 5:04 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Matti Eronen, Asiaan ei siis ole vastattu julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa. Asiassa ei myöskään olla menty yksiselitteisesti julkl. 17 §, 18 § ja 19 § mukaan, joten katsomme että tässä tapauksessa viranomainen ei ole antanut asiakirjoja pyynnön mukaisesti. Asiassa ei voi jättää valitusosoitteellista päätöstä antamatta. Asiassa on tehty rikosilmoitus poliisille virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 248 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 11 months agoApril 2, 2016, 5:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
 2. 6 years, 9 months agoJune 10, 2016, 4:49 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.