Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa

Pyynnön vastaanottaja:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Maas Global Oy tiedottaa Whim-sovelluksensa verkkosivuilla, että he ovat tehneet matkaketjuyhteistyösopimuksen HSL:n kanssa 15.11.2016 [1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. [1] https://whimapp.com/fi/2016/11/21/hel...

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Jami Pekkanen
Otsikko
Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa [#501]
Päivämäärä
1. joulukuuta 2017 kello 12.23
Vastaanottaja
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Maas Global Oy tiedottaa Whim-sovelluksensa verkkosivuilla, että he ovat tehneet matkaketjuyhteistyösopimuksen HSL:n kanssa 15.11.2016 [1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. [1] https://whimapp.com/fi/2016/11/21/hel...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/501/up/bfae56ee62bca33e472f0dcfd3a8c4090692950f/
Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen
  1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. joulukuuta 2017 kello 12.23: Käyttäjä Jami Pekkanen lähetti viestin viranomaiselle Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
Lähettäjä
HSL <hsl@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Otsikko
VS: Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa [#501]
Päivämäärä
1. joulukuuta 2017 kello 15.02
Tila
Odotetaan vastausta

Kiitos yhteydenotostanne, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tack för att Ni tagit kontakt, Helsingfors regionenstrafik samkommunens registratorskontor har mottagit Ert meddelande. Thank you for contacting the Helsinki Region Transport Authority registry. Your message has been received.
  1. 10 kuukautta, 3 viikkoa sitten1. joulukuuta 2017 kello 15.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
Lähettäjä
Koivisto Johanna <johanna.koivisto@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Otsikko
HSL:N VASTAUS TIETOPYYNTÖÖN LIITTYEN SOPIMUSMALLIIN MATKAKETJUYHTEISTYÖSTÄ, PEKKANEN JAMI
Päivämäärä
11. joulukuuta 2017 kello 9.39
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei! Liitteenä pyytämänne asiakirja. Yt. HSL kirjaamo
  1. 10 kuukautta, 1 viikko sitten11. joulukuuta 2017 kello 9.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
  2. 10 kuukautta, 1 viikko sitten11. joulukuuta 2017 kello 11.54: Jami Pekkanen julkaisi liitteen tietopyyntöön Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa.
  3. 10 kuukautta, 1 viikko sitten11. joulukuuta 2017 kello 11.55: Käyttäjä Jami Pekkanen asetti tilaksi 'Request Successful'.