Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa

Pyynnön vastaanottaja:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Maas Global Oy tiedottaa Whim-sovelluksensa verkkosivuilla, että he ovat tehneet matkaketjuyhteistyösopimuksen HSL:n kanssa 15.11.2016 [1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta.

[1] https://whimapp.com/fi/2016/11/21/hel...


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Jami Pekkanen
Otsikko Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa [#501]
Päivämäärä 1. joulukuuta 2017 kello 12.23
Vastaanottaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Maas Global Oy tiedottaa Whim-sovelluksensa verkkosivuilla, että he ovat tehneet matkaketjuyhteistyösopimuksen HSL:n kanssa 15.11.2016 [1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. [1] https://whimapp.com/fi/2016/11/21/hel...
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen
  1. 1 kuukausi, 3 viikkoaitten1. joulukuuta 2017 kello 12.23: Käyttäjä Jami Pekkanen lähetti viestin viranomaiselle Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
Lähettäjä HSL <hsl@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Otsikko VS: Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa [#501]
Päivämäärä 1. joulukuuta 2017 kello 15.02
Tila Odotetaan vastausta

Kiitos yhteydenotostanne, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tack för att Ni tagit kontakt, Helsingfors regionenstrafik samkommunens registratorskontor har mottagit Ert meddelande. Thank you for contacting the Helsinki Region Transport Authority registry. Your message has been received.
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: perjantai 1. joulukuuta 2017 12:23 Vastaanottaja: HSL < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa [#501] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Maas Global Oy tiedottaa Whim-sovelluksensa verkkosivuilla, että he ovat tehneet matkaketjuyhteistyösopimuksen HSL:n kanssa 15.11.2016 [1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. [1] https://whimapp.com/fi/2016/11/21/hel... Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/501/up/bfae56...
  1. 1 kuukausi, 3 viikkoaitten1. joulukuuta 2017 kello 15.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
Lähettäjä Koivisto Johanna <johanna.koivisto@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Otsikko HSL:N VASTAUS TIETOPYYNTÖÖN LIITTYEN SOPIMUSMALLIIN MATKAKETJUYHTEISTYÖSTÄ, PEKKANEN JAMI
Päivämäärä 11. joulukuuta 2017 kello 9.39
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei! Liitteenä pyytämänne asiakirja. Yt. HSL kirjaamo
  1. 1 kuukausi, 1 viikkoitten11. joulukuuta 2017 kello 9.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
  2. 1 kuukausi, 1 viikkoitten11. joulukuuta 2017 kello 11.54: Jami Pekkanen julkaisi liitteen tietopyyntöön Matkaketjuyhteistyösopimus Maas Global Oy:n kanssa.
  3. 1 kuukausi, 1 viikkoitten11. joulukuuta 2017 kello 11.55: Käyttäjä Jami Pekkanen asetti tilaksi 'Request Successful'.