Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin kaupunki on julkaissut Malmin kaavarungon hankekortilla Sitowise Oy:n laatiman Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelman ajalle 2020-2030. Suunnitelma on valmistunut 16.12.2019, hyväksynyt Anni Tirri, projektinumero KAU45019. Koska suunnitelma on tilattu ja mitä se on maksanut, ja mistä määrärahoista kustannukset on hoidettu? Kuka on hyväksynyt tilaukset ja Sitowise Oy:n laskut? Mitä muita vastaavia selvityksiä Sitowise Oy:ltä on tilattu Malmin lentoasemaan liittyen?

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Dec. 20, 2019, 11:47 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki on julkaissut Malmin kaavarungon hankekortilla Sitowise Oy:n laatiman Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelman ajalle 2020-2030. Suunnitelma on valmistunut 16.12.2019, hyväksynyt Anni Tirri, projektinumero KAU45019. Koska suunnitelma on tilattu ja mitä se on maksanut, ja mistä määrärahoista kustannukset on hoidettu? Kuka on hyväksynyt tilaukset ja Sitowise Oy:n laskut? Mitä muita vastaavia selvityksiä Sitowise Oy:ltä on tilattu Malmin lentoasemaan liittyen?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 2 years, 11 months agoDec. 20, 2019, 11:47 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 20, 2019, 11:48 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 years, 11 months agoDec. 20, 2019, 11:49 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-013359/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 20, 2019, 1:18 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelman kustannukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-013359.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 20, 2019, 1:19 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Dec. 23, 2019, 2:27 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Sain oheisen tietopyynnön vastattavakseni. Tietopyynnössä tiedustellaan Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelmasta ja sen kustannuksista. Helsingin kaupunki on julkaissut Malmin kaavarungon hankekortilla Sitowise Oy:n laatiman Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelman ajalle 2020-2030. Suunnitelma on valmistunut 16.12.2019, hyväksynyt Anni Tirri, projektinumero KAU45019. Koska suunnitelma on tilattu ja mitä se on maksanut, ja mistä määrärahoista kustannukset on hoidettu? Kuka on hyväksynyt tilaukset ja Sitowise Oy:n laskut? Mitä muita vastaavia selvityksiä Sitowise Oy:ltä on tilattu Malmin lentoasemaan liittyen? Suunnittelutyön kustannukset olivat 37 676,00 euroa (alv 0%). Suunnittelutyön kustannukset on jaettu kolmelle tilaajalle kaupungin organisaatiossa. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelun osuus suunnittelutyön kustannuksista oli 17 676,00 euroa (alv 0%) ja tilaus on tehty 1.7.2019 (liitteenä). Kaupunginkanslian ja asemakaavoituksen osuus oli 10 000 euroa kummankin. Minä olen toiminut palvelumme osalta tilaajajana ja työn projektipäällikkönä ja tarkastanut laskut. Yksikön päällikkö on hyväksynyt laskut. Kustannukset on maksettu maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelun investointitaloudesta. Asemakaavoituksen ja kaupunginkanslian laskujen hyväksyntäketjun ja kustannuspaikan osalta minulla ei valitettavasti ole tietoa. Selvitän asian, mutta valitettavasti vastaaminen menee joulunajan lomien takia 6.1.2020 alkavalle viikolle. Sitowise Oy:ltä on tilattu Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön liikuntapalvelujen suunnittelutyö 20.12.2019. Toimin työn tilaajana ja projektipäällikkönä Ystävällisin terveisin, Anni Tirri projektinjohtaja <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö Kansakoulukatu 3, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/>
 1. 2 years, 11 months agoDec. 23, 2019, 2:29 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoDec. 27, 2019, 10:28 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Dec. 27, 2019, 10:35 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos. Tilauksen 1.7.2019 ovat siis tehneet kaupunkiympäristön toimialalta kaksi eri yksikköä yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa? Miten tilaus on koordinoitu? Voitteko toimittaa myös tilauksen 20.12.2019 tilausasiakirjat? Koska Sitowise Oy:ltä tilattu uusi työ "Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön liikuntapalvelujen suunnittelu" valmistuu? Malmigate Request Number: 879 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
Automaattinen vastaus: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Dec. 27, 2019, 10:35 a.m.
Status
Request resolved

?Hei Olen sähköpostin äärellä seuraavan kerran tiistaina 7.1.2020. Ystävällisin terveisin Anni Tirri projektinjohtaja <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö Kansakoulukatu 3, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/>&...
 1. 2 years, 11 months agoDec. 27, 2019, 10:35 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoDec. 27, 2019, 10:37 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 2 years, 11 months agoDec. 27, 2019, 11:29 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 4. 2 years, 11 months agoDec. 27, 2019, 11:30 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 5. 2 years, 10 months agoJan. 7, 2020, 11:23 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Jan. 10, 2020, 9:06 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelman ovat tilanneet kaupunkiympäristön toimialana kaksi palvelua, asemakaavoitus ja liikenne- ja katusuunnittelu yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Työlle asetettiin tavoitteita eri suunnittelutasoille maankäytön suunnittelusta rakentamiseen, joten työ ja sen lopputulos tarjoavat tietoa eri kokonaisuuksille kaupungin organisaatiossa. Ohessa tilaus Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön liikuntapalvelujen suunnittelusta. Työlle ei ole määritelty valmistumisaikaa, se riippuu myöhemmin määriteltävistä liikunta- ja viheraluepalveluista. Talviliikuntapalvelujen osalta välitavoite on 28.2.2020. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri
 1. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 9:08 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 10:02 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset.
 3. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 10:02 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Jan. 10, 2020, 10:04 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos paljon vastauksesta. Onko tässä tilauksen 7770005364 mukaisessa summassa 13.620,00 sekä asemakaavoitus ja liikenne- ja katusuunnittelu että kaupunginkanslian kulut, tai onko kaupunginkanslialla oma tilaus? Ystävällisin terveisin, Malmigate Request Number: 879 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 10:04 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 10:11 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Jan. 10, 2020, 10:20 a.m.
Status
Request resolved

Hei Liikuntapalvelujen suunnitteluun kohdistuu vain tuo edellisessä viestissä lähettämäni tilaus, joka on liikenne- ja katusuunnittelu -palvelun tekemä. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri
 1. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 10:23 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VS: Tietopyyntö Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäytön yleissuunnitelma kustannukset [#879]
Date
Jan. 10, 2020, 11:23 a.m.
To
Helsinki

Hei, ok, kiitos tarkennuksesta! Asia selvä. Hyvää päivänjatkoa teille! Malmigate Request Number: 879 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJan. 10, 2020, 11:24 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJan. 13, 2020, 12:06 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.