Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Uutta Helsinkiä -sivuilla sivulla kaavoitus viitatussa asiakirjassa "Malmin lentokentän alueen rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, alustava arvokohteiden luettelo" (ei tietoja laatijasta, asiakirja on myös päiväämätön, oletettavasti vuodelta 2015 tai 2016) sivulla 5. kohdassa "Laadittavat lisäselvitykset" mainitaan: Lentokenttäalue, (RKY-alue): laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa inventoidaan - rakenteet - kiitotiet - valaisimet - tekniset laitteet - Helsinki-teksti Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde Fallkullan alue: laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys alueen kehiyyämisideoiden pohjaksi, tilan arvokkaat rakennukset, niihin liittyvät pihapiirin rakennelmat, puukujanne, kuusiaidat sekä arvokkaat puutarha- ja maisemakokonaisuudet inventoidaan Sunnuntaipalstat: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Nallenmäki: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Muinaismuistolain alaiset linnoituslaitteet: - osa linnoituksista ja teistä jää rakentamisen alle. Museoviraston esityksen mukaisesti muinaisjäännöksistä tehdään täydentävät arkeologiset selvitykset ja tutkimukset. Tämän jälkeen muinaisjäännöksiin kajoaminen on mahdollista. Tutkimusten ja selvitysten jälkeen muinaisjäännöskohteiden rauhoitus voidaan poistaa ja kohteet säilyvät muinaisjäännösrekisterissä statuksella poistettu muinaisjäännös. Pyydämme saada nähtäväksi em. selvitykset, tilausasiakirjat ja laskut sekä uusimman version em. arvokohteiden luettelosta, jos luetteloa on päivitetty sen julkaisemisen jälkeen. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Päivämäärä
27. joulukuuta 2018 kello 10.51
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uutta Helsinkiä -sivuilla sivulla kaavoitus viitatussa asiakirjassa "Malmin lentokentän alueen rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, alustava arvokohteiden luettelo" (ei tietoja laatijasta, asiakirja on myös päiväämätön, oletettavasti vuodelta 2015 tai 2016) sivulla 5. kohdassa "Laadittavat lisäselvitykset" mainitaan: Lentokenttäalue, (RKY-alue): laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa inventoidaan - rakenteet - kiitotiet - valaisimet - tekniset laitteet - Helsinki-teksti Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde Fallkullan alue: laaditaan ympäristöhistoriallinen selvitys alueen kehiyyämisideoiden pohjaksi, tilan arvokkaat rakennukset, niihin liittyvät pihapiirin rakennelmat, puukujanne, kuusiaidat sekä arvokkaat puutarha- ja maisemakokonaisuudet inventoidaan Sunnuntaipalstat: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Nallenmäki: - alueen rakennuskanta arvotetaan asemakaavoituksen yhteydessä ja lisärakentamistarpeet selvitetään yhteistyössä asukkaiden kanssa Muinaismuistolain alaiset linnoituslaitteet: - osa linnoituksista ja teistä jää rakentamisen alle. Museoviraston esityksen mukaisesti muinaisjäännöksistä tehdään täydentävät arkeologiset selvitykset ja tutkimukset. Tämän jälkeen muinaisjäännöksiin kajoaminen on mahdollista. Tutkimusten ja selvitysten jälkeen muinaisjäännöskohteiden rauhoitus voidaan poistaa ja kohteet säilyvät muinaisjäännösrekisterissä statuksella poistettu muinaisjäännös. Pyydämme saada nähtäväksi em. selvitykset, tilausasiakirjat ja laskut sekä uusimman version em. arvokohteiden luettelosta, jos luetteloa on päivitetty sen julkaisemisen jälkeen. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
 1. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. joulukuuta 2018 kello 10.51: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
27. joulukuuta 2018 kello 10.56
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. joulukuuta 2018 kello 10.57: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2018-013443/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
27. joulukuuta 2018 kello 12.32
Tila
Odotetaan vastausta

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, laadittavat lisäselvitykset, Malmin lentokenttäalue, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-013443.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 kuukautta, 3 viikkoa sitten27. joulukuuta 2018 kello 12.33: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.38
Liitteet

Hei, Pyytämiäsi selvityksiä on tehty seuraavasti. Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Sunnuntaipalstat ja Nallenmäki, rakennusinventointi, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Linnoituslaitteet, tukikohta IX:4 ja tukikohta IX:5, koekaivausraportti, 2018 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Sähköpostin liitteenä on konsulttitöiden tilaus- tai tilauksen päätösasiakirjat sekä laskut. Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi on tehty oman työnä. Alueiden täydennysrakentamisen tutkiminen jatkuu todennäköisesti tänä vuonna. Raportit ovat niin suurikokoisia, että niiden lähettäminen sähköpostilla ei onnistu. Yllä on linkit kaupungin karttapalveluun, josta raportit on luettavissa ja ladattavissa. Laitan tähän samaan sähköpostiosoitteeseen myös tiedostojakopalvelun linkit, joiden kautta raportit on mahdollista ladata. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama-Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset [#697]
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.38
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Pyytämiäsi selvityksiä on tehty seuraavasti. Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Sunnuntaipalstat ja Nallenmäki, rakennusinventointi, 2016 https://www.hel.fi/static/public/hela... Linnoituslaitteet, tukikohta IX:4 ja tukikohta IX:5, koekaivausraportti, 2018 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Sähköpostin liitteenä on konsulttitöiden tilaus- tai tilauksen päätösasiakirjat sekä laskut. Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi on tehty oman työnä. Alueiden täydennysrakentamisen tutkiminen jatkuu todennäköisesti tänä vuonna. Raportit ovat niin suurikokoisia, että niiden lähettäminen sähköpostilla ei onnistu. Yllä on linkit kaupungin karttapalveluun, josta raportit on luettavissa ja ladattavissa. Laitan tähän samaan sähköpostiosoitteeseen myös tiedostojakopalvelun linkit, joiden kautta raportit on mahdollista ladata. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama-Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.39: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:43 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=TPXQKWPZ6GO3BK3INSSNTM1G4C8U7QQIHULP5JOW> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:43 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=TPXQKWPZ6GO3BK3INSSNTM1G4C8U7QQIHULP5JOW> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:42 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=5JOXB2JM81IPHYBIQ2EFH8UINZTXTPDGWDIYR8K0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:42 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=5JOXB2JM81IPHYBIQ2EFH8UINZTXTPDGWDIYR8K0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=D71MCK865AKCMD581OUTSG7IMAASPCJFLFV1KHMJ> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=D71MCK865AKCMD581OUTSG7IMAASPCJFLFV1KHMJ> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=JE6I22DDGJBXZIFUGJ5ELMWULPEHNVCGPXTFJBT0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.43
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Lähettäjä: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: keskiviikko 9. tammikuuta 2019 12:40 Vastaanottaja: Heinonen Valtteri < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa Hei, Löydät tiedoston täältä: Lataa<https://kympbox.kkip.fi/kympboxd/download.aspx?hash=JE6I22DDGJBXZIFUGJ5ELMWULPEHNVCGPXTFJBT0> Tämä tiedosto saattaa sisältää tietoja, joiden hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön, eikä sitä saa näyttää tai luovuttaa sivulliselle tai muutoin antaa sivullisen käyttöön. Jos tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä sisältöä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista viesti ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Terveisin KYMPBOX
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 3. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 4. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 5. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 6. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 7. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 8. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 9. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 10. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 11. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 12. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.46: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalue laadittavat lisäselvitykset.
 13. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 14. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.47: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 15. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.50: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 16. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.50: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 17. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.50: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 18. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.50: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 12.53
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, kiitos. Siis pitääkö paikkansa, että rakennushistoriallista selvitystä ei ole vielä laadittu, vaikka se on mainittu jo vuonna 2015 tai 2016 laadittavissa selvityksissä? Koska selvitys on tarkoitus laatia? "Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde" Request Number: 697 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 12.54: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 9.50
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastaustanne näihin kysymyksiin 9. tammikuuta 2019: Siis pitääkö paikkansa, että rakennushistoriallista selvitystä ei ole vielä laadittu, vaikka se on mainittu jo vuonna 2015 tai 2016 laadittavissa selvityksissä? Koska selvitys on tarkoitus laatia? "Lentokenttärakennukset sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat rakennelmat: laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, jossa huomioidaan myös interiöörit. Todetaan säilyneisyys, listataan tehdyt muutokset, rakennuspiirustukset - terminaalirakennus - lentokonehalli - suihkulähde" Request Number: 697 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 kuukausi, 3 viikkoa sitten22. tammikuuta 2019 kello 9.51: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 17.27

Hei, Ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Freese Oy / Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2016) tehtiin alueen kaavoituksen ja suojelutavoitteiden asettamisen pohjaksi. Tutkimus tehdään suunnitteluvaiheen tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tutkimus jakaantui arkistotutkimukseen sekä kentän ja rakennusten inventointiin paikan päällä. Rakennuksista tutkittiin seikkaperäisesti terminaali ja hangaari, joiden rakennusosien ja sisä- ja ulkotilojen ominaispiirteet analysoitiin. Muut alueen rakennukset käytiin läpi arkistotietojen sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella ja esitettiin rakennusvaihe- ja arvotuskaavioissa. Työn ohjaamiseen osallistui Helsingin kaupunginmuseo. Selvityksiä tarkennetaan tarpeen mukaan kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheissa. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama—Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
Lähettäjä
Heinonen Valtteri <valtteri.heinonen@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Re: VL: Uusi tiedosto on jaettu sinulle KYMPBOX:ssa [#697]
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 17.27
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Freese Oy / Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2016) tehtiin alueen kaavoituksen ja suojelutavoitteiden asettamisen pohjaksi. Tutkimus tehdään suunnitteluvaiheen tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tutkimus jakaantui arkistotutkimukseen sekä kentän ja rakennusten inventointiin paikan päällä. Rakennuksista tutkittiin seikkaperäisesti terminaali ja hangaari, joiden rakennusosien ja sisä- ja ulkotilojen ominaispiirteet analysoitiin. Muut alueen rakennukset käytiin läpi arkistotietojen sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella ja esitettiin rakennusvaihe- ja arvotuskaavioissa. Työn ohjaamiseen osallistui Helsingin kaupunginmuseo. Selvityksiä tarkennetaan tarpeen mukaan kohteiden hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheissa. Terveisin Valtteri Heinonen ............................................................................................................................ Valtteri Heinonen arkkitehti, SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoituspalvelu Pohjoinen alueyksikkö Kalasatama—Malmi-tiimi Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09-310 64795 <<sähköpostiosoite>> ............................................................................................................................
 1. 1 kuukausi, 3 viikkoa sitten22. tammikuuta 2019 kello 17.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 1 kuukausi, 3 viikkoa sitten23. tammikuuta 2019 kello 13.24: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 3. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.10: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 4. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.10: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 5. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.11: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 6. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.11: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 7. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.11: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 8. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.15: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.