Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvät selvitykset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvät selvitykset [#693]
Date
Dec. 6, 2018, 11:22 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years, 7 months agoDec. 6, 2018, 11:23 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 6, 2018, 11:23 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 5 years, 7 months agoDec. 6, 2018, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2018-012807/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 7, 2018, 11:49 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-012807.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years, 7 months agoDec. 7, 2018, 11:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 7 months agoDec. 21, 2018, 2 a.m.: This request became overdue
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807
Date
Dec. 22, 2018, 10:42 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Liitteenä Malmin lentokenttäalueen tilapäiset reittiyhteydet ja vesihuolto koostepiirustus. Ystävällisin terveisin Osmo Rasimus vs. tilapalvelupäällikkö
 1. 5 years, 7 months agoDec. 22, 2018, 10:44 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 7 months agoDec. 22, 2018, 10:50 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvät selvitykset.
 3. 5 years, 7 months agoDec. 22, 2018, 10:50 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807 [#693]
Date
Dec. 22, 2018, 10:57 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos tästä asiakirjasta. Toimitatteko myös muut asiaan liittyvät asiakirjat mahdollisimman pian. Kiitos ja hyvää joulunaikaa teille. Malmigate Request Number: 693 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 7 months agoDec. 22, 2018, 10:57 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807
Date
Jan. 4, 2019, 1:55 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Ohessa täydennys aikaisemman toimittamamme materiaalin lisäksi. Samalla toteamme, että kantavuutta selvitettäessä on todettu, että sallitaan pistekuorma 1000 kN (lavarakenne) pinta-alaltaan 4*4 m2 jäykälle alustalle, joka jakaa kuorman tasaisesti päällysteelle. Kuormitus ainoastaan alueille 17A ja 17 B. (HUOM! liitteenä olevan kartan punainen rajaus ei liity tähän alueille sallittuun kuormitukseen. Osmo Rasimus Rakennetun omaisuuden hallinta Helsingin kaupunki
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807
Date
Jan. 4, 2019, 1:55 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Ohessa täydennys aikaisemman toimittamamme materiaalin lisäksi. Samalla toteamme, että kantavuutta selvitettäessä on todettu, että sallitaan pistekuorma 1000 kN (lavarakenne) pinta-alaltaan 4*4 m2 jäykälle alustalle, joka jakaa kuorman tasaisesti päällysteelle. Kuormitus ainoastaan alueille 17A ja 17 B. (HUOM! liitteenä olevan kartan punainen rajaus ei liity tähän alueille sallittuun kuormitukseen. Osmo Rasimus Rakennetun omaisuuden hallinta Helsingin kaupunki
 1. 5 years, 6 months agoJan. 4, 2019, 1:56 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807 [#693]
Date
Jan. 4, 2019, 4:53 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos tästä täydennyksestä. Jos muita asiakirjoja ei ole näiden kahden lisäksi: 1. "Malmin lentokenttäalueen tilapäiset reittiyhteydet ja vesihuolto koostepiirustus" (toimitettu 22.12.2018) ja 2. "Lentoliikennealueenpaallysrakenteet_kartta002.pdf" (toimitettu 4.1.2019), niin pyydämme saada hallintopäätöksen, että muita asiakirjoja ei ole ja ohjeet, miten päätökseen voi hakea muutosta. Toimitattehan päätöksen ja mahdolliset päätöksen laatimisen yhteydessä löytyneet pyydetyt asiakirjat julkisuuslaissa säädettyyn määräaikaan mennessä. Julkisuuslaki 14 § "Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön." Alkuperäinen tietopyyntö 5.12.2018. "Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat." Muistutamme, että julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne. Malmigate Request Number: 693 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 6 months agoJan. 4, 2019, 4:54 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 5 years, 6 months agoJan. 4, 2019, 5 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvät selvitykset.
 3. 5 years, 6 months agoJan. 4, 2019, 5 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807
Date
Jan. 7, 2019, 4:57 p.m.

Täydennys tietopyyntöönne. Malmin alueen kaavoituksesta, mukaan lukien lentokenttäalue löytyy materiaalia Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta 48 / 10.12.2018 § 800 sekä kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjasta 35/11.12.2018 § 648. Pöytäkirjat löytyvät verkosta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat?year=2018 ja https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... t. Osmo Rasimus
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807
Date
Jan. 7, 2019, 4:57 p.m.
Status
Request resolved

Täydennys tietopyyntöönne. Malmin alueen kaavoituksesta, mukaan lukien lentokenttäalue löytyy materiaalia Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta 48 / 10.12.2018 § 800 sekä kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjasta 35/11.12.2018 § 648. Pöytäkirjat löytyvät verkosta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat?year=2018 ja https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... t. Osmo Rasimus
 1. 5 years, 6 months agoJan. 7, 2019, 4:58 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Täydennys tietopyyntöön Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumatoimistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Diaari HEL 2018-012807 [#693]
Date
Jan. 7, 2019, 6:03 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitämme vastauksestanne 7.1.2018. Viittaatte vastauksessanne kaupunginhallituksen päätökseen Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttamisesta 48 / 10.12.2018 § 800 ja kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen Malmin lentoaseman kaavarungon tarkennuksesta 35/11.12.2018 § 648. Näiden päätösten aineistoista ei selviä vastauksia tietopyynnössä esittämiimme kysymyksiin kenttäalueelle suunnitellusta väliaikaisesta tapahtumakäytöstä. Em. päätöksiin viittaaminen on muutenkin hyödytöntä, em. päätös asemakaavasta ei ole vielä oikeusvaikutteinen ja se koskee pelkästään rakennuksia. Laajemmin aluetta koskeva kaavarungon tarkennus taas tähtää ajassa huomattavasti pidemmälle, ja koskee pääosin Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien asemakaavahankkeita. Myös ne ovat itse kenttäalueen ulkopuolella. Toistamme tietopyyntömme 5.12.2018: Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne. Jos olette selvittäneet, että em. ulkopuolisilla konsulteilla ei ole teetetty muita selvityksiä kuin mitä tähän mennessä tässä tietopyynnössä on tullut esille, pyydämme saada asiasta hallintopäätöksen ja ohjeet, miten päätökseen voi hakea muutosta. Request Number: 693 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 6 months agoJan. 7, 2019, 6:03 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 5 years, 6 months agoJan. 7, 2019, 6:03 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2018-012807 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 11, 2019, 10:18 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-012807.</p> <p> Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2018-012807 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 11, 2019, 10:18 a.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-012807.</p> <p> Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years, 6 months agoJan. 11, 2019, 10:19 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2018-012807 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki [#693]
Date
Jan. 11, 2019, 10:53 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos päätöksestä Tekninen johtaja 07 / 10.01.2019. Päätöksessä on mitä ilmeisimmin virhe. "Tekninen johtaja päätti, että muita asiakirjoja kuin ne, jotka on jo luovutettu tietopyytäjälle sähköpostitse 22.12.2018 (Liite 1) ja 4.1.2019 (Liite 2 ja 3) ja 7.1.2019 ei voida luovuttaa, koska asiakirjoja ei ole olemassa." "Toimitettujen asiakirjojen lisäksi ei ole muita asiakirjoja toimitettavaksi tietopyytäjälle." Alkuperäinen tietopyyntö: Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne. Jos Helsingin kaupunki kieltäytyy luovuttamasta kaikkia pyydettyjä asiakirjoja, on päätöksestä ilmettävä syyt, miksi pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa. Request Number: 693 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 6 months agoJan. 11, 2019, 10:53 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 5 years, 6 months agoJan. 11, 2019, 10:54 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 3. 5 years, 4 months agoMarch 19, 2019, 12:07 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 5 years, 4 months agoMarch 19, 2019, 12:09 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 5 years, 4 months agoMarch 19, 2019, 12:12 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 5 years, 3 months agoApril 6, 2019, 10:41 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvät selvitykset.
 7. 5 years, 3 months agoApril 6, 2019, 10:42 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.