Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Vastaus myöhässä
Palautettava ennen:
12. helmikuuta 2019 - 1 viikko  TENTENTEten
Pyynnön yhteenveto
Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista on julkisten lähteiden mukaan valmistumassa koottu raportti. "Alustavien tietojen mukaan hallin katossa on ilmennyt kosteusvaurioita ja lattian alla on todettu olevan vettä." (Twitter 28.1.2019) Pyydämme saada raportin nähtäväksi heti kun se on valmistunut. Pyydämme saada nähtäväksi myös raportin/raporttien tilausasiakirjat, laskut ja tiliöinnit kaupungin kirjanpitoon. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Pyydämme saada myös nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen / kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnön tekijä on twiittien mukaan Jari Tähtinen. Pyydämme saada lisäksi nähtäväksi Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen vuokrauksesta Suomen Ilmailuliitolle heti kun päätös on tehty. Vuokrauksen ajankohta 25.5.2019. Viite: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan twiitti 22.1.2019, "Hangaaria voidaan vuokrata tapahtuman yhteydessä lentokoneiden näyttelytilaksi. Ilmailuliiton satavuotisjuhlassa 25.5. näin tehdäänkin.") Edellisen kerran halli on ollut vuokrattavassa kunnossa torstaina 24.1.2109, viite Tukkutorin yksikön päällikkö 4/22.1.2019, päätös asiassa HEL 2019-000544. Päätöksessä viitataan "tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen". Pyydämme saada nähtäväksi myös tähän liittyvät asiakirjat, jos vuokraaja on sopinut vuokranantajan kanssa sovittu vesi-, tuuli- yms. tehosteiden käytöstä tai muusta tavanomaisesta käytöstä poikkeavasta toiminnasta, mikä on voinut vaarantaa rakennussuojelulailla suojeltavan lentokonehallin kuntoa tai arvoja.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja [#712]
Päivämäärä
29. tammikuuta 2019 kello 12.05
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista on julkisten lähteiden mukaan valmistumassa koottu raportti. "Alustavien tietojen mukaan hallin katossa on ilmennyt kosteusvaurioita ja lattian alla on todettu olevan vettä." (Twitter 28.1.2019) Pyydämme saada raportin nähtäväksi heti kun se on valmistunut. Pyydämme saada nähtäväksi myös raportin/raporttien tilausasiakirjat, laskut ja tiliöinnit kaupungin kirjanpitoon. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Pyydämme saada myös nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen / kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnön tekijä on twiittien mukaan Jari Tähtinen. Pyydämme saada lisäksi nähtäväksi Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen vuokrauksesta Suomen Ilmailuliitolle heti kun päätös on tehty. Vuokrauksen ajankohta 25.5.2019. Viite: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan twiitti 22.1.2019, "Hangaaria voidaan vuokrata tapahtuman yhteydessä lentokoneiden näyttelytilaksi. Ilmailuliiton satavuotisjuhlassa 25.5. näin tehdäänkin.") Edellisen kerran halli on ollut vuokrattavassa kunnossa torstaina 24.1.2109, viite Tukkutorin yksikön päällikkö 4/22.1.2019, päätös asiassa HEL 2019-000544. Päätöksessä viitataan "tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen". Pyydämme saada nähtäväksi myös tähän liittyvät asiakirjat, jos vuokraaja on sopinut vuokranantajan kanssa sovittu vesi-, tuuli- yms. tehosteiden käytöstä tai muusta tavanomaisesta käytöstä poikkeavasta toiminnasta, mikä on voinut vaarantaa rakennussuojelulailla suojeltavan lentokonehallin kuntoa tai arvoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
  1. 3 viikkoa sitten29. tammikuuta 2019 kello 12.05: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
29. tammikuuta 2019 kello 12.07
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 viikkoa sitten29. tammikuuta 2019 kello 12.08: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
29. tammikuuta 2019 kello 14.53
Tila
Odotetaan vastausta

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-001336.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 3 viikkoa sitten29. tammikuuta 2019 kello 14.54: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki [#712]
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 10.44
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 29.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001336. Laissa säädetty kahden viikon määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 7 tuntia, 3 minuuttia sitten19. helmikuuta 2019 kello 10.45: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.