Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista on julkisten lähteiden mukaan valmistumassa koottu raportti. "Alustavien tietojen mukaan hallin katossa on ilmennyt kosteusvaurioita ja lattian alla on todettu olevan vettä." (Twitter 28.1.2019) Pyydämme saada raportin nähtäväksi heti kun se on valmistunut. Pyydämme saada nähtäväksi myös raportin/raporttien tilausasiakirjat, laskut ja tiliöinnit kaupungin kirjanpitoon. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Pyydämme saada myös nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen / kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnön tekijä on twiittien mukaan Jari Tähtinen. Pyydämme saada lisäksi nähtäväksi Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen vuokrauksesta Suomen Ilmailuliitolle heti kun päätös on tehty. Vuokrauksen ajankohta 25.5.2019. Viite: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan twiitti 22.1.2019, "Hangaaria voidaan vuokrata tapahtuman yhteydessä lentokoneiden näyttelytilaksi. Ilmailuliiton satavuotisjuhlassa 25.5. näin tehdäänkin.") Edellisen kerran halli on ollut vuokrattavassa kunnossa torstaina 24.1.2109, viite Tukkutorin yksikön päällikkö 4/22.1.2019, päätös asiassa HEL 2019-000544. Päätöksessä viitataan "tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen". Pyydämme saada nähtäväksi myös tähän liittyvät asiakirjat, jos vuokraaja on sopinut vuokranantajan kanssa sovittu vesi-, tuuli- yms. tehosteiden käytöstä tai muusta tavanomaisesta käytöstä poikkeavasta toiminnasta, mikä on voinut vaarantaa rakennussuojelulailla suojeltavan lentokonehallin kuntoa tai arvoja.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja [#712]
Date
Jan. 29, 2019, 12:05 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista on julkisten lähteiden mukaan valmistumassa koottu raportti. "Alustavien tietojen mukaan hallin katossa on ilmennyt kosteusvaurioita ja lattian alla on todettu olevan vettä." (Twitter 28.1.2019) Pyydämme saada raportin nähtäväksi heti kun se on valmistunut. Pyydämme saada nähtäväksi myös raportin/raporttien tilausasiakirjat, laskut ja tiliöinnit kaupungin kirjanpitoon. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Pyydämme saada myös nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen / kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnön tekijä on twiittien mukaan Jari Tähtinen. Pyydämme saada lisäksi nähtäväksi Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen vuokrauksesta Suomen Ilmailuliitolle heti kun päätös on tehty. Vuokrauksen ajankohta 25.5.2019. Viite: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan twiitti 22.1.2019, "Hangaaria voidaan vuokrata tapahtuman yhteydessä lentokoneiden näyttelytilaksi. Ilmailuliiton satavuotisjuhlassa 25.5. näin tehdäänkin.") Edellisen kerran halli on ollut vuokrattavassa kunnossa torstaina 24.1.2109, viite Tukkutorin yksikön päällikkö 4/22.1.2019, päätös asiassa HEL 2019-000544. Päätöksessä viitataan "tehosteiden (vesi-, tuuli-, yms.) käytöstä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen". Pyydämme saada nähtäväksi myös tähän liittyvät asiakirjat, jos vuokraaja on sopinut vuokranantajan kanssa sovittu vesi-, tuuli- yms. tehosteiden käytöstä tai muusta tavanomaisesta käytöstä poikkeavasta toiminnasta, mikä on voinut vaarantaa rakennussuojelulailla suojeltavan lentokonehallin kuntoa tai arvoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years, 2 months agoJan. 29, 2019, 12:05 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 29, 2019, 12:07 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 29, 2019, 12:07 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 5 years, 2 months agoJan. 29, 2019, 12:08 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 29, 2019, 2:53 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-001336.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 29, 2019, 2:53 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-001336.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years, 2 months agoJan. 29, 2019, 2:54 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö/HEL 2019-001336
Date
Feb. 15, 2019, 8:22 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viitaten Malmigate Net Helsingin kaupungin kirjaamoon toimittamaan tietopyyntöön. Pyydätte hangaarista valmistuvaa koottua raporttia; - hangaarin tutkimukset ovat yhä kesken. Osa hangaarin tutkimuksista on valmistunut (Haitta-ainetutkimus ja Laajarunkoisen rakennuksen turvallisuusselvitys). Myös putkistojen kuntotutkimus on jo tehty, mutta lopullista raporttia ei ole saatu. Rakenteiden kuntotutkimuksen on sanottu valmistuvan kevään aikana. Pyydätte saada nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen/kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön; - kaupunki ei ole tehnyt tarjousta kenellekään hangaarin vuokrauksesta. JoinAviation Holding OU:lta saapuneeseen hakemukseen on vastattu, ettei vuokrausta tehdä, hakemus ja vastaus liitteenä. Pyydätte saada nähdä Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen; - hakemus liitteenä, päätöksen valmistelu vielä kesken - kaikki tehdyt päätökset ovat julkisia ja ne löytyvät internetistä, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Pyydätte saada nähdä asiakirjat 24.1. tehdystä vuokrauksesta, jos siinä on erikseen sovittu poikkeavasta toiminnasta tai tehosteiden käytöstä; - 24.1. vuokrauksessa ei ole sovittu poikkeavasta toiminnasta, eikä tehosteiden käytöstä Pyydätte huomioimaan, että asian käsittelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia; - päätöksen valmistelijan nimi näkyy aina lisätietojen antajana ja päättäjän nimi allekirjoittajana yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimpäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki [#712]
Date
Feb. 19, 2019, 10:44 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 29.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001336. Laissa säädetty kahden viikon määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 2 months agoFeb. 19, 2019, 10:45 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 19, 2019, 10:46 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Tietopyyntö/HEL 2019-001336
Date
Feb. 20, 2019, 1:04 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, vahvistaisitteko, että tämä viesti on vastaanotettu. yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimpäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki Lähettäjä: Sorakari Merja Lähetetty: perjantai 15. helmikuuta 2019 8:23 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Tietopyyntö/HEL 2019-001336 Viitaten Malmigate Net Helsingin kaupungin kirjaamoon toimittamaan tietopyyntöön. Pyydätte hangaarista valmistuvaa koottua raporttia; - hangaarin tutkimukset ovat yhä kesken. Osa hangaarin tutkimuksista on valmistunut (Haitta-ainetutkimus ja Laajarunkoisen rakennuksen turvallisuusselvitys). Myös putkistojen kuntotutkimus on jo tehty, mutta lopullista raporttia ei ole saatu. Rakenteiden kuntotutkimuksen on sanottu valmistuvan kevään aikana. Pyydätte saada nähtäväksi Helsingin kaupungin laatiman tarjouksen/kielteisen päätöksen tarjouspyyntöön; - kaupunki ei ole tehnyt tarjousta kenellekään hangaarin vuokrauksesta. JoinAviation Holding OU:lta saapuneeseen hakemukseen on vastattu, ettei vuokrausta tehdä, hakemus ja vastaus liitteenä. Pyydätte saada nähdä Suomen Ilmailuliiton tarjouspyynnön/vuokrahakemuksen ja päätöksen; - hakemus liitteenä, päätöksen valmistelu vielä kesken - kaikki tehdyt päätökset ovat julkisia ja ne löytyvät internetistä, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun... Pyydätte saada nähdä asiakirjat 24.1. tehdystä vuokrauksesta, jos siinä on erikseen sovittu poikkeavasta toiminnasta tai tehosteiden käytöstä; - 24.1. vuokrauksessa ei ole sovittu poikkeavasta toiminnasta, eikä tehosteiden käytöstä Pyydätte huomioimaan, että asian käsittelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia; - päätöksen valmistelijan nimi näkyy aina lisätietojen antajana ja päättäjän nimi allekirjoittajana yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimpäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki [#712]
Date
March 2, 2019, 9:43 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastausta tähän tietopyyntöön 29.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kuukauden määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoMarch 2, 2019, 9:44 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki [#712]
Date
March 15, 2019, 9:04 a.m.
To
Helsinki

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja" (01/29/2019, #712) was not answered in the time defined by law and is now 31 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Diaarinumero HEL 2019-001336. Sincerely yours, Malmigate Net Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoMarch 15, 2019, 9:05 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:07 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:07 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001336/Helsingin kaupunki [#712]
Date
March 15, 2019, 9:09 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja" (29.1.2019, #712) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 31 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Diaarinumero HEL 2019-001336. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 712 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoMarch 15, 2019, 9:10 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:10 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:10 a.m.

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:16 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:17 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:24 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:42 p.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 5 years, 1 month agoMarch 19, 2019, 12:42 p.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 9. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 10. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:52 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 11. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 12. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 13. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 14. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 15. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehalli, koottu raportti ja vuokrausten asiakirjoja.
 16. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 17. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:53 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 18. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 8:54 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#712]
Date
March 20, 2019, 9:25 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksestanne tietopyyntöön HEL 2019-001336. Tässä Open Knowledge Finlandin ylläpitämässä tietopyynto.fi palvelussa on ilmeisesti ollut tekninen häiriö. Eilen tiistaina 19.3. tuli kerralla 41 kpl erilaisia viestejä ja kuittauksia, osa useampaankin kertaan noin ajalta helmikuu-maaliskuu 2019. Kiitos teille ja hyvää kevään jatkoa! Malmigate Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoMarch 20, 2019, 9:25 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#712]
Date
April 9, 2019, 8:16 a.m.
To
Helsinki

Hei, olisikohan tämä raportti jo valmistunut: Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista on julkisten lähteiden mukaan valmistumassa koottu raportti. "Alustavien tietojen mukaan hallin katossa on ilmennyt kosteusvaurioita ja lattian alla on todettu olevan vettä." (Twitter 28.1.2019) Pyydämme saada raportin nähtäväksi heti kun se on valmistunut. Pyydämme saada nähtäväksi myös raportin/raporttien tilausasiakirjat, laskut ja tiliöinnit kaupungin kirjanpitoon. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Vastauksenne 15.2.2019 "hangaarin tutkimukset ovat yhä kesken. Osa hangaarin tutkimuksista on valmistunut (Haitta-ainetutkimus ja Laajarunkoisen rakennuksen turvallisuusselvitys). Myös putkistojen kuntotutkimus on jo tehty, mutta lopullista raporttia ei ole saatu. Rakenteiden kuntotutkimuksen on sanottu valmistuvan kevään aikana." Request Number: 712 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 9, 2019, 8:17 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#712]
Date
April 9, 2019, 1:05 p.m.

Hei, alla saamani vastaus; "Hei Raportti ei ole vielä valmistunut. Selvitän tilauksen ja laskutuksen tilanteen. t. Anneli" Anneli Nurmi projektinjohtaja, arkkitehti yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimpäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
From
Sorakari Merja <merja.sorakari@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#712]
Date
April 9, 2019, 1:05 p.m.
Status
Request resolved

Hei, alla saamani vastaus; "Hei Raportti ei ole vielä valmistunut. Selvitän tilauksen ja laskutuksen tilanteen. t. Anneli" Anneli Nurmi projektinjohtaja, arkkitehti yhteistyöterveisin, Merja Sorakari Tiimpäällikkö Puh 09 310 33988/0400 190588 Käyntisoite; Vanha Talvitie 10 H, 2.krs Kaupunkiympäristön toimiala/Rya Tilapalvelut/Tukkutori -yksikkö PL 58227, 00099 Helsingin kaupunki
 1. 5 years agoApril 9, 2019, 1:07 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoApril 10, 2019, 11:35 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 3. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:32 a.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 4:59 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.