Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsingin kaupunki on tiedottanut, että Malmin lentoaseman alueelle suunnitellaan jalankulun ja pyöräilun reittejä sekä muita uusia rakenteita alueelle, joka on lainvoimaisen asemakaavan mukaan lentoliikennealuetta (LL). Muun muassa ulkoilu- ja leikkipaikkoja. Pyydämme saada asiaan liittyvät suunnitelmat, diaariotteet ja muut julkiset asiakirjat nähtäväksi sekä tiedon viranhaltijasta / haltijoista, jotka ovat hankkeista päättäneet, sekä mistä määrärahasta / määrärahoista hankkeet vuodelle 2021 kustannetaan, ja mikä on näiden uusien rakenteiden suunniteltu käyttöikä/aika alueella.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet [#1378]
Date
May 7, 2021, 8:12 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki on tiedottanut, että Malmin lentoaseman alueelle suunnitellaan jalankulun ja pyöräilun reittejä sekä muita uusia rakenteita alueelle, joka on lainvoimaisen asemakaavan mukaan lentoliikennealuetta (LL). Muun muassa ulkoilu- ja leikkipaikkoja. Pyydämme saada asiaan liittyvät suunnitelmat, diaariotteet ja muut julkiset asiakirjat nähtäväksi sekä tiedon viranhaltijasta / haltijoista, jotka ovat hankkeista päättäneet, sekä mistä määrärahasta / määrärahoista hankkeet vuodelle 2021 kustannetaan, ja mikä on näiden uusien rakenteiden suunniteltu käyttöikä/aika alueella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 2 years, 11 months agoMay 7, 2021, 8:12 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 7, 2021, 8:13 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 years, 11 months agoMay 7, 2021, 8:14 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-005672/Helsingin kaupunki
Date
May 7, 2021, 11:22 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-005672.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 years, 11 months agoMay 7, 2021, 11:23 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa
Date
May 20, 2021, 9:24 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa vastaus tietopyyntöönne, liitteenä pyydettyä suunnitelma-aineistoa. Osa suunnitelmista on vielä keskeneräisiä ja toimitetaan niiden valmistuttua. Terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/>
 1. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:35 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 3. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:35 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 4. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:35 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 5. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:35 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 6. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:36 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
May 20, 2021, 9:38 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos vastauksestanne. Onko Helsingin kaupunki selvittänyt liitteessä 2. mainitun portin ja kivipylväiden ikää, ovatko ne mahdollisesti alkuperäisiä 1930-luvulta tai uudempia? Koska työ tullaan tilaamaan Staralta ja kuka on päättävä viranhaltija tilauksen osalta? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1378 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 9:38 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
May 20, 2021, 12:37 p.m.
Status
Request resolved

Hei Kivipylväiden ikää ei ole selvitetty. Vanhoista ilmakuvista näkyy alueen kehitystä ja nykyistä vastaavaa aitaa ei ole vielä 30-luvulla. Vuoden 1943 ilmakuvassa näkyy reittiyhteys silloiselle tilarakennukselle ja siinä hahmottuu tummana varjona jotakin reitin varrella, mahdollisesti portinpielet. On siis mahdollista, että pylväät olisivat tuolta ajalta. Pylväät on tarkoitus ottaa talteen ja käyttää mahdollisuuksien mukaan samassa kohdassa edelleen kulkua reunustamassa tai muulla kohtaa alueella. Rakentamistyöt tilataan reittien osalta nyt touko-kesäkuussa ja ulkokuntoilun osalta mahdollisesti kesän tai alkusyksyn aikana. Tilauksen allekirjoittaa viranhaltija hankintavaltuuksiensa puitteissa, tässä tapauksessa Kaupunkiympäristön toimialan Yleiset alueet -palvelun Alueellisen rakentamisyksikön päällikkö. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi
 1. 2 years, 11 months agoMay 20, 2021, 12:38 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJune 4, 2021, 11 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 4, 2021, 11:01 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos vastauksesta, voitteko toimittaa kopiot tilausasiakirjoista jos ne ovat jo valolemassa tai kun ne ovat olemassa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1378 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJune 4, 2021, 11:01 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 4, 2021, 11:03 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos vastauksesta, voitteko toimittaa kopiot tilausasiakirjoista jos ne ovat jo olemassa tai kun ne ovat olemassa? Lisäksi voitteko toimittaa asiasta Kaupunginmuseolta ja Museovirastolta pyydetyt lausunnot? Jos asiaan liittyviä lausuntoja ei ole olemassa, voitteko tehdä asiasta päätöksen, että pyydettyjä asiakirjoja ei ole olemassa ja ei voida siksi luovuttaa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1378 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJune 4, 2021, 11:03 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 7, 2021, 12:10 p.m.
Status
Request resolved

Hei Asiakirjaa ei voida vielä toimittaa, sillä rakentamisen tilausta ei ole vielä tehty. Toimitamme tilausasiakirjan, kun tilaus on tehty. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi
 1. 2 years, 10 months agoJune 7, 2021, 12:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 14, 2021, 4:34 p.m.
Status
Request resolved

Hei Asiakirjaa (reittien rakentamisesta) ei voida vielä toimittaa, sillä rakentamisen tilausta ei ole vielä tehty. Toimitamme tilausasiakirjan, kun tilaus on tehty. Kaupunginmuseolta tai Museovirastolta ei ole pyydetty lausuntoa reittien rakentamiseen liittyen. Valmistelemme pyytämänne päätöksen, että asiakirjoja ei ole olemassa eikä niitä sen johdosta voida toimittaa. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi
 1. 2 years, 10 months agoJune 14, 2021, 4:37 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa
Date
June 14, 2021, 4:52 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa tietopyynnössänne 7.5.2021 (HEL2021-005672) pyytämänne ulkokuntoilu- ja leikkipaikan suunnitelma. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/> Lähettäjä: Tirri Anni Lähetetty: torstai 20. toukokuuta 2021 9:25 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa Hei Ohessa vastaus tietopyyntöönne, liitteenä pyydettyä suunnitelma-aineistoa. Osa suunnitelmista on vielä keskeneräisiä ja toimitetaan niiden valmistuttua. Terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/>
 1. 2 years, 10 months agoJune 14, 2021, 4:53 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:35 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:40 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 4. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:42 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 16, 2021, 7:45 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Kiitos asiakirjasta Ulkokuntoilu-jaleikkipaikka_istutus-javarustepiirustus_VIO6162_200. Voitteko lähettää myös piirustusluettelon/luettelot tästä hankkeesta/näistä hankkeista mistä ilmenee kaikki hankkeeseen/hankkeisiin liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat? Mikä on näiden hankkeiden diaarinumero tai vastaava numero/numerot Helsingin kaupungin järjestelmässä? Lisäksi voitteko toimittaa myös ELY-keskukselta asiasta pyydetyn lausunnon? Jos asiaan liittyvää lausuntoa myöskään ELY-keskukselta ei ole olemassa, voitteko tehdä asiasta päätöksen, että pyydettyä asiakirjoja ei ole olemassa ja ei voida siksi luovuttaa? Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1378 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:45 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:56 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 2 years, 10 months agoJune 16, 2021, 7:56 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
June 22, 2021, 4:54 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa pyytämänne asiakirjat. Piirustuksilla ei ole diaarinumeroa vaan piirustusnumero, joka näkyy piirustusluetteloista. Liitteenä: - piirustusluettelo ulkokuntoilu- ja leikkipaikka - piirustusluettelo reitit (piirustusluettelossa mukana myös muita kuin ko. rakennushanketta koskevia suunnitelmia, tietopyyntöä koskevat kaksi alinta otsikkotasoa luettelossa) - ELY-keskuksen lausunto Terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi
 1. 2 years, 10 months agoJune 22, 2021, 4:55 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJune 24, 2021, 11:50 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 3. 2 years, 10 months agoJune 24, 2021, 11:50 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 4. 2 years, 10 months agoJune 24, 2021, 11:50 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 5. 2 years, 10 months agoJune 24, 2021, 11:51 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2021-008973 Maankäyttöjohtaja/Helsingin kaupunki
Date
Aug. 12, 2021, 11:30 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Kaupunkiympäristön toimialan vastaus asiakirjapyyntöön koskien Malmin lentoaseman jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä muita uusia rakenteita<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-008973.</p> <p> Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 years, 8 months agoAug. 12, 2021, 11:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 8 months agoAug. 12, 2021, 12:14 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Vastaus tietopyyntöönne 7.5.2021 koskien Malmin reittejä ja ulkokuntoilupaikkaa [#1378]
Date
Aug. 25, 2021, 3:55 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa vielä tietopyyntönne 7.5.2021 jälkikysymyksissä pyytämänne asiakirja koskien jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyksien rakentamisen tilausta. Terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi
 1. 2 years, 8 months agoAug. 25, 2021, 3:58 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 7 months agoSept. 3, 2021, 9:25 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema, jalankulun ja pyöräilyn reitit ja muut uudet rakenteet.
 3. 2 years, 7 months agoSept. 3, 2021, 9:26 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.