Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta

Pyynnön vastaanottaja:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>>

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko
Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta [#456]
Päivämäärä
31. elokuuta 2017 kello 15.55
Vastaanottaja
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/456/up/e55812d568a9e1fc58dc974edb9116ba1730f508/
Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
 1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten31. elokuuta 2017 kello 15.55: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Lähettäjä
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Otsikko
RE: Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta [#456]
Päivämäärä
1. syyskuuta 2017 kello 8.08
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kirjaamossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi | sic.fimea.fi | Twitter: @Fimea @Siclehti Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
Lähettäjä
Hakkarainen Ritva <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Otsikko
Asiakirjan julkaiseminen: Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta
Päivämäärä
15. syyskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Olette toimittanut 31.8.2017 Fimeaan seuraavan tietopyynnön: Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Ohessa Fimean korkeimmalle oikeudelle antama lausunto 1.6.2012. Tämä asiakirja on julkinen. Fimea on lisäksi antanut vuoden 2016 ja 2017 aikana esitutkintaviranomaisille lausuntoja huumausaineiden vaarallisuudesta. Nämä asiakirjat liittyvät esitutkintaan, joiden osalta salassa pidosta on erikseen säädetty. Fimea selvittää vielä niiden luovuttamismahdollisuutta ja tekee päätöksen asiakirjan antamisesta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään julkisuuslain 14 §:n mukaisessa määräajassa. Tämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.
 1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten15. syyskuuta 2017 kello 15.10: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten15. syyskuuta 2017 kello 15.11: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten15. syyskuuta 2017 kello 15.12: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
Lähettäjä
Finea Kirjaamo <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Otsikko
Tiedoksiantaminen: Asiakirjapyyntönne 31.8.2017
Päivämäärä
27. syyskuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa vastaus asiakirjapyyntöönne 31.8.2017. Tämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.
 1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten27. syyskuuta 2017 kello 15.35: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten27. syyskuuta 2017 kello 15.36: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten27. syyskuuta 2017 kello 15.36: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
Lähettäjä
"Marko Oinonen, Tulli" <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Otsikko
Pyyntönne 31.8.2017
Päivämäärä
2. lokakuuta 2017
Liitteet

Hei! Olette pyytäneet Fimean Tullille antamaa lausuntoa. Fimea on siirtänyt pyyntönne Tullille. Ohessa pyytämänne lausunto!
 1. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2017 kello 13.43: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2017 kello 13.45: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 4. 1 vuosi, 4 kuukautta sitten14. lokakuuta 2017 kello 11.34: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Request partially successful'.
Lähettäjä
=?utf-8?q?Laura_Kinnunen=2C_tutkintasihteeri=2C_Tampereen_p=C3=A4=C3=A4poliisiasema?= <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Otsikko
Tietopyynt�
Päivämäärä
16. lokakuuta 2017
Liitteet

Hei, Olemme vastaanottaneet siirrolla Fimealle lähettämänne tietopyynnön koskien sen tekemiä lausuntoja Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Lausunnot löytyvät tämän viestin liitteestä. Ystävällisin terveisin,
 1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten11. marraskuuta 2017 kello 19.17: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
 2. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten11. marraskuuta 2017 kello 19.17: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten12. marraskuuta 2017 kello 20.19: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 4. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten12. marraskuuta 2017 kello 20.19: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 5. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten15. marraskuuta 2017 kello 21.30: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta' julkiseksi.