Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta [#456]
Date
Aug. 31, 2017, 3:55 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä, ja lähettäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/456/up/e55812d568a9e1fc58dc974edb9116ba1730f508/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
RE: Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta [#456]
Date
Sept. 1, 2017, 8:08 a.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kirjaamossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi | sic.fimea.fi | Twitter: @Fimea @Siclehti Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
From
Hakkarainen Ritva <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Asiakirjan julkaiseminen: Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta
Date
Sept. 15, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Olette toimittanut 31.8.2017 Fimeaan seuraavan tietopyynnön: Pyytäisin diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Ohessa Fimean korkeimmalle oikeudelle antama lausunto 1.6.2012. Tämä asiakirja on julkinen. Fimea on lisäksi antanut vuoden 2016 ja 2017 aikana esitutkintaviranomaisille lausuntoja huumausaineiden vaarallisuudesta. Nämä asiakirjat liittyvät esitutkintaan, joiden osalta salassa pidosta on erikseen säädetty. Fimea selvittää vielä niiden luovuttamismahdollisuutta ja tekee päätöksen asiakirjan antamisesta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään julkisuuslain 14 §:n mukaisessa määräajassa. Tämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.
 1. 6 years, 2 months agoSept. 15, 2017, 3:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 2 months agoSept. 15, 2017, 3:11 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 6 years, 2 months agoSept. 15, 2017, 3:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Finea Kirjaamo <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Tiedoksiantaminen: Asiakirjapyyntönne 31.8.2017
Date
Sept. 27, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa vastaus asiakirjapyyntöönne 31.8.2017. Tämä viesti on lähetetty Fimean asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin.
 1. 6 years, 2 months agoSept. 27, 2017, 3:35 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 2 months agoSept. 27, 2017, 3:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 6 years, 2 months agoSept. 27, 2017, 3:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
From
"Marko Oinonen, Tulli" <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Pyyntönne 31.8.2017
Date
Oct. 2, 2017
Attachments

Hei! Olette pyytäneet Fimean Tullille antamaa lausuntoa. Fimea on siirtänyt pyyntönne Tullille. Ohessa pyytämänne lausunto!
 1. 6 years, 2 months agoOct. 2, 2017, 1:43 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years, 2 months agoOct. 2, 2017, 1:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 6 years, 1 month agoOct. 9, 2017, 4:28 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
 4. 6 years, 1 month agoOct. 14, 2017, 11:34 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Laura_Kinnunen=2C_tutkintasihteeri=2C_Tampereen_p=C3=A4=C3=A4poliisiasema?= <> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Tietopyynt�
Date
Oct. 16, 2017
Attachments

Hei, Olemme vastaanottaneet siirrolla Fimealle lähettämänne tietopyynnön koskien sen tekemiä lausuntoja Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Lausunnot löytyvät tämän viestin liitteestä. Ystävällisin terveisin,
 1. 6 years agoNov. 11, 2017, 7:17 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
 2. 6 years agoNov. 11, 2017, 7:17 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 3. 6 years agoNov. 12, 2017, 8:19 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta.
 4. 6 years agoNov. 12, 2017, 8:19 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 5. 6 years agoNov. 15, 2017, 9:30 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Luettelo lausunnoista huumausaineiden vaarallisuudesta' public.