Lompakko

Request to:
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Onko toimitettu löytötavaroihin,varastettu/kadonnut musta pieni lompakko Jossa mm:Henkilökortti . Olen jättänyt rikosilmoituksen la 4.7 asiasta

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Lompakko [#985]
Date
July 6, 2020, 7:41 p.m.
To
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko toimitettu löytötavaroihin,varastettu/kadonnut musta pieni lompakko Jossa mm:Henkilökortti . Olen jättänyt rikosilmoituksen la 4.7 asiasta
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FIt=C3=A4-Uusimaa=5Fpl=5Fkirjaamo?= <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi> – Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
July 7, 2020, 11:22 a.m.
Status
Request resolved

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne - Polisinrättningen i Östra Nyland har mottagit ert meddelande Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 4 months agoJuly 7, 2020, 11:23 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 2 years, 4 months agoJuly 7, 2020, 11:24 a.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne [#985]
Date
July 7, 2020, 12:45 p.m.
To
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Kiitos ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 985 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FIt=C3=A4-Uusimaa=5Fpl=5Fkirjaamo?= <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi> – Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
July 7, 2020, 12:45 p.m.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne - Polisinrättningen i Östra Nyland har mottagit ert meddelande Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 4 months agoJuly 7, 2020, 12:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 2 years, 4 months agoJuly 7, 2020, 12:46 p.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
  3. 2 years, 3 months agoAug. 22, 2020, 11:01 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Lompakko' public.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne [#985]
Date
Aug. 25, 2020, 9:24 a.m.
To
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Asia on hoidettu ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 985 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 3 months agoAug. 25, 2020, 9:25 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 3 months, 3 weeks agoAug. 10, 2022, 6:44 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Pyyntö peruttiin'.