Lisäselvityspyyntö vakuutusyhtiölle

Request to:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Asunto Oy Äänekosken Mariantie 10 as 1:ssä tapahtui tulipalo 19.12.2019. If Vahinkovakuutus Oyj pyytää lisäselvityspyyntönä kopiota poliisin tutkintailmoituksesta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Lisäselvityspyyntö vakuutusyhtiölle [#1087]
Date
Oct. 5, 2020, 11:46 a.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Asunto Oy Äänekosken Mariantie 10 as 1:ssä tapahtui tulipalo 19.12.2019. If Vahinkovakuutus Oyj pyytää lisäselvityspyyntönä kopiota poliisin tutkintailmoituksesta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Oct. 5, 2020, 11:47 a.m.
Status
Awaiting response

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoOct. 5, 2020, 11:47 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
 2. 3 years, 6 months agoOct. 5, 2020, 11:48 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
 3. 3 years, 6 months agoOct. 5, 2020, 11:52 a.m.: << Name Not Public >> made the request 'Lisäselvityspyyntö vakuutusyhtiölle' public.
 4. 3 years, 6 months agoOct. 20, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1087]
Date
Oct. 22, 2020, 4:38 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lisäselvityspyyntö vakuutusyhtiölle" (5.10.2020, #1087) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1087 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Oct. 22, 2020, 4:39 p.m.
Status
Request resolved

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoOct. 22, 2020, 4:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
 2. 3 years, 6 months agoOct. 22, 2020, 4:40 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1087]
Date
Oct. 22, 2020, 4:42 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni on vastattu sähköpostitse ja olen sentoimittanut vakuutusyhtiöön. Edelliseen viestiin en osanut heti vastata oikeaan kohtaan, vaan kirjoitin tämän asian kommentti kenttään. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1087 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Oct. 22, 2020, 4:42 p.m.
Status
Request resolved

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoOct. 22, 2020, 4:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
 2. 3 years, 6 months agoOct. 22, 2020, 4:43 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
 3. 3 years, 6 months agoOct. 22, 2020, 4:50 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FSis=C3=A4-Suomi=5Fpl=5FTutkintasihteerit?= <tutkintasihteerit.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
VS: Re: Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1087]
Date
Oct. 23, 2020, 3:28 p.m.

Hei, Onko asia nyt hoidossa eikä aiheuta toimenpiteitä täällä päässä? Ystävällisin terveisin Merja Kauppinen tutkintasihteeri Tampere pl
 1. 3 years, 6 months agoOct. 23, 2020, 3:30 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1087]
Date
Oct. 23, 2020, 4:47 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Asia on nyt kunnossa. Sain tarvitsemani raportin sähköpostitse. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1087 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 6 months agoOct. 23, 2020, 4:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Oct. 23, 2020, 4:48 p.m.

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoOct. 23, 2020, 4:49 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
 2. 3 years, 5 months agoNov. 2, 2020, 11:50 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.