Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit

Pyynnön vastaanottaja:
Puolustusvoimat
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin: - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273]
Päivämäärä
1. helmikuuta 2016 kello 14.17
Vastaanottaja
Puolustusvoimat
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin: - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 3 vuotta, 1 kuukausi sitten1. helmikuuta 2016 kello 14.17: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Puolustusvoimat.
Lähettäjä
PE <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vs: Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273]
Päivämäärä
2. helmikuuta 2016 kello 12.19
Tila
Odotetaan vastausta

Pääesikunta on vastaanottanut viestinne.-----Henkilö << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: ----- Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 01.02.2016 14:17Aihe: Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273] Hyvä vastaanottaja,Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin:- Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu <<sähköpostiosoite>> Nimi poistettu >> &nbsp;-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 3 vuotta, 1 kuukausi sitten2. helmikuuta 2016 kello 12.34: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
Lähettäjä
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vastaus liikenneviraston välittämään ja pääesikunnan kirjaamoon tulleisiin tietopyyntöihin #273 ja #248.
Päivämäärä
8. helmikuuta 2016 kello 13.19
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> &nbsp; Olette pyytäneet asiakirjoja Pääesikunnalta. Liitteissä pyydetyt&nbsp;PE:n&nbsp;liikennevirastolle antamat päätökset sekä linkki puolustusvoimien verkkosivuille josta löytyy&nbsp;asiakirja " Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista AK26427". http://www.puolustusvoimat.fi/portal/... &nbsp; Ystävällisesti,Puolustusvoimien operaatiokeskus <<sähköpostiosoite>> Joint Operations Centre / J3 Defence Command Finland
Lähettäjä
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Otsikko
Vastaus liikenneviraston välittämään ja pääesikunnan kirjaamoon tulleisiin tietopyyntöihin #273 ja #248.
Päivämäärä
8. helmikuuta 2016 kello 13.19
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> &nbsp; Olette pyytäneet asiakirjoja Pääesikunnalta. Liitteissä pyydetyt&nbsp;PE:n&nbsp;liikennevirastolle antamat päätökset sekä linkki puolustusvoimien verkkosivuille josta löytyy&nbsp;asiakirja " Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista AK26427". http://www.puolustusvoimat.fi/portal/... &nbsp; Ystävällisesti,Puolustusvoimien operaatiokeskus <<sähköpostiosoite>> Joint Operations Centre / J3 Defence Command Finland
  1. 3 vuotta sitten25. helmikuuta 2016 kello 15.47: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  2. 3 vuotta sitten25. helmikuuta 2016 kello 15.48: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Puolustusvoimat.
  3. 3 vuotta sitten3. maaliskuuta 2016 kello 11.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit.
  4. 3 vuotta sitten3. maaliskuuta 2016 kello 11.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit.
  5. 3 vuotta sitten3. maaliskuuta 2016 kello 11.04: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.