Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin: - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273]
Date
Feb. 1, 2016, 2:17 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin: - Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 8 months agoFeb. 1, 2016, 2:17 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PE <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vs: Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273]
Date
Feb. 2, 2016, 12:19 p.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunta on vastaanottanut viestinne.-----Henkilö << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> kirjoitti: ----- Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> 01.02.2016 14:17Aihe: Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit [#273] Hyvä vastaanottaja,Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.Pyydän Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen seuraaviin aineistoihin:- Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista - Päätös kauppamerenkulun luotsattavien väylien merenmittaustietojen suojaustasosta - Päätös luvasta merenmittaustietojen luovuttamiseen talvimerenkulun tarpeisiin Perämerellä Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 16.12.2015.Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu <<sähköpostiosoite>> Nimi poistettu >> &nbsp;-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 8 months agoFeb. 2, 2016, 12:34 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus liikenneviraston välittämään ja pääesikunnan kirjaamoon tulleisiin tietopyyntöihin #273 ja #248.
Date
Feb. 8, 2016, 1:19 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> &nbsp; Olette pyytäneet asiakirjoja Pääesikunnalta. Liitteissä pyydetyt&nbsp;PE:n&nbsp;liikennevirastolle antamat päätökset sekä linkki puolustusvoimien verkkosivuille josta löytyy&nbsp;asiakirja " Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista AK26427". http://www.puolustusvoimat.fi/portal/... &nbsp; Ystävällisesti,Puolustusvoimien operaatiokeskus <<sähköpostiosoite>> Joint Operations Centre / J3 Defence Command Finland
From
"permit.defcom PE" <permit.defcom@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Vastaus liikenneviraston välittämään ja pääesikunnan kirjaamoon tulleisiin tietopyyntöihin #273 ja #248.
Date
Feb. 8, 2016, 1:19 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> &nbsp; Olette pyytäneet asiakirjoja Pääesikunnalta. Liitteissä pyydetyt&nbsp;PE:n&nbsp;liikennevirastolle antamat päätökset sekä linkki puolustusvoimien verkkosivuille josta löytyy&nbsp;asiakirja " Päätös merenmittaustietojen suojaustasoista ja turvallisuusluokista AK26427". http://www.puolustusvoimat.fi/portal/... &nbsp; Ystävällisesti,Puolustusvoimien operaatiokeskus <<sähköpostiosoite>> Joint Operations Centre / J3 Defence Command Finland
  1. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  3. 4 years, 7 months agoMarch 3, 2016, 11 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit.
  4. 4 years, 7 months agoMarch 3, 2016, 11 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Puolustusvoimille välittämän tietopyyntöni dokumentit.
  5. 4 years, 7 months agoMarch 3, 2016, 11:04 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.