Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit

Request to:
Luonnonvarakeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen pohjan geologisiin ja luonnonvaratietoihin. Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 7.12.2015.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#272]
Date
Feb. 1, 2016, 2:06 p.m.
To
Luonnonvarakeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen pohjan geologisiin ja luonnonvaratietoihin. Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 7.12.2015.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 4 months agoFeb. 1, 2016, 2:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Luonnonvarakeskus.
From
Luke Kirjaamo <kirjaamo@luke.fi> – Luonnonvarakeskus
Subject
VL: Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittäm= E4n tietopyyntöni dokumentit [#272]
Date
Feb. 1, 2016, 3:36 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä dokumentit asialle diaarinumero 2450/00 04 01/2015. Ystävällisin terveisin Tarja Myller Kirjaaja Luonnonvarakeskus Kirjaamo Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 029 532 5300 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.luke.fi<http://www.luke.fi> >
 1. 8 years, 4 months agoFeb. 1, 2016, 3:37 p.m.: Received an email from Luonnonvarakeskus.
 2. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 5:39 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.
 3. 8 years, 4 months agoFeb. 4, 2016, 10:22 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.
 4. 8 years, 3 months agoMarch 7, 2016, 12:47 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 5. 8 years, 3 months agoMarch 7, 2016, 1:01 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.
On Feb. 4, 2016, 10:22 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Tutkimuslaitoksella ei ole niihin luettavia tietovarantoja toimitettavana.

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittäm= E4n tietopyyntöni dokumentit [#272]
Date
March 7, 2016, 1:06 p.m.
To
Luonnonvarakeskus

Hyvä vastaanottaja, Merikarttojenjasyvyystietoaineistonjul-1.pdf koko on vain 22 tavua, joten lähetyksessä lienee sattunut jokin virhe. Voisitteko lähettää tuon tiedoston vielä uudestaan, sähköpostitse tai tämän viestin lopussa olevalla linkillä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 272 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 3 months agoMarch 7, 2016, 1:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Luonnonvarakeskus.
From
Luke Kirjaamo <kirjaamo@luke.fi> – Luonnonvarakeskus
Subject
VL: VL: Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välitt= E4m= E4n tietopyyntöni dokumentit [#272]
Date
March 7, 2016, 3:19 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä dokumentit asialle diaarinumero 2450/00 04 01/2015, Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit, Liikennevirastolta siirtynyt, hallintolain mukaisen asian oikean kohteen selvittäminen, <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Luonnonvarakeskus Kirjaamo Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 029 532 5300 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.luke.fi<http://www.luke.fi> >
 1. 8 years, 3 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Luonnonvarakeskus.
 2. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.
 3. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:06 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Luonnonvarakeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.
 4. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:06 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.
 5. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 5:06 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.