Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit

Request to:
Geologian tutkimuskeskus GTK
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen pohjan geologisiin ja luonnonvaratietoihin. Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 7.12.2015.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 1, 2016, 2:04 p.m.
To
Geologian tutkimuskeskus GTK
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit, sekä diaariotteen, liittyen pohjan geologisiin ja luonnonvaratietoihin. Liikenneviraston ilmoitus tietopyynnön siirtämisestä tuli minulle 7.12.2015.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 7 months agoFeb. 1, 2016, 2:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Geologian tutkimuskeskus GTK.
From
GTK KIRJAAMO <kirjaamo@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
RE: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 2, 2016, 12:13 p.m.
Status
Awaiting response

Hei << Nimi poistettu >> Olen ottanut vastaan Geologian tutkimuskeskuksen kirjaamossa tietopyyntösi. Tähän Liikenneviraston lausuntopyyntöön vastannut GTK:n asiantuntija osaa antaa tietoja kysymistäsi kohdista. Palaamme asiaan. GTK:n kirjaamon puolesta toimistosihteeri Eero Kuronen
 1. 4 years, 7 months agoFeb. 2, 2016, 12:14 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 2, 2016, 9:57 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei olen vastannut tietopyyntöönne 9.12.2015 lähettämälläni sähköpostilla. Viittaamani sähköpostiviesti on tämän viestin liitteenä. Ehdotan, että luette liitteenä olevan viestin ja etenemme sen pohjalta. Voitte vastata suoraan minulle, yhteystiedot alla. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen ************************************************* Niklas Vartiainen Lakimies Geologian tutkimuskeskus GTK PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo Puh. 029 503 2172 Gsm 050 349 1155 <<sähköpostiosoite>> www.gtk.fi
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 2, 2016, 9:57 p.m.
Attachments

Hei olen vastannut tietopyyntöönne 9.12.2015 lähettämälläni sähköpostilla. Viittaamani sähköpostiviesti on tämän viestin liitteenä. Ehdotan, että luette liitteenä olevan viestin ja etenemme sen pohjalta. Voitte vastata suoraan minulle, yhteystiedot alla. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen ************************************************* Niklas Vartiainen Lakimies Geologian tutkimuskeskus GTK PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo Puh. 029 503 2172 Gsm 050 349 1155 <<sähköpostiosoite>> www.gtk.fi
 1. 4 years, 7 months agoFeb. 2, 2016, 9:58 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 2. 4 years, 7 months agoFeb. 2, 2016, 9:58 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
On Feb. 4, 2016, 6:15 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

From: "Vartiainen Niklas (GTK)" <Niklas.Vartiainen@gtk.fi> Date: Wednesday 9 December 2015 at 12:09 To: "tietopyynto@tietopyynto.fi" <tietopyynto@tietopyynto.fi> Subject: Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen ...

From: "Vartiainen Niklas (GTK)" <Niklas.Vartiainen@gtk.fi>
Date: Wednesday 9 December 2015 at 12:09
To: "tietopyynto@tietopyynto.fi" <tietopyynto@tietopyynto.fi>
Subject: Merikarttojen ja syvyystietoaineiston julkaisemiseen liittyvät valmisteludokumentit [#248]

Hei

tietopyyntönne (liiteenä) ohjautui Geologian tutkimuskeskukseen (GTK) Liikennevirastosta. Pyydätte nähtäväksi voimassa olevia päätös- ja linjausdokumentteja. Asiantuntijamme eivät tietopyynnön perusteella pysty yksilöimään riittävällä tarkkuudella pyynnön kohteena olevia asiakirjoja.

Jotta GTK voisi asianmukaisella tavalla vastata esittämäänne tietopyyntöön, pyydän, että tarkentaisitte tietopyyntöänne tietopyynnön kohteena olevien asiakirjojen osalta. Mikäli asiakirjan yksilöinti ei ole mahdollista, voitte yksilöidä tietopyynnön kohteena olevat asiakirjat kuvailemalla tarkemmin asiakirjan/-kirjojen asiasisältöä.

Tarvittaessa asiaa voidaan selvittää keskusteluin tai yhteistyöllä.

Ystävällisin terveisin
Niklas Vartiainen

*************************************************
Niklas Vartiainen
Lakimies
Geologian tutkimuskeskus GTK
Konsernipalvelut
PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo
Puh. 029 503 2172
Gsm 050 349 1155
niklas.vartiainen@gtk.fi
www.gtk.fi

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 4, 2016, 6:19 p.m.
To
Geologian tutkimuskeskus GTK

Hyvä Niklas Vartiainen, eli GTK osalta kysymys koski päätös- ja linjausdokumentteja geologisten ja luonnonvaratietojen julkaisemisesta. Mistä dokumenteista ilmenee, mitä merenpohjan geologisia tietoja ja luonnonvaratietoja Suomessa on kerätty, ja mitä on päätetty niiden julkaisemisesta? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 271 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoFeb. 4, 2016, 6:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Geologian tutkimuskeskus GTK.
On Feb. 10, 2016, 2:21 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Merenpohja-aineisto näkyy hakku-palvelusta.

On Feb. 10, 2016, 2:37 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

http://hakku.gtk.fi/

From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 5, 2016, 11:54 a.m.

Hei koskeeko tietopyyntönne yksinomaan merigeologisia aineistoja vai luonnonvaratietoja kokonaisuutena? Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 9, 2016, 3:15 p.m.

Hei Geologian tutkimuskeskuksen tuottama merenpohja-aineisto on saatavilla Hakku -palvelusta. Ko. palvelusta ilmenee myös tutkimuksen kohteena olevat alueet: Merenpohjan maalajit 1:250 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Merenpohjan maalajit 1:20 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Yleisölle julkinen aineisto on mittakaavassa 1:250 000 ja se on yleistetty Geologian tutkimuskeskuksen tuottamasta 1:20 000 aineistosta. Lupa aineiston julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta 28.7.2014. Yleisölle julkisesta aineistosta on poistettu puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto. Yleisölle julkinen aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. 1:20 000 merigeologinen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji (pohjan yli kerros noin 0,5-1 metrin paksuudelta). Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallonmerkkejä. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaa sääntelee nyt kyseessä olevassa toiminnassa aluevalvontalaki (755/2000) ja erityisesti sen 3 ja 5 luku sekä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 10 kohta. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimii Puolustusvoimien Pääesikunta. Luvan saamiseksi on otettava yhteyttä Puolustusvoimien Pääesikuntaan. Koska toiminnan luvanvaraisuutta ja aineiston julkisuutta säännellään mm. yllä mainituin säännöksin, ei erillistä päätöstä aineiston julkisuudesta ole ollut tarpeen antaa. Geologian tutkimuskeskus antaa pyydettäessä asiasta valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen ************************************************* Niklas Vartiainen Lakimies Geologian tutkimuskeskus GTK PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo Puh. 029 503 2172 Gsm 050 349 1155 <<sähköpostiosoite>> www.gtk.fi
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 10, 2016, 4:03 p.m.

Hei Geologian tutkimuskeskuksen tuottama merenpohja-aineisto on saatavilla Hakku -palvelusta. Ko. palvelusta ilmenee myös tutkimuksen kohteena olevat alueet: Merenpohjan maalajit 1:250 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Merenpohjan maalajit 1:20 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Yleisölle julkinen aineisto on mittakaavassa 1:250 000 ja se on yleistetty Geologian tutkimuskeskuksen tuottamasta 1:20 000 aineistosta. Lupa aineiston julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta 28.7.2014. Yleisölle julkisesta aineistosta on poistettu puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto. Yleisölle julkinen aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. 1:20 000 merigeologinen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji (pohjan yli kerros noin 0,5-1 metrin paksuudelta). Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallonmerkkejä. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaa sääntelee nyt kyseessä olevassa toiminnassa aluevalvontalaki (755/2000) ja erityisesti sen 3 ja 5 luku sekä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 10 kohta. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimii Puolustusvoimien Pääesikunta. Luvan saamiseksi on otettava yhteyttä Puolustusvoimien Pääesikuntaan. Koska toiminnan luvanvaraisuutta ja aineiston julkisuutta säännellään mm. yllä mainituin säännöksin, ei erillistä päätöstä aineiston julkisuudesta ole ollut tarpeen antaa. Geologian tutkimuskeskus antaa pyydettäessä asiasta valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen ************************************************* Niklas Vartiainen Lakimies Geologian tutkimuskeskus GTK PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo Puh. 029 503 2172 Gsm 050 349 1155 <<sähköpostiosoite>> www.gtk.fi
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 10, 2016, 4:03 p.m.

Hei Geologian tutkimuskeskuksen tuottama merenpohja-aineisto on saatavilla Hakku -palvelusta. Ko. palvelusta ilmenee myös tutkimuksen kohteena olevat alueet: Merenpohjan maalajit 1:250 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Merenpohjan maalajit 1:20 000 http://hakku.gtk.fi/fi/locations/sear... Yleisölle julkinen aineisto on mittakaavassa 1:250 000 ja se on yleistetty Geologian tutkimuskeskuksen tuottamasta 1:20 000 aineistosta. Lupa aineiston julkaisuun on saatu Puolustusvoimien Pääesikunnalta 28.7.2014. Yleisölle julkisesta aineistosta on poistettu puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto. Yleisölle julkinen aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. 1:20 000 merigeologinen aineisto sisältää 1970-luvulta lähtien merenpohjan käytön suunnitteluun, raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, meriympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Aineistossa on esitetty pintamaalajina ylin luotausaineistosta erotettavissa oleva maalaji (pohjan yli kerros noin 0,5-1 metrin paksuudelta). Pintamaalajimaakuvion minimikoko on yleensä 20x20 metriä. Pintamaalajien lisäksi aineistossa kuvataan eri tavoin syntyneitä geologisia kohteita ja muodostumia, kuten kaasupitoisia sedimenttejä, läjitysalueita, purkausaukkoja, lohkareita ja aallonmerkkejä. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaa sääntelee nyt kyseessä olevassa toiminnassa aluevalvontalaki (755/2000) ja erityisesti sen 3 ja 5 luku sekä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 10 kohta. Merigeologisen kartoitusaineiston käyttö on luvanvaraista. Lupaviranomaisena toimii Puolustusvoimien Pääesikunta. Luvan saamiseksi on otettava yhteyttä Puolustusvoimien Pääesikuntaan. Koska toiminnan luvanvaraisuutta ja aineiston julkisuutta säännellään mm. yllä mainituin säännöksin, ei erillistä päätöstä aineiston julkisuudesta ole ollut tarpeen antaa. Geologian tutkimuskeskus antaa pyydettäessä asiasta valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen ************************************************* Niklas Vartiainen Lakimies Geologian tutkimuskeskus GTK PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo Puh. 029 503 2172 Gsm 050 349 1155 <<sähköpostiosoite>> www.gtk.fi
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 11, 2016, 12:52 p.m.
Attachments

Hei 10.2.2016 puhelinkeskusteluumme viitaten, ohessa lupaamani Pääesikunnan päätös liitteineen koskien merenmittaustietojen suojaustasoja ja turvallisuusluokkia (löytyy myös: puolustusvoima.fi --> Asiointi --> Merenmittaus) sekä Pääesikunnan lupa merigeologisen aineiston julkaisuun mittakaavassa 1:250 000. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen
From
"Vartiainen Niklas (GTK)" <niklas.vartiainen@gtk.fi> – Geologian tutkimuskeskus GTK
Subject
VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
Feb. 11, 2016, 12:52 p.m.
Attachments

Hei 10.2.2016 puhelinkeskusteluumme viitaten, ohessa lupaamani Pääesikunnan päätös liitteineen koskien merenmittaustietojen suojaustasoja ja turvallisuusluokkia (löytyy myös: puolustusvoima.fi --> Asiointi --> Merenmittaus) sekä Pääesikunnan lupa merigeologisen aineiston julkaisuun mittakaavassa 1:250 000. Ystävällisin terveisin Niklas Vartiainen
 1. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 2. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 3. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 4. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:47 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 5. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
 6. 4 years, 7 months agoFeb. 25, 2016, 3:48 p.m.: Received an email from Geologian tutkimuskeskus GTK.
On March 6, 2016, 4:04 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

40m aineiston julkaisemiseen on on PV lupa PtssuojaustasoistaE_499_012_2014_UUSI.PDF mukaan.

40m aineiston julkaisemiseen on on PV lupa PtssuojaustasoistaE_499_012_2014_UUSI.PDF mukaan.

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit [#271]
Date
March 6, 2016, 3:59 p.m.
To
Geologian tutkimuskeskus GTK

Kiitos, hienot aineistot. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 271 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Geologian tutkimuskeskus GTK.
 2. 4 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 3. 4 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.
 4. 4 years, 6 months agoMarch 6, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston Geologian tutkimuskeskukselle välittämän tietopyyntöni dokumentit.