Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän dokumentit joista ilmenee Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen ja muun merenkulkuun liittyvän aineiston myynnistä saatavat tulot. Nämä siis kaikkien digitaalisten merenkulkuun liittyvien aineistojen osalta. Niin Karttakeskuksella ja muille kotimaassa myytävien aineistojen osalta kuin ulkomaille Primarille ja muille myytävien aineistojen osalta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
Feb. 1, 2016, 2:22 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentit joista ilmenee Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen ja muun merenkulkuun liittyvän aineiston myynnistä saatavat tulot. Nämä siis kaikkien digitaalisten merenkulkuun liittyvien aineistojen osalta. Niin Karttakeskuksella ja muille kotimaassa myytävien aineistojen osalta kuin ulkomaille Primarille ja muille myytävien aineistojen osalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 6 years, 12 months agoFeb. 1, 2016, 2:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
Feb. 16, 2016, 2:27 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot" (1.2.2016, #274) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Asiassa on myös pyydetty 1.2.2016 valituskelpoinen päätös, eli myös päätös on kaksi päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 11 months agoFeb. 16, 2016, 2:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
Feb. 26, 2016, 1:54 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot" (1.2.2016, #274) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 11 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 11 months agoFeb. 26, 2016, 1:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
March 6, 2016, 5:43 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Mikä on 1. helmikuuta 2016 kello 14.22 tietopyyntöni "Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot" (1.2.2016, #270) diaarinumero? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 10 months agoMarch 6, 2016, 5:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
March 7, 2016, 9:29 a.m.
Status
Awaiting response

Dnro: LIVI/612/01.03.01/2016 Terveisin Liikenneviraston kirjaamo Liikennevirasto on siirtynyt asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen asiankäsittelyjärjestelmään tallennettujen asiakirjojen osalta. Lue miten tämä vaikuttaa juuri sinun toimintaasi.
 1. 6 years, 10 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
March 16, 2016, 4:12 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot" LIVI/612/01.03.01/2016 ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 31 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 10 months agoMarch 16, 2016, 4:12 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
April 18, 2016, 11:28 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot" (1.2.2016, #274) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 63 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 9 months agoApril 18, 2016, 11:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
April 19, 2016, 11:03 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Pyyntöönne on lähetetty 19.02.2016 oheinen vastaus. Toimeksi saaneena, Johanna Koponen / Liikenneviraston kirjaamo Liikennevirasto on siirtynyt asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen asiankäsittelyjärjestelmään tallennettujen asiakirjojen osalta. Lue miten tämä vaikuttaa juuri sinun toimintaasi
 1. 6 years, 9 months agoApril 19, 2016, 11:04 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
 2. 6 years, 9 months agoApril 28, 2016, 12:05 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
April 28, 2016, 12:07 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän dokumentit joista ilmenee Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen ja muun merenkulkuun liittyvän aineiston myynnistä saatavat tulot vuodelta 2014. Nämä siis kaikkien digitaalisten merenkulkuun liittyvien aineistojen osalta. Niin Karttakeskuksella ja muille kotimaassa myytävien aineistojen osalta kuin ulkomaille Primarille ja muille myytävien aineistojen osalta. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 9 months agoApril 28, 2016, 12:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
May 3, 2016, 8:57 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Liikennevirasto on vastaanottanut tietopyyntönne. Johtuen tietopyyntönne laajuudesta ja yksilöimättömyydestä, Liikennevirasto ei tietopyyntönne perusteella voi päätellä, mitä asiakirjoja pyyntönne koskee. Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Toimeksi saaneena, Ville Uusitupa / Liikenneviraston kirjaamo
 1. 6 years, 8 months agoMay 3, 2016, 8:58 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
On May 3, 2016, 10:53 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

julkl. 4 13 § "Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon."

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Re: VS: Re: Re: Liikenneviraston digitaalisten merikarttojen tulot [#274]
Date
June 3, 2016, 2:16 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Haluaisitteko avustamaan kuten julkl. 4 13 § mukaan "Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon." Missä dokumentissa tai muussa aineistossa Liikennevirasto seuraa tietoaineistojen myynnistä saatavia tuloja? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 274 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 6 years, 7 months agoJune 3, 2016, 2:16 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.