Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Helsingin kaupunki tiedotti 3.6.2019 Uutta Helsinkiä sivuilla Malmin lentokentällä sijaitsevan historiallisen lentokonehallin eli hangaarin katossa on todettu vesivuotoja. Katon korjaus alkaa tästä syystä nopeutetulla aikataululla. Kattoremontin ajaksi halliin rakennetaan sääsuojaus, jonka pystytys vie aikaa noin neljä viikkoa. Varsinaiset korjaustyöt alkavat heinäkuun lopussa suurkonserttien jälkeen. Hangaarin vuokralaisia ja lento- ja helikopteritoimijoita informoidaan korjauksista. Levyjä ja kermejä joudutaan liikuttelemaan nosturilla, ja työ vaikuttaa lentoliikenteeseen. Vuonna 1937 valmistunut lentokonehalli on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaupunki suojelee lentokonehallin ja lentoasemarakennuksen asemakaavalla. Korjaustyön urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Työlle on lupa Uudenmaan Ely-keskukselta. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mm. suunnitelmat, tilausasiakirjat ja Uudenmaan ELY-keskukselta saatu lupa. Alueella on voimassa vaarantamiskielto. Asemakaavamuutos rakennusten suojelemiseksi ei ole vielä lainvoimainen.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019 [#756]
Date
June 6, 2019, 12:34 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunki tiedotti 3.6.2019 Uutta Helsinkiä sivuilla Malmin lentokentällä sijaitsevan historiallisen lentokonehallin eli hangaarin katossa on todettu vesivuotoja. Katon korjaus alkaa tästä syystä nopeutetulla aikataululla. Kattoremontin ajaksi halliin rakennetaan sääsuojaus, jonka pystytys vie aikaa noin neljä viikkoa. Varsinaiset korjaustyöt alkavat heinäkuun lopussa suurkonserttien jälkeen. Hangaarin vuokralaisia ja lento- ja helikopteritoimijoita informoidaan korjauksista. Levyjä ja kermejä joudutaan liikuttelemaan nosturilla, ja työ vaikuttaa lentoliikenteeseen. Vuonna 1937 valmistunut lentokonehalli on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaupunki suojelee lentokonehallin ja lentoasemarakennuksen asemakaavalla. Korjaustyön urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Työlle on lupa Uudenmaan Ely-keskukselta. Pyydämme saada nähtäväksi asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mm. suunnitelmat, tilausasiakirjat ja Uudenmaan ELY-keskukselta saatu lupa. Alueella on voimassa vaarantamiskielto. Asemakaavamuutos rakennusten suojelemiseksi ei ole vielä lainvoimainen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 4 years, 11 months agoJune 6, 2019, 12:34 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 6, 2019, 12:37 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-006643/Helsingin kaupunki
Date
June 6, 2019, 2:24 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin lentoaseman Lentokonehallin (Hangaarin) katon korjaus 2019, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-006643.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
Panhelainen Pekka <pekka.panhelainen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin lentokonehallin katon korjaus_asiakirjat
Date
June 19, 2019, 9:58 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä Malmin lentokonehallin katon korjauksesta pyydetyt asiakirjat. Terveisin Pekka Pekka Panhelainen | projektinjohtaja, arkkitehti 09 310 38229 | 040 336 0340 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki | Kaupunkiympäristö toimiala Rakennukset ja yleiset alueet Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkkoyksikkö Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi<ht... [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
  1. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
  3. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
  4. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019.
  5. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019.
  6. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019.
  7. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019.
  8. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Lentokonehallin katon korjaus Malmin lentoasemalla 2019.
  9. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:12 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.