Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta

Pyynnön vastaanottaja:
Tulli
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto

Pyytäisin diaariluettelon kaikista Tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin.

Olkaa hyvä ja lähettäkää kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>>


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#451]
Päivämäärä 18. elokuuta 2017 kello 15.49
Vastaanottaja Tulli
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä ja lähettäkää kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/451/up/3f4a7b121c5665267d0194a49d5ae5e1d05f38f6/
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
  1. 3 kuukautta, 4 viikkoaitten18. elokuuta 2017 kello 15.49: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Tulli.
Lähettäjä Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Otsikko VS: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#451]
Päivämäärä 18. elokuuta 2017 kello 15.58
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Pyyntönne on diarioitu nrolle H1999/08.01.01/2017 Tulli/ Tull/ Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn./tel. +358 (0) 29 552 7000
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Humaania Päihdepolitiikkaa <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 18. elokuuta 2017 15:50 Vastaanottaja: Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#451] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä ja lähettäkää kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/451/up/3f4a7b...
Lähettäjä Heinonen Anne <> – Tulli
Otsikko Vastaus tietopyyntöönne
Päivämäärä 29. elokuuta 2017
Tila Odotetaan vastausta
Liitteet

Ohessa Tullin vastaus ko aiheeseen. Ystävällisin terveisin Anne Heinonen Valvontaosasto / Enforce Department Tulli / Finnish Customs PL 512, 00101 Helsinki GSM +358 (0)40 332 2386 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten30. elokuuta 2017 kello 16.09: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten30. elokuuta 2017 kello 16.21: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) julkaisi liitteen tietopyyntöön Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
Lähettäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry)
Otsikko Re: Vastaus tietopyyntöönne [#451]
Päivämäärä 31. elokuuta 2017 kello 15.44
Vastaanottaja Tulli

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Otamme yhteyttä lausunnonantajiin. Pyytäisimme teiltä diaarit tekemistänne lausuntopyynnöistä eri tahoille liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Jos se ei ole mahdollista, voitteko luetella tahot, joille lausuntopyyntöjä on ajan saatossa lähetetty. Pyydämme jälleen kopion vastauksessanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 451 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/451/up/3f4a7b...
  1. 3 kuukautta, 2 viikkoaitten31. elokuuta 2017 kello 15.45: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lähetti viestin viranomaiselle Tulli.
Lähettäjä Pirkko Alamäki-Karkiainen <> – Tulli
Otsikko VS: Tietopyyntömme lausuntopyynnöistä huumeiden vaarallisuudesta
Päivämäärä 15. syyskuuta 2017
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hei, olen pahoillani, mutta vastaamisessa on tapahtunut väärinkäsitys. Koska näitä pyyntöjä ei diarisoida, emme valitettavasti pysty ilmoittamaan teille diaarinumeroita. Näitä pyyntöjä tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Fimealle. Ystävällisin terveisin, Pirkko Alamäki-Karkiainen
  1. 3 kuukauttaitten15. syyskuuta 2017 kello 15.07: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 3 kuukauttaitten15. syyskuuta 2017 kello 15.08: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  3. 2 kuukauttaitten9. lokakuuta 2017 kello 16.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tulli.
  4. 2 kuukauttaitten14. lokakuuta 2017 kello 11.34: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) asetti tilaksi 'Information not held'.
  5. 4 viikkoa, 1 päiväitten15. marraskuuta 2017 kello 21.22: Käyttäjä Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania Päihdepolitiikkaa ry) on pyytänyt tietopyyntöä 'Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta' julkiseksi.