Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta

Request to:
Tulli
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyytäisin diaariluettelon kaikista Tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä ja lähettäkää kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#451]
Date
Aug. 18, 2017, 3:49 p.m.
To
Tulli
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisin diaariluettelon kaikista Tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Olkaa hyvä ja lähettäkää kopio vastauksestanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/451/up/3f4a7b121c5665267d0194a49d5ae5e1d05f38f6/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 11 months agoAug. 18, 2017, 3:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tulli.fi> – Tulli
Subject
VS: Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta [#451]
Date
Aug. 18, 2017, 3:58 p.m.
Status
Request resolved

Pyyntönne on diarioitu nrolle H1999/08.01.01/2017 Tulli/ Tull/ Customs PL 512, 00101 HELSINKI puh./tfn./tel. +358 (0) 29 552 7000
From
Heinonen Anne <> – Tulli
Subject
Vastaus tietopyyntöönne
Date
Aug. 29, 2017
Status
Awaiting response
Attachments

Ohessa Tullin vastaus ko aiheeseen. Ystävällisin terveisin Anne Heinonen Valvontaosasto / Enforce Department Tulli / Finnish Customs PL 512, 00101 Helsinki GSM +358 (0)40 332 2386 <<sähköpostiosoite>>
  1. 6 years, 10 months agoAug. 30, 2017, 4:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 10 months agoAug. 30, 2017, 4:21 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöönne [#451]
Date
Aug. 31, 2017, 3:44 p.m.
To
Tulli

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Otamme yhteyttä lausunnonantajiin. Pyytäisimme teiltä diaarit tekemistänne lausuntopyynnöistä eri tahoille liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Jos se ei ole mahdollista, voitteko luetella tahot, joille lausuntopyyntöjä on ajan saatossa lähetetty. Pyydämme jälleen kopion vastauksessanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 451 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
  1. 6 years, 10 months agoAug. 31, 2017, 3:45 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Tulli.
From
=?utf-8?q?Pirkko_Alam=C3=A4ki-Karkiainen?= <> – Tulli
Subject
VS: Tietopyyntömme lausuntopyynnöistä huumeiden vaarallisuudesta
Date
Sept. 15, 2017
Status
Request resolved

Hei, olen pahoillani, mutta vastaamisessa on tapahtunut väärinkäsitys. Koska näitä pyyntöjä ei diarisoida, emme valitettavasti pysty ilmoittamaan teille diaarinumeroita. Näitä pyyntöjä tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Fimealle. Ystävällisin terveisin, Pirkko Alamäki-Karkiainen
  1. 6 years, 10 months agoSept. 15, 2017, 3:07 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 10 months agoSept. 15, 2017, 3:08 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietoa ei ole'.
  3. 6 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:27 p.m.: Received an email from Tulli.
  4. 6 years, 9 months agoOct. 14, 2017, 11:34 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Information not held'.
  5. 6 years, 8 months agoNov. 15, 2017, 9:22 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta' public.